Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ»
(7-9 червня 2017 року, спортивно-оздоровчий табір «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (с. Світязь, Волинська область))

27-9 червня 2017 року в рамках Економічних дискусій на Світязі у спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (с. Світязь, Волинська область), відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ».

Головним організатором конференції виступила Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».

Метою конференції було обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України в контексті сучасних реформ та євроінтеграційних процесів. Особлива увага у доповідях та виступах була приділена питанням реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та децентралізації влади, визначення інструментів стимулювання регіонального розвитку, відродження сільських територій в умовах сучасних реформ.

У конференції взяли участь 45 науковців, управлінців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Львова, Луцька, Чернігова та Ужгорода, а також іноземні вчені з Польщі (Варшави, Білостока, Ярослава). Серед учасників конференції – 8 академіків та 4 члени-кореспонденти НАН України та галузевих академій наук, 17 докторів наук, представники органів влади різних рівнів.

Відкрив конференцію директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор В. С. Кравців. З вітальним словом до учасників конференції звернулися:

 • ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, д.е.н., проф. І. Я. Коцан;
 • віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України С. І. Пирожков;
 • голова Національного агенства України з питань державної служби, член-кореспондент НАПН України К. О. Ващенко;
 • академік-секретар Відділення економіки НАН України, академік НАН України Е. М. Лібанова.

Кравців В. С.

Пирожков С. І.

Ващенко К. О.

Лібанова Е. М.

Сторонянська І. З.

Назарчук З. Т.

У рамках конференції було проведено два тематичні пленарні засідання.

На першому пленарному засіданні «Реформа адміністративно-територіального устрою та фінансова децентралізація: перші результати та уроки на перспективу» було заслухано такі доповіді:

 • «Кадрове забезпечення процесів децентралізації в Україні» (доповідач – член-кореспондент НАПН України Ващенко К. О., голова Національного агентства України з питань державної служби);
 • «Новітні тенденції децентралізації в Європі: уроки для України» (доповідач – академік НАН України Лібанова Е. М., академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України);
 • «Реформи децентралізації, адміністративно-територіальної і адміністративної – триєдині» (доповідач - член-кореспондент НАН України Симоненко В. К., професор Київського національного торговельно-економічного університету);
 • «Ризики сучасного етапу реформування адміністративно-територіального устрою України» (доповідач - к.е.н. Жук П. В., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України») [презентація доповіді тут];
 • «Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики, перспективи» (доповідач - член–кореспондент НАН України Власюк О. С., перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень);
 • «Проблеми модернізації управління соціальною сферою в умовах адміністративно-фінансової децентралізації в Україні» (доповідач – д.е.н. Надрага В. І., провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України);
 • «Фіскальна децентралізація: питання теорії та вітчизняної практики» (доповідач - к.е.н., доцент Балакін Р. Л., провідний науковий співробітник ДННУ “Академія фінансового управління”);
 • «Фінансова спроможність територіальних громад: суперечності та виклики бюджетної децентралізації» (доповідач – д.е.н., професор Сторонянська І. З., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»).

У обговоренні доповідей, зокрема, виступили:

 • Геєць В. М. – директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академік НАН України;
 • Туниця Ю. Ю. – ректор Національного лісотехнічного університету України, академік НАН України;
 • Кравців В. С. – директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • Назарчук З. Т. – голова Західного наукового центру НАН України і МОН України, академік НАН України;
 • Сембер С. В. – директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України, к.е.н.

На другому пленарному тематичному засіданні «Сільські території: стан, потенціал, перспективи розвитку» було заслухано доповіді:

 • «Взаємозв’язок розвитку сільського господарства і сільських територій» (доповідач - академік НАН України Геєць В. М., директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
 • «Моніторинг розвитку сільських територій: критерії і спроба територіальної делімітації» (доповідач: доктор габ. Станни Моніка, директор Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук);
 • «Перспективні моделі соціально-економічного розвитку сільських територій» (доповідач – академік НААН України Лупенко Ю. О., директор ННЦ “Інститут аграрної економіки”);
 • «Пріоритети і перспективи розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні» (доповідач: д.е.н., доцент Борщевський В. В., завідувач відділу ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»).

За результатами виголошених доповідей проведено плідне обговорення та дискусію. У обговоренні доповідей, зокрема, виступили:

 • Геєць В. М. - директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академік НАН України;
 • Туниця Ю. Ю. – ректор Національного лісотехнічного університету України, академік НАН України;
 • Кравців В. С. - директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • Назарчук З. Т. – голова Західного наукового центру НАН України і МОН України, академік НАН України;
 • Буркинський Б. В. – директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, академік НАН України;
 • Устименко В. А. – директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАПрН України;
 • Сембер С. В. - директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України,
 • Крупін В. І. – старший науковий співробітник Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук, к.е.н.

 

В рамках конференції також відбулося виїзне засідання Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України на тему «Роль науки і освіти в забезпеченні сталого розвитку держави та її регіонів».

 

Доповіді учасників конференції у формі статей будуть опубліковані у журналі «Регіональна економіка», а пропозиції та рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності регіональної політики в Україні будуть узагальнені та у формі рекомендацій скеровані до центральних та регіональних органів влади.


Веб-майстер П. Попадюк