Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Сторонянська Ірина ЗеновіївнаСторонянська Ірина Зеновіївна
Storonyanska Iryna Zenoviyivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 217

Контакти:

istoron.ird@gmail.com, istoron@i.ua, (032)270-7043

Сторінки:

2 26

Народилась

12.11.1975 в с. Щирець Пустомитівського р-ну Львівської області.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1997, спеціальність – міжнародні економічні відносини).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2002, спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: “Організаційно-економічні основи міжрегіонального співробітництва прикордонного регіону (на прикладі Західного регіону України)”), старший науковий співробітник (2007, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка), доктор економічних наук (2010, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема: “Міжрегіональна економічна інтеграція в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження і механізм регулювання”), професор (2013, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).

Досвід роботи:

економіст (05.2001), молодший науковий співробітник (12.2001), науковий співробітник (01.2004), старший науковий співробітник (01.2005) відділу регіональної економічної політики, старший науковий співробітник (04.2010), завідувач (01.2011) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні), заступник директора з наукової роботи (10.2014) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
професор (09.2015) кафедри економіки та управління персоналом Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи" (до 2015 р. Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ);
Visiting professor in Kielce University of Technology (Poland), Bialystok School of Economics (Poland);
головний редактор збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Опубліковано:

понад 180 наукових та навчально-методичних праць, з них 35 монографій, науково-аналітичних видань.

Інші дані:

Керівництво науково-дослідними проєктами/темами:

 1. «Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України» (державний реєстраційний номер 0119U103908) ІІІ кв. 2019 р. - ІV кв. 2021 р.
 2. Виокремлення проблемних територій та інструменти стимулювання їх економічної активності» (державний реєстраційний номер 0120U101402). І кв. 2020 р. – ІV кв. 2021 р.
 3. «Інституційні інструменти сталого розвитку професійної (професійно-технічної) освіти регіону на інноваційних засадах» (державний реєстраційний номер 0121U108391). І кв. 2021 р. - ІV кв. 2021 р.
 4. «Управління активами територіальних громад» (державний реєстраційний номер 0120U101402). І кв. 2020 р. – ІІ кв. 2022 р.
 5. «Розробка проекту Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до 2027 року» (державний реєстраційний номер 0120U103861). 2020 р.
 6. «Розробка стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року» (державний реєстраційний номер 0119U103897). ІІІ кв. 2019 р. - ІV кв. 2019 р.
 7. ГД «Проект Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації» (державний реєстраційний номер 0119U103908 ). 01.05.2019 - 31.12.2019 р.
 8. «Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями удосконалення» (державний реєстраційний номер 0118U006583). 01.09.2018 р. – 31.12. 2019 р.
 9. «Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (державний реєстраційний номер 0117U000691). І кв. 2017 р. - ІІ кв. 2019 р.
 10. «Ризики бюджетної децентралізації у формуванні фінансово-економічного потенціалу територіальних громад Карпатського регіону» (державний реєстраційний номер 0117U003493). ІІІ кв. 2017 р. - ІV кв. 2019 р.
 11. «Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад Карпатського регіону в умовах реформування місцевого самоврядування» (державний реєстраційний номер 0115U000018). І кв. 2015 р. – ІІ кв. 2017 р.
 12. «Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку» (державний реєстраційний номер 0112U000460 ). І кв. 2012 р. - ІV кв. 2014 р.

Виконання науково-дослідних проєктів/тем:

 1. Соціально-економічне обґрунтування перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області" (державний реєстраційний номер 0119U104022). І кв. 2019 р. - ІV кв. 2019 р.
 2. “Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-територіального устрою України” (державний реєстраційний номер 0114U004461). ІІ кв. 2014 р. – ІV кв. 2016 р.
 3. «Організаційно-економічні засади розвитку соціальної сфери територіальних громад» (державний реєстраційний номер 0117U006098). ІІІ кв. 2017 р. - ІV кв. 2017 р.

