Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Всеукраїнський фестиваль науки. Круглий стіл «Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації»
(IV наукові читання пам’яті академіка НАН України М. І. Долішнього)
(16 травня 2019 року, м. Львів, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»)

16 травня 2019 року у Державній установі «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» в рамках проведення Всеукраїнського фестивалю науки відбулися чергові IV наукові читання пам’яті академіка НАН України М. І. Долішнього – круглий стіл на тему «Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації», в роботі якого взяли участь директор Інституту д.е.н., проф. Кравців В. С., заступник директора з наукової роботи д.е.н., проф. Сторонянська І. З., учений секретар Інституту к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко В. В., завідувачі науково-дослідних підрозділів Інституту: д.е.н., проф. Шульц С. Л., д.е.н., проф. Мельник М. І., д.е.н., проф. Іщук С. О., д.е.н., проф. Васильців Т. Г., д.е.н., с.н.с. Притула Х. Р., провідні наукові співробітники (д.е.н., с.н.с. Возняк Г. В., к.е.н., с.н.с. Жук П. В., д.е.н., с.н.с. Максимчук М. В.), інші наукові працівники Інституту. Учасниками заходу також були гості з України та Польщі: голова координаційної ради ННК «Економосвіта» імені М. І. Долішнього, д.е.н., проф. Смовженко Т. С., в. о. начальника відділу промислової політики Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Куйбіда С. В., Гринів О. Б. – відділ економічного розвитку Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, керівник Львівської міської громадської організації «Центр муніципального розвитку» Сірик З. О., д.е.н., проф. Рисін В. В., к.е.н., проф. Лапішко М. Л. – Національний університет «Львівська політехніка», к.е.н., доц. Пухир С. Т. – Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», к.е.н., доц. Чикало І. В. – Тернопільський національний технічний університет, Довганик Л. М. – ГО «Агенція розвитку підприємництва жінок та молоді», Кузьмук І. С. – ГО «Форум Львів і майбутнє», Яворський М. С. – Львівське обласне об’єднання роботодавців, Фітьо А. М. – Аналітичний центр «Офіс реформ», проф. Лісовська Р., проф. Ропенга Я. – кафедра підприємництва та промислової політики Лодзького університету (Польща).

Роботу круглого столу відкрив директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В. С., який зокрема зазначив, що ІРД НАН України здійснює вагому науково-дослідну та прикладну діяльність в сфері стратегічного забезпечення розвитку регіонів держави, плідно співпрацюючи з обласними державними адміністраціями.

З доповідями на круглому столі виступили:

  • завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України імені М. І. Долішнього», д.е.н., проф. Шульц С. Л. – «Підходи до визначення цілей самтр-спеціалізації економіки Львівської області», яка окреслила особливості сучасних методологічних підходів до регіональних стратегій та представила результати бліц-дослідження з визначення пріоритетів смарт-спеціалізації економіки Львівської області;
  • начальник відділу промислової політики Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Куйбіда С. В. – «Тенденції розвитку кластерів у Львівській області», який поінформував присутніх про діяльність ЛОДА з формування промислових кластерів на Львівщині, які повинні стати гронами профільного підприємницького середовища регіону, а також наголосив на тому, що ефективним інструментом розвитку промисловості області може стати регіональне замовлення.

В обговоренні доповідей виступили:

  • директор ТзОВ «Укрдизайнгруп» Кузьмук І. С., який підкреслив значення людського фактору та інтелектуального потенціалу в інноваційному розвитку територій, а також наголосив на проблемі надмірної концентрації людських ресурсів у великих містах;
  • керівник Львівської міської громадської організації «Центр муніципального розвитку» Сірик З. О., який наголосив на позитивних моментах в розробленні нової стратегії розвитку Львівської області до 2017 р, зокрема на використанні нових організаційних методів – формуванні профільних робочих груп експертів, відзначив важливість тісного співробітництва в цьому процесі між владою, експертним середовищем та бізнесом;
  • співробітник відділу економічного розвитку Департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Гринів О. Б. відзначив важливість дуальної освіти у формуванні кадрового потенціалу регіону, крім того зазначив, що необхідно скорегувати держзамовлення за кадрами, відповідно до потреб регіону;
  • учений секретар ІРД НАН України, к.ф.-м.н., с.н.с. Демченко В. В., який акцентував увагу присутніх на необхідності зацікавлення у формуванні кластерів з боку його засновників, він також зазначив, що у Львові був сформований, відповідно до стратегії, кластер туризму, проте надалі ця структура була трансформована у туристичний альянс, другий приклад – IT-кластер – це конгломерат підприємців, які працюють на засадах аутсорсингу, але в них є інтерес співпрацювати, зокрема у підготовці кадрів;
  • експерт ГО «Агенція розвитку підприємництва жінок та молоді» Леся Довганик, яка наголосила на вагомому значення машинобудівної галузі у розвитку Львівської області та необхідності підтримки розвитку молодіжного підприємництва;
  • експерт Аналітичного центру «Офіс реформ» Андріан Фітьо, який звернув увагу присутніх на проблему функціонування індустріальних парків та зазначив, що не слід «вигадувати» кластери, вони повинні органічно утворюватися, також доповідач зазначив, що необхідно інтенсивніше формувати громадські ради, які б працювати при органах державної влади на місцях;
  • професор кафедри підприємництва та промислової політики Лодзького університету (Польща), др. габ., проф. Я. Ропенга, який поінформував присутніх про польський досвід формування регіональних стратегій на засадах смарт-спеціалізаці, та зазначив, що регіони Польщі, відповідно до вимог нормативно-правових актів, не повинні обов’язково створювати кластери.

Підсумки роботи круглого столу підвела заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., проф. Сторонянська І. З., яка, зазначила, що відбувається плідне співробітництво між ІРД НАН України та ЛОДА в сфері підготовки Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року, і одним з наріжних каменів формування нової стратегії буде визначення смарт-спеціалізації регіону. Крім того доповідач наголосила на тому, що через обмеженість статистичної інформації існують значні проблеми у використанні зарубіжних методик для визначення смарт-спеціалізації регіонів України.


Веб-майстер П. Попадюк