Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Територіальний розвиток і регіональна політика:
сучасний стан та орієнтири подальших реформ

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ»
(7 червня 2018 року, с. Світязь, Волинська область)

7-8 червня 2018 року у спортивно-оздоровчому таборі «Гарт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (с. Світязь, Волинська область) відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ». За ініціативою Відділення економіки НАН України такі конференції відбуваються щорічно в рамках Економічних дискусій на Світязі.

Головним організатором конференції вже традиційно виступила Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (м. Львів), основним співорганізатором – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Метою конференції було обговорення сучасних проблем територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України в контексті сучасних реформ та євроінтеграційних процесів. Особлива увага у доповідях та виступах була приділена питанням нових викликів для державної регіональної політики в контексті процесів децентралізації та реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та децентралізації влади, а також проблематиці розвитку українських міст в сучасних умовах.

У конференції взяли участь біля 40 науковців та практиків з різних регіонів України, зокрема з Києва, Одеси, Львова, Луцька, Тернополя та Ужгорода, а також іноземні вчені з Польщі (Варшави, Білостоку, Ярослава). Серед учасників конференції – 4 академіки та 4 члени-кореспонденти НАН України, 12 докторів наук.

Відкрив конференцію директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор В. С. Кравців. З вітальним словом до учасників конференції звернулися:

 • віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України С. ІПирожков;
 • ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі України, д. б. н., проф. І. Я. Коцан.

У рамках конференції було проведено два тематичні пленарні засідання.

На першому пленарному засіданні «Регіональна політика в Україні: уроки минулого, виклики сьогодення та найближчі пріоритети» було заслухано такі доповіді:

 • «Нові виклики для державної регіональної політики» (доповідач – член-кореспондент НАН України Власюк О. С., перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень);
 • «Пріоритети регіональної політики в контексті сучасних викликів і трендів регіонального розвитку» (доповідач – д.е.н., професор Шульц С. Л., завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»);
 • «Детермінант регіональної політики – децентралізація» (доповідач – член-кореспондент НАН України Симоненко В. К., професор Київського національного торговельно-економічного університету);
 • «Бюджетне вирівнювання як механізм реалізації державної регіональної політики» (доповідач – д.е.н., професор Сторонянська І. З., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»);
 • «Формування привабливого інвестиційного клімату у вирішенні соціально-економічних проблем Українського Придунав’я» (доповідач – академік НАН України Буркинський Б. В., директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України);
 • «Людський розвиток регіонів України: сучасний стан та проблеми оцінювання» (доповідач – член-кореспондент НАН України Макарова О. В., заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України);
 • «Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку» (доповідач – к.е.н. Надрага В. І., провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України);
 • «Енергетичні хаби як майбутнє вугільних регіонів» (доповідач – академік НАН України Амоша О. І., директор Інституту економіки промисловості НАН України).

У обговоренні доповідей, зокрема, виступили:

 • Геєць В. М. – директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академік НАН України;
 • Симоненко В. К. – член-кореспондент НАН України;
 • Устименко В. А. – директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член – кореспондент НАН України;
 • Кравців В. С. – директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • Поживанов М. О. – голова ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право»«, д.т.н., професор;
 • Прокопюк А. – ректор Вищої економічної школи у Білостоку (Польща), д.е.н.;
 • Вознюк М. А. – директор Львівського навчально-наукового інституту банківської справи, д.е.н.;
 • Сембер С. В. – директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України, к.е.н.
 • та ін.

На другому пленарному тематичному засіданні ««Українські міста: проблеми та перспективи. Нові реалії» було заслухано доповіді:

 • «Жити, а не існувати: як зробити місто комфортним простором. Алгоритм дій для майбутніх мерів» (доповідач – д.т.н., професор Поживанов М. О., голова ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право»«);
 • «Про зміст цільової програми сприяння розвитку промисловості міста» (доповідач – академік НАН України Геєць В. М., директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»);
 • «Міста-центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного розвитку» (доповідач: д.е.н., професор Мельник М. І., завідувач сектору просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»);
 • «Економіко-правові передумови інституціоналізації міських агломерацій в Україні» (доповідач: член-кореспондент НАН України Устименко В. А., директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України);
 • «Зміни в структурі населення та функції малих міст північно-східної Польщі» (доповідач: др. Піотровський Ф., Інститут географії та просторового облаштування Польської академії наук);

За результатами виголошених доповідей проведено плідне обговорення та дискусію. У обговоренні доповідей, зокрема, виступили:

 • Геєць В. М. – директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академік НАН України;
 • Симоненко В. К. – член-кореспондент НАН України;
 • Кравців В. С. – директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • Давимука С. А. – провідний науковий співробітникДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор;
 • Устименко В. А. – директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України;
 • Жук П. В. – провідний науковий співробітникДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», к.е.н.;
 • Сембер С. В. – директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України, к.е.н.;
 • та ін.

Доповіді учасників конференції у формі статей будуть опубліковані у журналі «Регіональна економіка», а пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності регіональної політики в Україні будуть узагальнені та у формі рекомендацій скеровані до центральних та регіональних органів влади.

Оркомітет конференції висловлює щиру вдячність ректору Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки д.б.н., професору Коцану Ігорю Ярославовичу та голові ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право», д.т.н., професору Поживанову Михайлу Олександровичу за підтримку організації і проведення конференції.

директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор В. С. Кравців

віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України С. І. Пирожков

перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, член-кореспондент НАН України Власюк О. С.

завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор Шульц С. Л.

член-кореспондент НАН України Симоненко В. К.

заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор Сторонянська І. З.

заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, член-кореспондент НАН України Макарова О. В.

директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України Амоша О. І.

голова ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право», д.т.н., професор Поживанов М. О.

завідувач сектору просторового розвитку ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., професор Мельник М. І.

директор ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»,
академік НАН України Геєць В. М.

директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України Устименко В. А.

др. Філіп Піотровський, Інститут географії та просторового облаштування Польської академії наук


Веб-майстер П. Попадюк