Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Черторижський Всеволод МиколайовичЧерторижський Всеволод Миколайович
Черторижский Всеволод Николаевич
Chertoryzhskyy Vsevolod Mykolayovych

Посада:

молодший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, сектор транскордонного співробітництва, к. 210

Контакти:

sewinik@gmail.com

Сторінки:

Народився

17.10.1973.

Освіта:

Український державний лісотехнічний університет, тепер Національний лісотехнічний університет України (1991-1996, спеціальність – інженер паркового будівництва),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2000-2003).

Досвід роботи:

інженер (1996), провідний інженер (2000), молодший науковий співробітник (2003) сектору транскордонного співробітництва (до 01.02.2019 сектору проблем транскордонного співробітництва, до 01.04.2014 відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

регіональна економіка, екологічна інфраструктура, транскордонне співробітництво, єврорегіональне співробітництво.

Життєве кредо:

Успіх — це ще не крапка, невдача — це ще не кінець: єдине, що має значення, — це мужність продовжувати боротьбу. Вінстон ЧерчилльРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9(438)(477)
Черторижський В. М. Інструменти транскордонної взаємодії у польсько-українському прикордонні / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 352-357.

Літер.: 10


Розглядаються можливості розвитку польсько-української багатосторонньої співпраці, а також розглядаються деякі інструменти транскордонної взаємодії (форми співпраці): коопераційний експорт; група експортерів; спільне підприємство. 
коопераційний експорт; група експортерів; спільне підприємство Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:504(438)(477)
Мальська М. П. Аспекти українсько-польської транскордонної співпраці в плані зміцнення потенціалу в секторі екологічних послуг / М. П. Мальська, В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 145-155.

Літер.: 9


Розглянуті деякі аспекти транскордонної співпраці в секторі екологічних послуг. Основна увага акцентується на можливостях українсько-польського транскордонного регіону в плані зміцнення потенціалу у цьому секторі, а також на позитивних та негативних аспектах скорочення або усунення торговельних і неторговельних бар’єрів у секторі екологічних послуг. 
транскордонна співпраця, екологічні послуги, потенціал УДК 339.9:339.1
Важинський Ф. А. Інструменти нівелювання блокування взаємодій у господарській діяльності в транскордонному просторі / Ф. А. Важинський, В. М. Черторижський // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 12. – С. 18-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2014_12_7

Джерел: 11 

У статті висвітлені деякі можливі інструменти нівелювання блокування взаємодій у транскордонному просторі, такі як рiggyback, коопераційний експорт, група експортерів, joint venture, мережа, кластерінг, а також можливості розвитку багатосторонньої транскордонної співпраці. 
транскордонний простір, інструменти, господарська діяльність, рiggyback, коопераційний експорт, група експортерів, joint venture, мережа, кластер 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122(1-77):339.92
Черторижський В. М. Закордонний досвід дослідження проблем центро-периферійних залежностей (прикордонний аспект) / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 434-440.

Літер.: 9


Розглядається закордонний досвід дослідження проблем взаємодії між центром та периферією. Зроблений акцент на аспекти інтенсивності та екстенсивності використання прикордонного становища периферійними територіями. 
центр, периферія, центро-периферійні залежності, периферійна територія Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:339.9
Черторижський В. М. Транскордонна взаємодія суб’єктів економічних відносин: деякі варіанти ділових мереж / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 94-101.

Літер.: 8


У статті розглянуто деякі питання формування транскордонних торговельних відносин, можливі модифікації, варіанти мережевих транскордонних взаємозв’язків, човникового бізнесу, види можливої діяльності суб’єктів економічних відношень на транскордонному ринку. 
транскордонний ринок, транскордонна взаємодія, варіанти транскордонних взаємозв’язків Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:911.375(430)
Черторижський В. М. Деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина) / В. М. Черторижський, Р. Я. Старик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 225-231.

Літер.: 8


Акцентовано деякі напрями дослідження та аналізу метрополійних регіонів. Розглядається закордонний досвід розвитку метрополійних регіонів (на прикладі Рурської та Штутгартської метрополій (Німеччина)). 
урбанізація, метрополійні регіони, метрополії, міжнародний вплив та інтеграція Важинський Ф. А. Розвиток не сільськогосподарського підприємництва на сільських територіях / Ф. А. Важинський, В. М. Черторижський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 222-227. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.2_38Важинський Ф. А. Ефективна торгово-економічна транскордонна взаємодія між прикордонними регіонами України та Польщі / Ф. А. Важинський, В. М. Черторижський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 158-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.10_28

2009Колодійчук А. В. Кластерна модель організації туристичної діяльності – чинник виходу та закріплення туристичних фірм на зовнішніх ринках / А. В. Колодійчук, В. М. Черторижський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 87-96.


Веб-майстер П. Попадюк