Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Коломієць Ігор ФедоровичКоломієць Ігор Федорович
Коломиець Игорь Федорович
Kolomiyets Ihor Fedorovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 216

Контакти:

kolomiyets_i@ukr.net

Сторінки:

Народився

18.08.1953 в с. Мостиська Другі Мостиського р-ну Львівської області.

Освіта:

Львівський сільгосподарський нститут (1975, спеціальність – механізація сільського господарства).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1993, установа: Львівське відділення Інституту економіки АН України, тема: «Соціальна інфраструктура регіону в умовах розвитку ринкових відносин»),
доцент (1998),
доктор економічних наук (2007, спеціальність – економіка, організація і управління підприємствами, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант академік НАН України, доктор економічних наук, професор Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Методологія інтернаціоналізації діяльності промислових підприємств»),
професор (2008).

Досвід роботи:

на різних посадах у комсомольських і партійних органах (1978–90) та очолював низку підприємств (1990–2000) у Львівській області;
голова (2000-2012) Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України;
водночас від 1994 – на викладацькій роботі, зокрема 2007–2011 – завідувач кафедри фінансів Львівського інституту новітніх технологій та управління;
від 2011 – професор кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка»;
в.о. заступника директора з наукової роботи (2012), керівник (04.2014) сектору інформаційного забезпечення та міжнародних зв’язків відділу регіональної економічної політики, провідний науковий співробітник (10.2014) відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

процеси глобалізації та міжнародної економічної інтеграції, особливості антимонопольної діяльності на регіональному рівні.

2011Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Коломієць І. Ф. Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект / І. Ф. Коломієць, О. В. Пабат // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 7-13. 

Удосконалено теоретико-методологічні засади дослідження економічної безпеки держави із застосуванням синергетичного підходу. Обґрунтовано поняття загроз та викликів національній економічній безпеці, запропоновано їх авторські визначення. Здійснено класифікацію загроз та викликів економічній безпеці держави за низкою ознак. Розроблено схему функціонування системи економічної безпеки держави із використанням головних положень синергетичного підходу, описано механізм її дії. Обґрунтовано оптимальні сценарії розвитку системи національної економічної безпеки. Зроблено наголос на тому, що головним фактором розвитку економічної безпеки у сучасних умовах є інноваційний. Зосереджено увагу на важливості збалансованого розвитку усіх складових національної безпеки держави для її ефективного функціонування. 
економічна безпека держави, загрози і виклики економічній безпеці, синергетичний підхід, функціонування системи, сценарії розвитку 

2004Важинський Ф. А. Основні методи прогнозування соціально-економічного розвитку регіону / Ф. А. Важинський, І. Ф. Коломієць // Науковий вісник НЛТУ України. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 166-170.


Веб-майстер П. Попадюк