Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Штелик Василь Георгійович

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Народився 25 червня 1933 р. Помер 7 грудня 1979 р. у віці 46 років.

У 1958 р. в Інституті металофізики АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему "О решениях систем дифференциальных уравнений с почти периодическими и с "близкими к периодическим" коэффициентами" і здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Протягом 1965-1976 рр. працював на посадах: завідувач відділу прикладної кібернетики Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР; керівник відділу математичного моделювання і проектування систем управління Інституту економіки АН УРСР.

Напрями наукових досліджень: застосування математичних методів в економічних дослідженнях і плануванні.

Опублікував 38 наукових праць.

Відомі публікації:

  1. Дубров Я.А., Штелик В.Г., Маслова Н.Г. Системное моделирование и оптимизация в экономике. – К.: Наукова думка, 1976. – 256 с.
    В монографии излагаются математические принципы методологии системного моделирования экономических систем, которые используются для построения иерархии экономико-математических моделей.
  2. Шевело В.Н., Штелик В.Г. О достаточных условиях устойчивости решений некоторых нелинейных уравнений второго порядка // Ukrainian Mathematical Journal - UKR MATH J 01/1962; 14(1):109-112. DOI: 10.1007/BF02530113


Веб-майстер П. Попадюк