Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Застосування картографічного методу у наукових дослідженнях

Семінар на тему: «Застосування картографічного методу у наукових дослідженнях»
(29 січня 2018 року, м. Львів)

23 квітня 2018 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І.  Долішнього НАН України» Радою молодих вчених було організовано семінар на тему: «Застосування картографічного методу у наукових дослідженнях», який провів к.геогр.н., в.о. зав. відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Р. Т. Теслюк.

На семінарі були присутні голова Ради молодих вчених Цісінська О. Б., працівники Інституту к.е.н., с.н.с.  Риндзак О. Г., к.е.н., с.н.с.  Бідак В. Я., к.е.н., с.н.с. Беновська Л. Я., к.е.н., с.н.с. Тимечко І. Р., к.е.н., н.с. Пастернак О. І., к.е.н., н.с. Бас-Юрчишин М. А., к.е.н., н.с. Левицька О. О., к.соціол.н., м.н.с. Максименко А. О., провідн. інж. Демедюк О. П.

Під час семінару доповідач представив основні способи картографічного зображення, серед яких спосіб локалізації значків, спосіб ізоліній, спосіб ареалів, спосіб знаків руху, анаморфози, лінійних знаків, якісного та кількісного фону, картограми й картодіаграми тощо. Р. Теслюк також наголосив на особливостях та доцільності використання кожного окремого способу картографічного зображення, зобразив основні помилки географів та економістів під час роботи над картами, вказав як абсолютні та відносні показники можна представити на них, відмітив, які кольори варто використовувати в картографії, а які заборонені та представив основні правила розміщення легенд на мапі. Лектором були відзначені елементи, з яких складаються карти та обов’язкові компоненти, які повинні бути відображені з метою якісного представлення наукової інформації. Також молоді науковці та працівники Інституту ознайомилися, які графічні редактори доцільно використовувати і де знаходити картографічні основи.

Інформація, яку почерпнув кожен учасник семінару, буде обов’язково використана ним у своїй науковій діяльності, а велика кількість заданих запитань та жвава дискусія дозволили висловити бажання учасників провести декілька тренінгів з даної тематики в практичному ракурсі.

Підготували О. Цісінська та А. Максименко


Веб-майстер П. Попадюк