Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Проблеми формування та реалізації конкурентної політики

V Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»

(21-22 вересня 2017 року, м. Львів)21–22 вересня 2017 року у стінах Національного університету «Львівська політехніка» відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики», присвячена 25-річчю Інституту адміністрування та післядипломної освіти Львівської політехніки.

Захід був організований за підтримки Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ), Центру комплексних досліджень АМКУ, Ряшівської політехніки імені Ігнатія Лукасевича (м. Ряшів (Жешув)), Школи управління Сілезького університету (м. Катовіце) та Українського вільного університету (м. Мюнхен).

У роботі конференції взяли участь науковці, освітяни, представники територіальних органів державної влади та громадськості, які мали змогу обговорити гострі проблеми забезпечення конкурентоспроможності України в сучасних умовах, а також ознайомитись із досвідом США та Польщі у формуванні їхньої конкурентної політики. З боку академічної спільноти були присутні керівництво і працівники Інституту економіки промисловості НАН України та науковці відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

З вітальним словом виступила голова оргкомітету конференції, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки НУ «Львівська політехніка», д.е.н., професор Жанна Поплавська. Жанна Василівна відзначила актуальність тематики конференції у світлі останніх подій в Україні, а також вказала на потребу у фаховій науковій думці щодо впливу сучасних суспільних трансформацій на різні складові конкурентоспроможності та економічної безпеки країни. Далі – ознайомила з тематичними напрямами конференції, розділивши їх за правовим, економічним і соціальним контекстом. До привітань долучилось також керівництво Львівської політехніки: проректор з наукової роботи, д.е.н., професор Наталія Чухрай, директор Інституту адміністрування та післядипломної освіти, к.т.н., доцент Віктор Яськов та директор Інституту економіки і менеджменту, д.е.н., професор Олег Кузьмін. Від імені державних владних інституцій місцевого рівня учасників зустрічі привітав голова Львівського обласного територіального відділення АМКУ Ростислав Лещишин.

Першу панельну дискусію «Формування та реалізація конкурентної політики – виклики сучасності» розпочав професор Київської школи економіки, директор відділення економічних досліджень Антимонопольного комітету Департаменту юстиції США Рассел Пітман. У своєму виступі «Three Economist’s Tools for Antitrust Analysis: A Non-Technical Introduction» професор Пітман представив нові економічні інструменти для аналізу антимонопольних домовленостей. Це, зокрема, такі як аналіз точки критичних втрат попиту, тест потенційного монополіста за фактором підвищення ціни та аналіз вертикальних злиттів компаній («вертикальна арифметика»).

Політико-правові аспекти побудови ефективного конкурентного середовища в Україні проаналізував директор Департаменту конкурентної політики АМКУ Сергій Лахно, виголосивши доповідь на тему «Вдосконалення конкурентної політики в Україні: завдання та напрямки». Сергій В’ячеславович звернув увагу на дві основні проблеми: по-перше, на необхідність удосконалення законодавчого регулювання конкурентних відносин в Україні, а по-друге, на проблему консолідації усіх органів державної влади задля формування здорового конкурентного середовища. Доповідач відзначив також покращення прозорості діяльності та фінансового забезпечення АМКУ за останні роки.

Виступ Сергія В’ячеславовича доповнила його заступник, головний економіст АМКУ Дарія Чередніченко, котра зупинилась на системі контролю і моніторингу за державною допомогою як новому напрямі конкурентної політики відповідно до положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (від 2 серпня 2017 р.). Дарія Петрівна вказала на основні недосконалості ринку, на котрі здатна впливати держава шляхом допомоги конкретним суб’єктам. Серед таких недосконалостей, зокрема, зовнішні ефекти (екстерналії) від певних видів діяльності (для прикладу, забруднення довкілля), інформаційна асиметрія (різний ступінь володіння інформацією серед суб’єктів господарювання) і, відповідно, витрати на консультації, навчання тощо. Загалом, як було зазначено, система контролю за державною допомогою дозволяє урядам обрати оптимальну схему (інструмент) для виправлення тої чи іншої недосконалості ринку.

Цікавим був виступ співробітника Федеральної торгової комісії (ФТК) США, радника в межах проекту технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку «Програма технічної допомоги з розвитку інституційного потенціалу України у застосуванні законодавства та здійсненні політики у сфері конкуренції» Джона Хілке. Доповідач здійснив огляд законодавства і політики у сфері забезпечення конкуренції в Україні (за результатами моніторингу ОЕСР у 2016 році). До позитивних змін було віднесено:запровадження прозорої системи публічних закупівель шляхом електронного процесу закупівель ProZorro, введення контролю за державною допомогою, посилення контролю за концентраціями, забезпечення публічності рішень АМКУ стосовно справ, пов’язаних із недобросовісною конкуренцією, та моніторування цих рішень на предмет відповідності чинному законодавству. Серед головних викликів на шляху формування та реалізації конкурентної політики в Україні Джон Хілке виокремив: нагальну потребу збільшення фінансування АМКУ; розробку ефективної системи правозастосування, яка дозволить карати за утворення картелів і таємну змову учасників тендерів; проблему відстоювання інтересів комітету під час комунікації з урядом, регуляторами, бізнес-середовищем і громадськістю.

Досвідом довготривалого планування конкурентної політики США поділився Головний прокурор ФТК США Дейвід Франкель. Свою доповідь «Planning Cogent and Comprehensive Competition Policies: The Experience of the U.S. Federal Trade Commission» він розпочав з аналізу діяльності ФТК США. Зауваживши низку критичних моментів, пов’язаних головним чином із недосконалим стратегічним планування конкурентної політики, прокурор підтвердив попередньо виголошену думку про необхідність консолідації зусиль влади, бізнесу і наукової спільноти для напрацювання ефективних рішень у цій сфері.

