Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Конкурентоспроможність територій: локальні та глобальні виклики

Українсько-польський круглий стіл «Конкурентоспроможність територій: локальні та глобальні виклики»
(19 жовтня 2017 року, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», м. Львів)

19 жовтня 2017 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» відбувся українсько-польський круглий стіл «Конкурентоспроможність територій: локальні та глобальні виклики», основним організатором якого виступив сектор просторового розвитку Інституту.

У круглому столі взяли участь понад 40 представників науки та практики з України і Польщі. Зокрема, з польської сторони участь у заході взяли представники Інституту екологічного менеджменту та територіальної політики та Інституту організації середовища та просторової політики Лодзького університету, Інституту географії та просторової організації Польської академії наук, Управління просторового планування Лодзького воєводства, стратегічного бюро Адміністрації м. Лодзь, Генерального Консульства Республіки Польща у Львові. З української сторони учасниками круглого столу були представники ДУ «Інститут регіональних досліджень імені M. I. Долішнього НАН України», НУ «Львівська політехніка», Львівського національного університету ім. Івана Франка, Науково-навчального комплексу «Економосвіта», Громадської організації «Інститут регіоналістики», Асоціації міст України, органів місцевого самоврядування.

Василь Кравців

Василь Кравців

Кшиштоф Яховіч

Ельжбета Кобоєк

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулись: директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор Василь Кравців, Консул з політичних питань Генерального Консульства Республіки Польща у Львові Кшиштоф Яховіч, заступник директора Інституту екологічного менеджменту та територіальної політики Лодзького університету,
д-р габ., професор Ельжбета Кобоєк.


Мар’яна Мельник

У рамках першого тематичного засідання «Бізнес-середовище як ключ до ефективного розвитку територій» завідувач сектору просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., проф. Мар’яна Мельник виступила з доповіддю про роль інституційного середовища просторової інтеграції бізнесу в підвищенні конкурентоспроможності територій. Особливу увагу було звернено на сучасні проблеми та суперечності розвитку таких резонансних сьогодні в Україні форм просторової інтеграції бізнесу як індустріальні парки та ІТ-кластери. Доповідач зупинилась на інституційних бар’єрах розвитку мережі індустріальних парків в Україні, а також на економічних та соціальних ефектах розвитку ІТ-сфери в глобальному, національному та регіональному аспектах.

Ева Корцеллі-Олейнічак

Професор відділу географії міст та людності Інституту географії і просторової організації Польської академії наук, доктор габ. Ева Корцеллі-Олейнічак, доповідаючи про місько-сільський регіон Варшави як простір співвідповідальності, окреслила ключові напрями розвитку метрополійного регіону Варшави.

Агнєшка Рoхмінська

Керівник відділу економічної географії і соціальної політики, д-р габ., проф. Агнєшка Рoхмінська та доктор відділу організації середовища Інституту організації середовища та просторової політики Лодзького університету Катажина Лєснєвська-Нaпєрaла доповіли про соціальну участь як інструмент вирішення проблем на місцевому рівні. Ними були представлені результати оцінювання управління і розробки концепції змін на прикладі громадських консультацій щодо форм розвитку: якості життя у муніципалітеті Стрикув, палацово-паркового комплексу у Братошевице і закладі «Пекін» у Галковому Малі.


Бартош Бартосєвич

У рамках другого тематичного засідання «Сталий і конкурентний розвиток малих міст: європейська практика» було заслухано доповідь доктора відділу організації середовища Бартоша Бартосєвича та професора відділу економічної географії і соціальної політики Інституту організації середовища та просторової політики географічного факультету Лодзького університету, д-р габ. Станіслава Мордви про напрями і проблеми розвитку малих міст в Польщі. Особливу увагу у доповіді приділено демографічному та економічному аспекту розвитку польських малих міст, особливостям їхнього ринку праці та можливостям фінансування з фондів ЄС.

Ірина Сторонянська

Завідувач відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., проф. Ірина Сторонянська зупинилась на ролі малих міст у фокусі адміністративно-фінансової децентралізації в Україні та розкрила ключові тенденції фінансової децентралізації в Україні, здійснила оцінку ефективності бюджетних вирівнювань для малих міст, а також окреслила сучасні виклики адміністративно-фінансової децентралізації для міст в Україні.


Павел Домарецкі

Про конкурентність європейських міст середнього розміру в контексті перспектив розвитку м. Лодзь доповіли аналітик стратегічного бюро Адміністрації м. Лодзь Павел Домарецкі і керівник регіональної Територіальної обсерваторії Управління просторового планування Лодзького воєводства Мацєй Бонка. Окрему увагу в доповіді було відведено розробленій Стратегії комплексного розвитку м. Лодзь 2020+.


Учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні проблематики круглого столу. Зокрема, в обговоренні виступили: виконавчий директор Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Абаімов, міський голова м. Самбір Юрій Гамар, заступник міського голови м. Золочів Василь Гавришків, представник міського голови м. Броди Ірина Олеха та ін.

 

По завершенні роботи круглого столу відбулася робоча зустріч представників ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Інституту географії та просторової організації Польської академії наук і Лодзького університету на предмет майбутньої співпраці. Зокрема, досягнуто домовленості щодо актуалізації договорів про співпрацю між установами, а також підготовки спільних публікацій та спільних заявок на виконання дослідницьких проектів у рамках міжнародних програм.

 


Веб-майстер П. Попадюк