Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Васильців Тарас ГригоровичВасильців Тарас Григорович
Vasyltsiv Taras Hryhorovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

завідувач відділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 315

Контакти:

tgvas77@ukr.net, (098)11-555-01, (063)854-01-50

Сторінки:

9 28 4

Народився

03.07.1977.

Освіта:

Національний університет "Львівська політехніка" (1999, спеціальність - маркетинг).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2005, спеціальність 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою, тема "Державне регулювання ринку підакцизних споживчих товарів");
доктор економічних наук (2010, спеціальність 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки), Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України, науковий консультант - доктор економічних наук, професор Варналій Захарій Степанович, тема "Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні");
доцент (кафедри економіки підприємства, 2011);
професор (кафедри фінансів та кредиту, 2016).

Досвід роботи:

у комерційних структурах на посадах економіста, маркетолога, начальника відділу маркетингу, комерційного директора, заступника голови правління, директора (1999-2004);
головний консультант, керівник Центру підтримки бізнесу Львівської обласної асоціації малого і середнього підприємництва (2004-2006);
генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва у Львівській області (2006-2007);
викладач (2002-2004) Східноєвропейського університету економіки та менеджменту;
асистент (02.2005), старший викладач (2006), доцент (2008), професор (2010) кафедри економіки підприємства, завідувач (11.2014), професор (01.2018) кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету (раніше Львівської комерційної академії);
завідувач (2006-12.2008) відділу регіонального моніторингу, заступник директора (2009-2018) Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові;
в.о. завідувача (02.2019), завідувач (05.2019) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України";
член редколегій: Регіональна економіка: науково-практичний журнал;
Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник, Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки;
член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Національного інституту стратегічних досліджень (Д 26.718.01).

Наукові інтереси:

соціальна та гуманітарна політика, інтелектуальний капітал, трудовий потенціал, міграційні процеси, ринок праці та зайнятість населення, соціальна безпека, економічна безпека, розвиток підприємництва, структурні та інституціональні зміни, інтелектуальна власність, внутрішній ринок та торгівля, планування бізнесу.

Досягнення:

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2012);
Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для молодих вчених (2011);
Лауреат Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для відомих вчених і визнаних фахівців (2016);
Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень (2018), тема дослідження: "Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС в процесі євроінтеграції".

Опубліковано:

понад 200 публікацій, серед яких понад 150 у фахових наукових виданнях України, 1 одноосібна та понад 30 колективних монографій.

Участь у виконанні наукових тем / проєктів:

науковий керівник НДР "Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції" (номер державної реєстрації НДР: 0118U006592);
науковий керівник НДР "Міграційна активність населення Карпатського регіону" (номер державної реєстрації НДР: 0119U002010).

Перелік захищених докторантів і аспірантів:

Бойкевич О.Р., кандидатська дисертація, 2010 р., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
Матолич Т.Б., кандидатська дисертація, 2012 р., спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
Магас Н.В., кандидатська дисертація, 2014 р., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
Поповіченко Ю.В., кандидатська дисертація, 2014 р., спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
Добуш З.О., кандидатська дисертація, 2015 р., спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
Мандрик О.Я., кандидатська дисертація, 2015 р., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
Цап В.В., кандидатська дисертація, 2015 р., спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
Орлик І. О., кандидатська дисертація, 2016 р., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
Черкасова С.В., докторська дисертація, 2017 р., спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
Грищук Д.В., кандидатська дисертація, 2018 р., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
Бойко В.В., докторська дисертація, 2018 р., спеціальність 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки);
Лупак Р. Л., докторська дисертація, 2019 р., спеціальність 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки);
Гудзовата О.О., докторська дисертація, 2019 р., спеціальність 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки).

Інші дані:

член редколегій: науково-практичний журнал "Регіональна економіка", науково-аналітичний щоквартальний збірник "Стратегічні пріоритети", Вісник ЛТЕУ "Серія економічна";
член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень (Д 26.718.01).

Основні публікації:

тут.

2017УДК 351.834.1:330.341.1+65.012.8:33(477)
Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Породко О. Ю. Пріоритети державної політики розвитку промислових кластерів в системі завдань забезпечення економічної безпеки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 3-6. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.006_u.

