Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Розвиток сільських територій: польський та український досвід

Круглий стіл «Розвиток сільських територій: польський та український досвід»
(15 червня 2017 року, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», м. Львів)

15 червня 2017 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» в рамках договору про співпрацю між Інститутом розвитку села та сільського господарства Польської академії наук і Державною установою "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України" та двостороннього проекту «Трансформація соціально-економічної системи на сільських територіях» відбувся круглий стіл на тему «Розвиток сільських територій: польський та український досвід».

Співорганізаторами заходу виступили ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України», Інститут розвитку села і сільського господарства Польської академії наук та Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові.

Віталій Крупін
Польську сторону на круглому столі представляли співробітники відділу економічного моделювання Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук: професор, др. хаб., керівник відділу Катажина Заваліньська, професор, др. хаб. Пьотр Градзюк, доктор, ад’юнкт Катажина Баньковска, доктор, ад’юнкт Віталій Крупін, магістр, асистент Анна Чєхомска, магістр, асистент Блажей Єнджеєвскі.Серед українських учасників заходу були представники регіональної влади, наукових установ, професійних об’єднань та вищих навчальних закладів: заступник директора департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Людмила Гончаренко, Президент Львівської Аграрної Палати Павло Музика; директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН академік Григорій Седіло; заступник директора з науково-інноваційної діяльності і соціальних питань Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН Микола Савка; к.е.н., доцент, старший науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові Віталій Бойко.


Від ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» виступили науковці відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва: к.н. з держ. упр., старший науковий співробітник Інна Куліш, к.е.н., доцент, старший науковий співробітник Іван Залуцький, к.е.н., науковий співробітник Наталія Цимбаліста; та сектору проблем транскордонного співробітництва - к.е.н., науковий співробітник Олена Пастернак.

Наталія Цимбаліста

Олена Пастернак

Інна Куліш

Василь Кравців

Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України» д.е.н., проф. Василь Кравців, наголосивши на системності співпраці львівських та польських науковців у пошуку шляхів розв’язання спільних проблем розвитку сільських територій у прикордонних регіонах.
Доповіді та виступи учасників круглого столу охопили широке коло питань, які стосувалися розвитку сільських територій та сільського господарства; досвіду Польші в реалізації програм розвитку сільських територій та їх впливу на забезпечення економічного зростання в агропродовольчому комплексі; відновлювальної енергетики; продовольчої безпеки; ринку землі та зеленого туризму. Найбільшу дискусію викликали питання пов’язані із запровадженням ринку землі в Україні та специфікою можливого запозичення окремих моделей розвитку земельних відносин в інших країнах для України.

На завершення роботи круглого столу його модератор доктор економічних наук, доцент, завідувач відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва Віктор Борщевський підвів підсумки роботи та наголосив на необхідності продовження спільних досліджень у сфері розвитку сільських територій обох держав.

 


Веб-майстер П. Попадюк