Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Козоріз Марія АндріївнаКозоріз Марія Андріївна
Козориз Мария Андреевна
Kozoriz Mariya Andriyivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики

Контакти:

ird_kozoriz@i.ua

Сторінки:

Народилась

13.02.1936 р. у м. Боровичі Ленінградської області (Росія). У 1949 р. переїхала разом з батьками в Україну, Тернопільську область.

Освіта:

Копичинська середня школа (1954),
Львівський лісотехнічний інститут (1959, інженер-механік, спеціальність – механічна обробка деревини),
аспірантура – Львівський лісотехнічний інститут (1968-1972, факультет економіки і організації деревообробної промисловості).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1973, установа: Ленінградська лісотехнічна академія ім. С.М. Кірова, тема: «Порівняльна оцінка ефективності лісопильних потоків»),
доктор економічних наук (1992, спеціальність – економіка, організація і управління підприємствами, тема: «Економічні механізми підвищення ефективності промислового виробництва (питання теорії, методології, практики)»),
професор (1994).

Трудова діяльність:

на підприємствах деревообробної і машинобудівної галузей на посаді конструктора другої категорії (1959-1975);
провідний науковий співробітник (1975-1976), старший науковий співробітник (1976-1984), завідувач сектору (1984-1992), завідувач (1992-2010), провідний науковий співробітник (2011-2015) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України);
екс-завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ.Козоріз М. А. Фінансовий потенціал регіону: економічна суть та структура / М. А. Козоріз, Г. В. Возняк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси : зб. наук. пр. / Луцький національний технічний університет. – 2011. – Вип. 8(29). – Ч. 3. – 428 c. – С. 48-56.

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Козоріз М. А. Капіталізація регіональних активів / М. А. Козоріз, Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 251-253.

2009Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Козоріз М. А. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / М. А. Козоріз, І. М. Лис // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 95-102. 

Висвітлено основні проблеми розвитку банківської системи України, пов’язані з необхідністю забезпечення прозорої та стабільної діяльності банків щодо підвищення рівня їх капіталізації та підтримання ліквідності на основі вдосконалення управління ризиками та проведення консолідації банківської системи. 
власний капітал, регулятивний капітал, ліквідність, капіталізація, прибуток Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Козоріз М. А. Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств України / М. А. Козоріз, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 106-113. 

Визначено основні напрями підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств. Обґрунтовано шляхи підвищення реальної та ринкової капіталізації підприємств. Розглянуто особливості державного регулювання капіталізації інноваційно активних підприємств в Україні. Підвищувати реальну капіталізацію інноваційно активних підприємств пропонується через удосконалення фінансового управління підприємством, підвищення ефективності його господарської, інноваційної діяльності. Забезпечувати зростання ринкової капіталізації необхідно через вихід підприємств на ринки капіталу та організаційно-економічні перетворення. 
капіталізація, інноваційно активні підприємства, державне регулювання 

2008Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Козоріз М. А. Капіталізація фондових бірж України: особливості та проблеми / М. А. Козоріз, К. С. Калинець // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 157-162. 

Обґрунтовано необхідність визначення капіталізації фондової біржі як економічної категорії. Проаналізовано економічний зміст капіталізації фондової біржі як важливого індикатора ділової активності країни. Проведено порівняльний аналіз діяльності фондових бірж у країнах з ринком, що формується (Україна, Угорщина, Чехія і Польща). На основі проведеного аналізу визначено особливості та проблеми розвитку фондових бірж в Україні, а також чинники впливу на капіталізацію фондової біржі та особливості їх прояву. Розроблено комплекс заходів щодо підвищення рівня капіталізації українських фондових бірж. 
фондова біржа, капіталізація, особливості капіталізації фондової біржі, аналіз капіталізації, проблеми капіталізації фондових бірж, заходи щодо підвищення рівня капіталізації фондових бірж 


Веб-майстер П. Попадюк