Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Чемерис Василь АнтоновичЧемерис Василь Антонович
Чемерис Василий Антонович
Chemerys Vasyl Antonovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, доцент

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва

Контакти:

chemerus64@gmail.com

Сторінки:

Народився

29.08.1964.

Освіта:

Львівський зооветеринарний інститут (1990, спеціальність – зоотехнія),
докторантура – ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України" (2014).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1994, тема: «XXX»), доцент (2001), доктор економічних наук (2015, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", науковий консультант д.е.н, професор Васильчак Cвітлана Bасилівна, тема: «Інноваційні основи формування та розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону»).

Досвід роботи:

докторант (2011-2014, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, науковий консультант доктор економічних наук, професор Васильчак Cвітлана Bасилівна), старший науковий співробітник -02.2018) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України";
доцент кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК ім. І.В. Поповича (11.2014).

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.12
Чемерис В. А. Програмні підходи стратегічного розвитку сільських територій: досвід країн Вишеградської групи та Митного союзу / В. А. Чемерис // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 150-162.

Літер.: 19


У дослідженні аналізується та оцінюється досвід реалізації стратегій регіонального розвитку сільських територій на прикладі країн ЄС та Митного союзу. Обґрунтовано стратегічні напрями, які необхідно враховувати при розробці стратегій регіонального розвитку сільських територій України. 
регіон, ресурсний потенціал, стратегія розвитку, сільські території, синергія розвитку 

2012Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.46:[332.122:338.43(477.8)]
Куліш І. М. Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону / І. М. Куліш, А. О. Максименко, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 159-168.

Літер.: 28


Розглянуто наявну соціальну інфраструктуру сіл Карпатського регіону. Проаналізовані тенденції, які стосуються основної мережі окремих галузей соціальної інфраструктури сільського населеного пункту, зроблені відповідні висновки, окреслена перспектива подальшого функціонування. Занепад соціальної інфраструктури села визначений як загроза конкурентоспроможності всього регіону. Наголошено на необхідності вивчення впливу розвитку екологічного туризму на конкурентоспроможність сільських територій. 
соціальна інфраструктура, сільські території, Карпатський регіон, конкурентоспроможність 


Веб-майстер П. Попадюк