Про різницю між державними і публічними закупівлями, гібридну систему ProZorro та ризики публічних закупівель через ProZorro розповіла в деталях доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки НУ «Львівська політехніка», к.е.н., доцент Наталія Михальчишин (тема доповіді «Значення публічних закупівель в формуванні конкурентного середовища»).

Наступним учасником конференції було представлено широкий спектр сучасних інструментів фінансування проектів та програм. Асистент кафедри технологій управління НУ «Львівська політехніка», к.е.н. Сергій Шишковський ознайомив аудиторію з такими інструментами, як «співтворення» (co-creation), «співфінансування» (co-financing) і «краудфандінг» (crowdfunding). Сергій Вікторович також наголосив на важливості коворкінгу (co-working) як нової форми співпраці різних суб’єктів господарювання в об’єднаних групах.

Далі розпочалась друга панельна дискусія «Роль людського потенціалу в реалізації конкурентної політики держави», модератором якої виступила професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, директор НДЦ «ДЕМОС» НУ «Львівська політехніка», д.е.н., проф. Уляна Садова. Уляна Ярославівна презентувала дослідження на тему «Забезпечення конкурентоспроможності робочої сили України в умовах постаріння людських ресурсів». У виступі було розкрито проблематику тривалості життя людства з позиції статистики, медицини та економіки. Здійснено міждержавні порівняння за показником середньої очікуваної тривалості життя та представлено прогнозні оцінки зміни вікової структури населення України. Так, до 2025 року частка населення старшого 60 років зросте на 30%, а частка дітей зменшиться до 16,8%. Розглянуто також проблеми соціальної адаптації літніх людей, можливі сфери прикладання їхньої праці. Одним із шляхів підвищення конкурентоспроможності осіб «третього віку» запропоновано концепцію «срібних» університетів.

У. Садова

М. Біль

Соціальну тематику виступів продовжила Ольга Новікова – д.е.н., професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України. Її доповідь «Роль цінностей конкурентної політики в сучасних умовах» була присвячена результатам експертного опитування щодо соціальної безпеки країни, проведеного Інститутом економіки промисловості НАН України. Так, більшість експертів твердять про руйнування духовних цінностей в нашому суспільстві, 70% респондентів вважають найболючішими втрати інтелектуального потенціалу (відтік вчених, лікарів та іншої еліти за кордон). Ступінь довіри до влади оцінено як «низький». За таких умов, Ольга Федорівна пропонує низку рекомендацій з підвищення конкурентоспроможності України загалом: промоція людиноцентризму, оцінювання стратегій розвитку на предмет дотримання суспільних цінностей, формування національної ідеї та сприяння міжнародній співпраці.

Інформативним і практичним було дослідження, представлене професором кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., проф. Оленою Грішновою. Доповідач розглянула майбутнє праці і працівника в інформаційному суспільстві, підкреслила зміну ролі праці – з фактора виживання на вісь життя і саморозвитку, відзначила стрімке зростання продуктивності праці за останні роки завдяки її автоматизації, інформатизації та іншим прогресивним змінам. Далі – ознайомила з новими формами і видами зайнятості, найбільш затребуваними професіями на світових ринках праці та можливими альтернативами зайнятості (спорт, навчання, волонтерство тощо).

Питання конкурентоспроможності у вищій освіті як об’єкта інституційного аналізу та управління висвітлила докторант кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доцент Ольга Гринькевич. Доповідач окреслила суть і критерії конкурентоспроможності у вищій освіті, чинники, що формують конкурентне середовище, рівні аналізу та концептуальну модель інституційного вивчення конкурентоспроможності систем вищої освіти. Жваву дискусію викликали питання монополізації регіонального ринку освітніх послуг (зокрема Львівської області), проблема взаємозалежності конкурентоспроможності державних вищих навчальних закладів та рівня їх фінансування, результати міжнародних рейтингів закладів вищої освіти.

У своїй доповіді на тему «Забезпечення конкурентоспроможності національного ринку праці в умовах глобальної просторової мобільності населення», к.н.держ.упр., с.н.с., докторант відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Мар’яна Біль розкрила те, як впливають процеси трудової й освітньої мобільності на ринок праці України та які пріоритети його розвитку з погляду забезпечення конкурентоспроможності. У доповіді представлено результати аналізу динаміки і структури зайнятості громадян України за кордоном та іноземців в Україні. Звернено увагу на гостру необхідність системного відображення інформації щодо трудової міграції в Україну і за кордон.

Зліва направо: О. Махонюк, В. Бідак, О. Левицька, Р. Пітман, М. Біль, Р. Теслюк, І. Бараняк, Л. Семів

Решта доповідей стосувались концепції модернізації сталого розвитку економіки з позицій економічної безпеки, шляхів підвищення соціально-економічної безпеки країни, наукової діяльності як основи забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів, сучасних реалій та передумов інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств та інших питань. Активну участь в роботі конференції взяли працівники відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», а саме: д.е.н., проф., пров.н.с. Семів Л. К., к.геогр.н., с.н.с. Теслюк Р. Т. (в.о. зав. відділу), к.е.н., с.н.с. Риндзак О. Т., к.держ.упр., с.н.с. Біль М. М., к.е.н., с.н.с. Бідак В. Я., к.е.н., н.с. Левицька О. О., к.е.н., м.н.с. Бачинська М. В., провідн. інж. Бараняк І. Є., пров. інж. Махонюк О. В. та пров. інж. Ковальчук Л. В.

Колектив відділу висловлює щиру вдячність організаторам заходу за можливість участі у ньому та сподівається на подальшу співпрацю.

Підготувала О. О. Левицька


Веб-майстер П. Попадюк