Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Куліш Інна МихайлівнаКуліш Інна Михайлівна
Kulish Inna Mykhaylivna

Ступінь, звання:

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної екологічної політики та природокористування, к. 225

Контакти:

inna.m.kulish@gmail.com, reksi@email.ua

Сторінки:

0 12

Народилась

03.04.1962.

Освіта:

Львівський політехнічний інститут (1985, спеціальність – інженер-хімік-технолог),
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2006, спеціальність – магістр державного управління),
аспірантура – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2006-2009).

Здобутки:

кандидат наук з державного управління (2009, спеціальність – теорія та історія державного управління, установа: Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, науковий керівник кандидат історичних наук, доцент Когут Петро Володимирович, тема: «Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції»),
старший науковий співробітник (2013, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Досвід роботи:

робота у Львівському обласному виробничому об’єднанні «Львівбудматеріали» (1985-2002);
головний спеціаліст Львівської міської ради (2002-2004);
завідувач відділу прийому, розподілу слухачів та зв’язків з випускниками ЛРІДУ НАДУ (2009-2011);
науковий співробітник (08.2011), старший науковий співробітник (01.2012-2015), докторант (2015-10.2017), старший науковий співробітник (10.2017) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва (до 01.04.2014 відділу прогнозування та розвитку сільських територій), старший науковий співробітник (02.2019) відділу просторового розвитку, старший науковий співробітник (01.2020) відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

регіональна економіка;
розвиток сільських територій;
державне регулювання розвитку сільських територій;
світова практика формування конкурентних переваг сільських територій.

Досягнення:

Почесна грамота Національної академії державного управління при Президентові України за вагомий внесок в підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації управлінських кадрів для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (2010 р.).
Грант Президента України для проведення наукових досліджень (2012 р.).

Життєве кредо:

bien faire et laisser dire!.

Опубліковано:

понад 130 наукових та навчально-методичних праць, з них 7 монографій (1 одноосібна).

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:63:005.336(477.85)
Куліш І. М. Підвищення конкурентоспроможності сільських територій Чернівецької області: потенціал сільського господарства / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 6(116). – С. 106-110.

Літер.: 8


Проаналізована динаміка сільськогосподарського виробництва Чернівецької області у 1990-2014 рр. Показано, що переорієнтація рослинництва обумовлена переходом на ринкові відносини та руйнуванням колгоспної системи. Визначено, що основна частка сільськогосподарської продукції виробляється у індивідуальних селянських господарствах. Виділені проблеми сільськогосподарського виробництва, основною серед яких на сьогодні є відсутність нормативно-правового забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що є спільним для усіх сільських територій України. Вказано, що її подолання можливе лише за рахунок внесення змін у чинне законодавство України, за умови узгоджених дій органів влади, місцевого самоврядування та громадськості. Розкрита необхідність посилення усебічного контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення з метою недопущення їх деградації. Враховуючи ситуацію, що склалась у Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областях, розрахований коефіцієнт використання сільськогосподарського потенціалу Чернівецької області у 2013-2014 рр. Доведена наявність невикористаного потенціалу органічного виробництва продуктів харчування. Наголошено на необхідності дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності сільських територій з точки зору розвитку економічної діяльності не пов’язаної із сільськогосподарським виробництвом. 
конкурентоспроможність, сільські території, сільськогосподарське виробництво, коефіцієнт використання сільськогосподарського потенціалу, Чернівецька область, законодавство України Борщевський В. В. Зовнішня торгівля сільськогосподарською продукцією як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України в контексті досвіду країн Центральної та Східної Європи / В. В. Борщевський, І. М. Куліш // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 99. – С. 5-16.

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:338.242(477)
Куліш І. М. Державна політика розвитку сільських територій: світовий досвід для України / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 395-407.

Літер.: 33


Розглянуто особливості формування та втілення державної політики розвитку сільських територій КНР, Японії, Ізраїлю, ЄС та США. Визначено, що, незважаючи на певну подібність історичного розвитку сільських територій КНР, Ізраїлю та України, мають місце великі відмінності, які впливають на можливість використання досвіду цих країн. Виділено, що основними тенденціями у світі є посилення екологічної складової сільськогосподарського виробництва. Визначено, що для гармонійного розвитку сільських територій України необхідно здійснювати диверсифікацію економічної діяльності, як це відбувається у Ізраїлі, повніше використовувати власні ресурси, як це робиться у Японії, приділяти більшу увагу розвитку соціальної інфраструктури за зразками США та ЄС. 
державна політика розвитку сільських територій, КНР, Японія, Ізраїль, США, ЄС 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.43:332.1
Куліш І. М. Коефіцієнт використання регіонального сільськогосподарського потенціалу / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 182-189.

Літер.: 11


Проведено дослідження можливості використання існуючої типології структури виробництва товарів регіонів України і доведена необхідність її коригування. Досліджено методики оцінки земель. Запропоновано методику розрахунку коефіцієнта використання регіонального сільськогосподарського потенціалу. Наголошено на необхідності подальшого дослідження з метою вдосконалення зазначеного показника шляхом введення поправочних коефіцієнтів. 
коефіцієнт використання регіонального сільськогосподарського потенціалу, регіон, сільська територія, агропромисловий комплекс Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [332.122:338.43]:[338.45:61]:[338.45:37]
Куліш І. М. Вплив якості освіти та медичного обслуговування на міграцію сільського населення України / І. М. Куліш // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 515-522.

Літер.: 13


Встановлено, що внаслідок поганого забезпечення жителів сільських територій України освітніми та медичними послугами спричиненими небажанням випускників вузів, таких спеціальностей як медики та педагоги, працювати у сільській місцевості. Це негативно відображається на якості людського капіталу, сприяє міграції та знижує конкурентоспроможність сільських територій. Запропоновано задля вирішення даної проблеми, законодавчо запровадити контракти між вступником, який претендує навчатись за державним замовленням і вузом, у якому має бути прописане зобов’язання відпрацювання певного терміну за розподілом на місце роботи. Показана необхідність встановлення контролю за якістю викладання у школах, шляхом оприлюднення рейтингових списків викладачів, згідно із результатами ЗНО знань їх учнів. Зазначена необхідність уніфікації шкільних програм та підручників і їх узгодження з програмами вступу до вищих навчальних закладів. Вказана можливість поліпшення якості навчання у сільській місцевості шляхом використання Інтернету та використаних під час останніх парламентських виборів веб-камер. 
сільські території, освіта, медичне обслуговування, економічний розвиток, міграція, конкурентоспроможність 


Веб-майстер П. Попадюк