Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті

III Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті»
(24-27 квітня 2018 року, м. Лодзь, Польща, м. Львів, Україна)

24-27 квітня 2018 року у м. Лодзі та м. Львові, в рамках Міжнародного тижня науки, відбулася III Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в міжнародному контексті». Головними організаторами конференції виступили: факультет менеджменту Лодзького університету, Державна установа ««Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» та факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка. Проведення цього спільного заходу стало можливим завдяки підписанню у січні цього року рамкової угоди про співпрацю між ІРД НАН України та Лодзьким університетом, яка надає нові можливості для розвитку міжнародного наукового співробітництва.

Від Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України до складу наукового та організаційного комітету конференції були залучені: д.е.н., проф. Сторонянська І. З., д.е.н., проф. Мельник М. І., д.е.н., с.н.с. Притула Х. М., д.е.н., проф. Іщук С. О., к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко В. В., к.е.н. Созанський Л. Й., м.н.с. Мищишин І. Р.

Робота конференції розпочалася 24 квітня на факультеті менеджменту Лодзького університету. В урочистому відкритті конференції взяли участь: декан факультету менеджменту Лодзького університету проф., др.габ. Томаш Чапля; завідувач кафедри підприємництва та промислової політики проф., др..габ. Едвард Ставаш; заступник директора ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» д.е.н., проф.Сторонянська І. З. та голова оргкомітету конференції проф., др. габ. Рената Лісовська.

Перша сесія конференції була присвячена презентації головних результатів та продуктів проекту DIST (Digital Storytelling for Spreading and Promoting Enterpreneurship), що виконувався впродовж 3-х років із співфінансуванням програми «Erasmus+». Основним завданням якого була промоція підприємництва через відеоісторії бізнесу, поширення ініціативи та підприємництва серед безробітних, та підтримка заходів, що сприяють підвищенню продуктивності підприємців. Результатом виконання проекту стало створення сайту з відеотекою успішного досвіду реалізації бізнес-ідей у деяких європейських країнах, у тому числі Польщі.

У перший день конференції відбулися також ще дві сесії: «Розвиток підприємництва в сучасних умовах» та «Підприємницька поведінка та бізнес-клімат», на яких були заслухані доповіді молодих науковців Польщі, Румунії та України. Представниками ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» були виголошені доповіді:

 • проф. Ірини Сторонянської – питання розвитку територіальних громад і доходів місцевих бюджетів;
 • проф. Мар’яни Мельник – питання розвитку просторових форм інтеграції бізнесу з погляду досвіду України і Польщі;
 • к.держ.упр. Мар’яни Біль – питання впливу міграції з України до Польщі на розвиток підприємницької діяльності;
 • Ярослави Калат – питання цілей розвитку підприємницького середовища прикордонних регіонів в умовах співпраці України і Польщі;
 • Іванни Мищишин – питання транскордонної діяльності малих і середніх підприємств в Україні.

Доповіді було виголошено польською та англійською мовами.


У другий день конференції відбулися сесія «Управління підприємством в глобальному аспекті», презентація студентських наукових кіл Лодзького університету та практичний семінар з питань методології та основних результатів проекту DIST.

Модераторами сесій та засідань конференції, які проводились у Лодзькому університеті, були І. Сторонянська, М. Мельник та І. Мишишин.

Також було проведено ряд зустрічей щодо активізації співпраці між Інститутом та науково-освітніми установами Польщі.

Фото конференції та фільм про конференцію.


Далі конференція продовжила свою роботу у Львові.

26 квітня 2018 р. в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» було проведено сесії: «Сучасні форми просторової організації підприємницької діяльності в регіонах» (модератори: проф. Я. Ропенга, к.ф.-м.н. В. Демченко) та «Економічна діяльність та трудова міграція в транскордонному просторі» ((модератори: проф. Р. Лісовска, д.е.н. Х. Притула), у роботі яких взяли активну участь молоді вчені Інституту, а також молоді науковці із Лодзького, Жешувського університетів та Львівського національного університету ім. І. Франка. Зокрема, на сесії «Сучасні форми просторової організації підприємницької діяльності в регіонах» було заслухано доповіді молодих науковців:

 • П. Хойнацька, І. Трокба (Лодзький університет). Вивчення моделі оцінки Д. Кіркпатрика.
 • Р. Яремчук (ІРД НАН України). Вплив ІТ-сектору на соціально-економічний розвиток регіонів України.
 • К. Міхалевич (Жешувський університет). Роль територіального маркетингу на прикладі міста Жешув.
 • М. Карп’як (ІРД НАН України). Розвиток територіальних громад на базі креативної економіки.
 • М. Бас-Юрчишин (ІРД НАН України). Трансформаційні процеси у сфері охорони здоров’я України: виклики та можливості для розвитку підприємництва в медицині регіонів.
 • С. Козак (ЛНУ ім. І. Франка). Формування підприємницького середовища в Україні: проблеми, тенденції, перспективи.

На сесії, присвяченій проблемам економічної діяльності та трудової міграції в транскордонному просторі, із доповідями, зокрема, виступили:

 • О. Махонюк (ІРД НАН України). Порівняльна оцінка чисельності зовнішніх українських трудових мігрантів (за альтернативними джерелами інформації).
 • Є. Браніцка, А. Яськовяк (Лодзький університет). Функції та класифікація винагород та їх сутність у функціонуванні підприємства.
 • О. Демедюк (ІРД НАН України). Перспективи впровадження європейського досвіду в функціонуванні інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва в Україні.
 • А. Єджеєвска (Лодзький університет). Податкова книга доходів та видатків як джерело інформації про господарську діяльність.
 • І. Гринчишин (ІРД НАН України). Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні: вітчизняна практика та зарубіжний досвід.
 • О. Левицька (ІРД НАН України). Зовнішня трудова міграція населення Львівської області: польський вектор.


Завершальний етап роботи конференції відбувся 27 квітня на базі факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка. У цей день відбулися два тематичні засідання: «Промисловий сектор економіки в умовах глобалізаційних і інтеграційних перетворень» (модератор к.е.н. Л. Созанський, ІРД НАН України) та «Новітні тенденції розвитку підприємництва: досвід ЄС та Україна» (модератор к.е.н. А. Пехник, ЛНУ ім. І. Франка). Зокрема, в рамках сесії «Промисловий сектор економіки в умовах глобалізаційних і інтеграційних перетворень» перед молодими науковцями виступили:

 • д.е.н., проф. Світлана Іщук (ІРД НАН України) – з доповіддю «Структурні переваги промислового сектору економіки України: порівняння із державами-членами ЄС»;
 • к.е.н., доц. Любомир Созанський (ІРД НАН України) – з доповіддю «Трансформація структури промисловості Польщі: досвід для України»;
 • Пітер Мейер-Расмуссен, віце-президент Данської бізнес-асоціації – з доповіддю «Розвиток та перспективи данського бізнесу в Україні»;
 • Анна Піотровська (Лодзький університет) – з доповіддю «Нефінасові детермінанти успіху та ефективності бізнесу».


Веб-майстер П. Попадюк