Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Трансформаційні процеси в економіці України:
глобальні та регіональні аспекти

ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси
в економіці України: глобальні та регіональні аспекти»

(24 листопада 2017 року, м. Львів)

24 листопада 2017 року у м. Львові відбулася ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти», організаторами якої виступили Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

На конференції наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та наукових установ, студенти, аспіранти та докторанти, представники органів місцевого самоврядування з України, Польщі та Молдови мали змогу висвітлити та обговорити актуальні питання з модернізації економіки України в умовах глобалізації, представити напрацювання щодо міжнародних економічних відносин, як структурного елементу світового господарства, показати сучасний стан, висвітлити перспективи розвитку та ефективність функціонування підприємницького сектору України, забезпечення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки в сучасних умовах та представити особливості розвитку трансформаційних процесів в регіональній економіці.

Співорганізаторами конференції були Науково-навчальний комплекс «Економосвіта» та Ради молодих вчених і Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених установ ННК «Економосвіта», Інститут розвитку села та сільського господарства Польської академії наук, Національний інститут економічних досліджень (Республіка Молдова).

Співголови організаційного комітету конференції, пров. інженер сектору проблем транскордонного співробітництва, голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» О. Б. Цісінська та к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» І. Я. Кулиняк висловлюють щиру подяку робочій групі, яка забезпечувала технічну підтримку конференції: к.е.н., с.н.с. відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» Н. М. Попадинцю, к.е.н., н.с. відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» О. О. Левицькій, к.е.н., доценту кафедри теоретичної та прикладної економіки, голові наукового товариства молодих вчених Львівського торговельного-економічного університету О. О. Перепьолкіній., к.е.н., м.н.с. відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» Ю. І. Башинській, к.держ.упр., с.н.с. відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, докторанту ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» М. М. Біль, к.соц.н., м.н.с. відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» А. О. Максименко, пров. інженеру сектору проблем транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» О. П. Демедюк, асистенту кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» Ю. І. Кулиняку, пров. інженеру ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» П. С. Попадюку.

За слушні зауваження та рекомендації щодо матеріалів конференції організатори вдячні представникам організаційного комітету та рецензентам поданих праць наукового заходу.

За результатами конференції підготовлено Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні аспекти».

Підготували О. Б. Цісінська, О. О. Левицька


Веб-майстер П. Попадюк