Літер.: 8


Визначено передумови розроблення та реалізації державної політики розвитку промислових кластерів у національній економіці. Обґрунтовано її визначальне значення в системі завдань забезпечення економічної безпеки України. Ідентифіковано комплекс пріоритетних завдань, які необхідно реалізувати державним органам влади забезпечуючи розвиток промислових кластерів. Розроблено рекомендації, що дозволятимуть успішно вирішувати завдання забезпечення економічної безпеки держави через реалізацію державної політики розвитку промислових кластерів. 
промисловий кластер, державна політика, економічна безпека держави, розвиток, пріоритети 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.5:658.0:65.01
Васильців Т. Г. Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат підприємництва в Україні / Т. Г. Васильців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 117-121.

Літер.: 7


Узагальнені концептуальні погляди на сутнісні характеристики понять «інститути» та «інституційне середовище». Показано роль і завдання інституційного середовища у забезпеченні ділової активності населення, мотивації до розвитку підприємницької діяльності. Визначені головні сегменти інституційного аналізу підприємницького середовища. Показано перелік найбільш суттєвих трансакційних витрат суб’єктів підприємництва в Україні. Охарактеризовано інституційне середовище підприємницької діяльності в Україні, а також виявлені переваги і недоліки функціонування ключових інститутів бізнесу. Встановлені принципові положення інституційного середовища підприємницької діяльності, що порушуються в Україні. Визначені взаємозв’язки регуляторної політики та інституційного середовища бізнесу. Узагальнені недоліки нормативно-правового забезпечення регулювання інституційного середовища та трансакційних витрат. Запропоновані шляхи удосконалення інституційного середовища в контексті зниження трансакційних витрат суб’єктів підприємництва України. 
підприємницький сектор, трансакційні витрати, інституційне середовище, державне регулювання 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322:339.9
Васильців Т. Г. Інвестиційна політика як інструмент реалізації політики імпортозаміщення на прикордонних територіях / Т. Г. Васильців, М. В. Цап // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 39-46.

Літер.: 8


На прикладі Львівської області проаналізовано рівень інвестиційної привабливості прикордонних територій західних регіонів України; визначено недоліки державної політики регулювання інвестиційної привабливості прикордонних територій; вказано на причини і перешкоди та обґрунтовано пріоритетні напрями і засоби підвищення інвестиційної привабливості прикордонних територій. Обґрунтовано взаємозв’язки інвестиційної привабливості прикордонних територій та її впливу на ефективність реалізації політики імпортозаміщення. Визначені напрями реалізації політики імпортозаміщення на прикордонних територіях. 
імпортозаміщення, прикордонні території, інвестиційна привабливість, державне регулювання розвитку, інструменти реалізації політики Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9
Васильців Т. Г. Напрями покращення інституційного середовища консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонного співробітництва західних регіонів України / Т. Г. Васильців, М. В. Васильків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 45-52.

Літер.: 8


Обґрунтовано актуальність покращення інституційного середовища консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонного співробітництва (ТКС). Вказано на головні недоліки системи консалтингових послуг учасників транскордонної співпраці. Визначено структуру системи інституціонального базису консалтингового забезпечення суб’єктів ТКС України та Польщі. Обґрунтовані напрями та засоби державної політики покращення інституційної, інформаційної та мотиваційної підсистем покращення інституційного середовища консалтингового забезпечення суб’єктів транскордонної співпраці західних регіонів України. 
транскордонне співробітництво, розвиток, консалтингове забезпечення, інституційне середовище, суб’єкти ТКС України та Польщі 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.122:330.3
Васильців Т. Г. Стратегічні пріоритети державної політики соціально-економічного розвитку сільських територій / Т. Г. Васильців, В. В. Бойко, Ю. А. Поповіченко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 6(104). Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій. – С. 79-87.

Літер.: 5


Досліджено ключові проблеми розвитку сільських територій в Україні. Визначено стратегічні пріоритети державної політики соціально-економічного розвитку сільських територій. Запропоновано фінансові, інституційні, інвестиційні, організаційно-економічні, гуманітарні, соціально-психологічні та інформаційні механізми досягнення стратегічних пріоритетів державної політики соціально-економічного розвитку сільських територій. 
сільські території, державна політика, соціально-економічний розвиток, стратегічні пріоритети, механізм 

2011


Веб-майстер П. Попадюк