  Гранти, отримані на дослідження:

  1. Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU - Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries ( 2018-2020, проект Жана Моне Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+), http://erasmusplus.org.ua/novyny/1836-peremozhtsi-proektiv-zhana-mone.html - академічний координатор
  2. "Міжрегіональна інтеграція в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні" (2006, Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, ДФФД) - науковий керівник
  3. "Оцінка конвергенції регіонального соціально-економічного розвитку в світлі міжрегіональної інтеграції в Україні" (2010, Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, ДФФД) - науковий керівник
  4. Конкурс НФДУ “Підтримка досліджень провідних та молодих учених ”Фінансові детермінанти забезпечення економічного зростання регіонів і територіальних громад на засадах поведінкової економіки (Реєстраційний номер проєкту 2020.02/0215 (колективний грант) (виконання 2020-2022 рр.))
  5. «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області» (2013-2014, Грант Міжнародного фонду «Відродження») - виконавець
  6. Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження» у частині надання допомоги у запровадженні бюджету участі в українських містах у рамках компоненту «Посилення практики участі громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні в Україні» (2016-2017, Грант Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) - виконавець
  7. Проект "Лідерство в економічному самоврядуванні" (2014-2017, Грант Фонду "Східна Європа", Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) - виконавець

  Додаткова інформація:

  • Гарант ОНП «Економіка» (3-й освітній рівень).
  • Голова спеціалізованої вченої ради Д35.154.01 в ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України"
  • Експерт з оцінювання дослідницьких проектів установ МОН України
  • Член редколегії журналу "Економічний часопис - ХХІ", фахове видання, реферується в SCOPUS, impact factor – 1,87
  • Член редколегії журналу "Регіональна економіка", фахове видання, реферується в COPERNICUS, impact factor – 59,60
  • Голова редакційної колегії зб.наук.пр. "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України", фахове видання, реферується в COPERNICUS, impact factor – 57,69
  • Заступник голови експертної групи - 2 з оцінювання наукових установ МОН УкраїниStoronyanska I. The impact of import on the development of Ukrainian domestic market [Вплив імпорту на розвиток українського внутрішнього ринку] / I. Storonyanska, N. Popadynets // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №2. – Р. 201-210.
Джерел: 7УДК 336.132.11, JEL H70, H71, H72, H74
Сторонянська І. З. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. – 2015. – №6. – С. 44-57.

Джерел: 6 

Обґрунтовано необхідність проведення реформи системи державного управління та фінансів у напрямі децентралізації та передачі на місцевий рівень повноважень і фінансових ресурсів. Розглянуто основні проблеми низької фінансової спроможності місцевих бюджетів, пов’язані, з одного боку, з надмірною фінансовою залежністю регіонів від центру та високою дефіцитністю бюджетів, що перешкоджає виконанню територіальними органами їхніх функцій повною мірою, а з другого боку, з низькою ефективністю управління формуванням і використанням фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Доведено необхідність зміцнення фінансової бази цих бюджетів через зростання ролі власних доходів, посилення впливу місцевих податків і зборів на обсяги дохідної частини шляхом впровадження податку на нерухоме майно, акцизного податку тощо. Обґрунтовано потребу в реформуванні системи міжбюджетних трансфертів через поступову фіскальну децентралізацію, що передбачає посилення фінансової спроможності місцевих бюджетів та переходу від вирівнювальних до стимулюючих трансфертів. Низька ефективність видатків місцевих бюджетів зумовлена незадовільною їх структурою, що проявляється у зростанні частки соціальних видатків та істотному скороченні видатків розвитку. Органи місцевої влади не можуть стимулювати поступ регіону бюджетними інструментами у зв’язку з наднизькими обсягами доходів до бюджетів розвитку. Наголошено на необхідності зміни підходів до механізмів реалізації та фінансування делегованих державою повноважень на місцевий рівень та підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами шляхом усунення вертикальної й горизонтальної розбалансованості бюджетів. Сторонянська І. З. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України / І. З. Сторонянська, М. А. Ліпич // Економіка розвитку. – 2015. – №2. – С. 13-21.УДК 336.76.066
Сторонянська І. З. Сучасні концепції ціноутоварення на ринку цінних паперів / І. З. Сторонянська, М. А. Ліпич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – №1. – С. 43-49.

