Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


XXIII Семінар економістів сільського господарства

Міжнародний семінар «XXIII Варштати економістів-аграрників»
(11-13 червня 2018 року, м. Краснобруд (Люблінське воєводство, Польща))

Уже не перший рік молоді вчені Інституту мають можливість брати участь у дуже гарному заході Польської академії наук – щорічних «варштатах». Їх формат є дуже корисним для запозичення досвіду: аспіранти і докторанти презентують ідеї своїх досліджень до вступу в аспірантуру чи докторантуру. Зокрема подаються тема, мета, завдання, гіпотези, теорії, методи, методика, попередні висновки дослідження. У дуже доброзичливий спосіб слухачі рекомендують, що слід поправити або в якому напрямку наукових пошуків надалі рухатись.

Цього року участь у варштатах прийняли докторанти Інституту – к.е.н. Ірина Гринчишин і к.держ.упр., ст.н.сп. Мар’яна Біль.

Мар’яна Біль презентувала змістовну структуру свого дисертаційного дослідження та зосередила увагу на транскордонному вимірі просторової мобільності населення (на матеріалах українсько-польського прикордоння). Аналіз основних трендів міграційних переміщень довів, що вага польського кордону для українців сягнула 40 %. У той ще час 38 % перетинів кордону поляками припадає на Німеччину. Фактично нині спостерігається ситуація, коли українські працівники заміщають вакантні посади поляків, які їдуть працювати до Німеччини і Великобританії. Причиною цьому – суттєва соціально-економічна поляризація України і Польщі відносно інших європейських держав.

Значна асиметрія розвитку України і Польщі актуалізує співпрацю наших держав. Для польської сторони важливо, щоб Україна розвивалась як конкурентний партнер – з огляду на геополітичні протистояння та можливості співпраці в сфері продукування інновацій, формування розвиненого транскордонного простору. Тому українські і польські науковці повинні спільно співпрацювати над виробленням практичних рекомендацій щодо долання асиметрії та ефективізації міждержавної співпраці.

Ірина Гринчишин презентувала доповідь на тему «The system of social protection in Poland under conditions of fiscal decentralization: opportunities for Ukraine». Ірина Гринчишин представила аналітичне дослідження європейського досвіду децентралізації в сфері соціального захисту. Компаративний аналіз структуровано на три етапи: 1) визначення інституційних, адміністративних та територіальних параметрів децентралізації, 2) характеристика фінансової архітектоніки систем соціального захисту та дієвості систем соціального захисту, 3) фокусування на локальному рівні, зокрема, надходженні, розподілі та використанні фінансових ресурсів в умовах децентралізації. За результатами компаративного аналізу зроблено висновки щодо можливості імплементації польського досвіду та перспектив вдосконалення децентралізованої системи соціального захисту в Україні.

У цілому формат семінару був дуже цікавим. Три дні наукових дискусій були насиченими та змістовними. Цікаво було послухати презентації польських колег на різні теми. В основному це була тематика розвитку сільських територій і сільського господарства, а також продуктивності праці, розвитку метрополій, економіки знань та ін.

Ми дуже дякуємо організаторам за можливість участі у варштатах, особливо колишньому співробітнику Інституту, к.е.н. Віталію Крупіну. Ми щиро сподіваємося на подальшу співпрацю і що наші молоді вчені й надалі матимуть змогу брати участь у такого роду заходах.


Веб-майстер П. Попадюк