Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Садова Уляна ЯрославівнаСадова Уляна Ярославівна
Sadova Ulyana Yaroslavivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

старший науковий співробітник; професор; керівник центру

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону, к. 315; НУЛП, інститут адміністрування та післядипломної освіти, кафедра теоретичної і прикладної економіки; НУЛП, науково-дослідний центр “Демос”

Контакти:

sadlu2004@gmail.com, (032)297-3891

Сторінки:

1 13

Народилась

19.04.1961, м. Львів.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1983, економічний факультет, спеціальність – планування промисловості),
аспірантура — Інститут економіки АН УРСР (1987-1991),
докторантура — Інститут регіональних досліджень НАН України (-2003-).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1991),
старший науковий співробітник (1996, спеціальність – територіальні системи та комплекси),
доктор економічних наук (2007, спеціальність – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, консультант академік НАН України, доктор економічних наук, професор Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні»),
професор (2011).

Досвід роботи:

ревізор-бухгалтер, згодом — у Львівській обласній раді;
старший науковий співробітник (-2003-2006), завідувач (2006-2009) сектору проблем соціально-гуманітарного розвитку регіону, завідувач (03.2009-01.2017), старший науковий співробітник (01.2017-2010) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (раніше відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України);
професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», керівник науково-дослідного центру “Демос”;
професор кафедри обліку та аудиту Університету економіки і підприємництва (м. Хмельницький);
Член редакційної колегії журналу «Сталий розвиток економіки».

Досягнення:

стипендія Президента України для молодих учених (1995).

2015Файл Adobe Reader УДК 331.5:330.59:332.1
Садова У. Я. Трансформація регіональної політики зайнятості населення в світлі євроінтеграційних перспектив розвитку України: виклики та альтернативи / У. Я. Садова, Р. Т. Теслюк // Львівська суспільно-географічна школа: історія, теорія, українознавчі студії : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Львів, 19-20 листопада 2015 р.) / [відп. ред. : О. І. Шаблій] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 484 с. – С. 80-84.

Джерел: - 

The development of regional labor markets takes place today against the new challenges of social development, globalization, regional specialization, pricing for the services of skilled workers, scientific: and technological progress. The labor market is extremely deformed, supply and demand in Ukraine. For further development of regional labor markets need to determine the specific model ofsocial policy of human welfare. Current trends in employment in developed countries indicate a departure from its traditional distribution models towards alternative types of employment.
In Ukraine, the past decade has seen a steady reduction in the dynamics of employment and unemployment, and also changes the structure of employment by sector. Modern European integration processes that contribute to the transformation of the employment system, forced to increase the willingness of both workers and labor market institutions to structural reforms in the labor market. Another manifestation of the globalization of the labor market is Ukrainian labor migration, serving as destructive and stimulating factor in regional development.
An important component of employment policy is eliminating vocational qualification retraining, which is associated with the reform of remuneration in general. To assess the real state of the regional labor market is necessary monitoring, analysis and forecasting its development.
To resolve these regional labor markets outlines the following alternatives: 1) the social functions of the state are reduced to the social welfare (now working model); 2) giving the central authorities broad powers in the regulation of national and regional labor markets and employment with emphasis on their effectiveness; 3) partial reallocation of functions of state regulation of the labor market and employment among government, non-governmental and municipal authorities. 
зайнятість, регіональна політика, євроінтеграція, трудова міграція, міграційний капітал, регіональний ринок праці, робітничі кадри УДК 330.342.146:[338.45:61]:332.1(477)
Садова У. Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги в Україні: регіональні аспекти / У. Я. Садова, М. В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – №1(23). – С. 150-162.

Джерел: 8 

Представлено науково-методичні та прикладні засади дослідження системи геріатричної допомоги населенню. Вказано на актуальність розвитку понятійно-термінологічного апарату ринку геріатричних послуг ("організація системи геріатричної допомоги", "геріатрична послуга"), наведено авторський підхід до вивчення проблем формування та територіальної організації мережі об'єктів відповідного профілю. Розглянуто проблеми стану організації геріатричної допомоги в Україні та Львівській області. Виділено регіональні особливості функціонування системи геріатричної допомоги за умов Львівської області. Вказано, що постановка цілей перспективного розвитку мережі об'єктів системи геріатричної допомоги населенню, а також реалізація оперативних завдань державної соціальної політики на регіональному рівні повинні виходити з принципів соціальної відповідальності надання медико-санітарної допомоги населенню похилого віку як сімейними лікарями, так і їх близьким оточенням та родичами. Наголошено на потребі суттєвої ефективізації заходів, пов'язаних з підвищенням рівня довіри населення до служб державної санітарно-побутової допомоги та працівників закладів соціального обслуговування, обізнаності та інформованості людей у правах на одержання геріатричної допомоги, можливостях одержання ширшого асортименту та вищої якості послуг на платній основі тощо. Обгрунтовано передумови реорганізації та розвитку системи геріатричної допомоги в регіонах України. Розроблено методичний підхід для визначення обсягу мінімальної потреби населення регіону на одну особу похилого віку. 
організація системи геріатричної допомоги, геріатрична послуга, особи похилого віку, старіння населення, мінімальна потреба, якість життя 

2014

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 314.7:314.17(477)
Садова У. Я. Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства / У. Я. Садова, С. І. Князєв, Н. І. Андрусишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 3-12.

Літер.: 5


Розглянуто концептуальні засади формування територіальних міграційних систем (ТМС). Визначено особливості їх системної організації. Обґрунтовано зв’язок між чинниками формування ТМС й чинниками трансформації соціально-трудової сфери, реалізації прав власності на нові засоби виробництва (знання, інтелект), переходу до нової геопросторової організації українського суспільства. Визначено роль останніх у відновленні рівноваги економіки України. 
міграція, міграційний потенціал, праця, регіональний ринок праці, територіальна міграційна система 


Веб-майстер П. Попадюк