Джерел: 13 

У статті розглянуто сутність понять «ціна» й «ціноутворення». Сформульовано визначення ціноутворення на фондовому ринку. Розглянуто основні принципи ціноутворення на первинному та вторинному ринках цінних паперів. Здійснено порівняльний аналіз припущень основних неокласичних моделей ціноутворення. У роботі наведено фундаментальні положення нової універсальної теорії ціноутворення фондового ринку, яка ґрунтується на стохастичному дисконтованому факторі. 
ціноутворення, теорія статичних цін, теорія портфелів, модель капітального ціноутворення, теорія арбітражу, модель стохастичного дисконтованого фактора УДК 336.132.11
Storonyanska I. Z. Strategic priorities of regional financial policy modernization [Стратегічні пріоритети модернізації регіональної фінансової політики] / I. Z. Storonyanska // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2015. – №1-2(1). – С. 89-92. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 10 

Виявлено потенційні та реальні можливості соціально-економічного розвитку регіонів на базі раціонального використання власного фінансового ресурсу. Представлено критичний аналіз діючих нині механізмів реалізації регіональної фінансової політики й виявлено причини їх низької ефективності. Обґрунтовано нові напрями забезпечення ефективного управління фінансами регіонів на основі врахування змін і можливостей, що створюються під впливом активізації інтеграційних процесів в Україні та світовому економічному просторі. Визначено стратегічні пріоритети модернізації регіональної фінансової політики в контексті сучасних викликів національного і глобального середовища. 
регіональна фінансова політика; місцеві бюджети; управління; фінансова система регіону Файл Adobe Reader Storonyanska I. The value of regional structural policy in modern conditions of restructuring and regional development in Ukraine [Значення регіональної структурної політики в сучасних умовах реструктуризації та розвитку регіонів України] / I. Storonyanska, N. Popadynets // Restructuring as the Imperative of Developmental Changes in Economy. – Cracow, 2015. – Р. 63-68.
Джерел: 7 

The paper presents the essence and principles of regional structural policy. It was shown its main components and strategic objectives. Were established control subjects of structural policy in the region. Was determined that the goal of regional structural policy is to create conditions for entry into the market of all interested entities, communities and citizens considering territorial and economic specifics strategic direction of the country. 
interregional relations, regionalization, regions, restructuring, regional structural policy development 

2014Файл Adobe Reader УДК 336.1:352:332.155
Сторонянська І. З. Ефективність використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів: проблемно-орієнтований аналіз / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №1(30). – С. 84-91.

Джерел: 9 

Проаналізовано структуру видатків місцевих бюджетів Львівської області та виявлено основні проблеми ефективного використання бюджетних ресурсів.Запропоновано заходи для вдосконалення бюджетних процедур у напрямку більшої відкритості, прозорості й підконтрольності. 
місцеві бюджети, ефективність використання фінансових ресурсів, соціальні видатки, захищені видатки, місцеве самоврядування Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.1:332.146
Сторонянська І. З. Фінанси регіону в контексті формування конвергентної моделі регіонального розвитку / І. З. Сторонянська, М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 302-309.

Літер.: 7


Здійснено обґрунтування теоретичних підходів до виокремлення такої категорії як «фінанси регіону» та визначення її цільового призначення в забезпеченні ефективного функціонування регіонів; визначення потенціальних і реальних можливостей регіонів в забезпеченні їх соціально-економічного розвитку на базі раціонального використання власного фінансового ресурсу; представлено критичний аналіз діючих на теперішній час механізмів управління фінансами регіонів та виявлення причин їх низької ефективності; обґрунтовано нові напрями забезпечення ефективного управління фінансами регіонів на основі врахування змін та можливостей, що створюються під впливом активізації інтеграційних процесів в Україні і в світовому економічному просторі. 
фінанси регіону управління, фінансова система регіону 


Веб-майстер П. Попадюк