Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Янушкевич Олег Костянтинович

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Народився 24 травня 1937 р. Помер 24 лютого 1994 р. у віці 56 років.

У 1978 р. захистив дисертацію на ступінь кандидата економічних наук.

У Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР працював на посадах: з липня 1964 р. - старший інженер; з жовтня 1965 р. – в.о. старшого наукового співробітника відділу наукової організації виробництва; з листопада 1970 р. – в.о. завідувача відділу економічного освоєння нових підприємств; з січня 1971 р. – завідувач відділу проблем організації систем і структур управління; з березня 1976 р. до березня 1980 р. – в.о. заступника керівника відділення з наукової роботи.

З березня 1980 р. – завідувач кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування економічного факультету Львівського політехнічного інституту.

Напрями наукових досліджень: удосконалення оперативно-виробничого планування ефективності капіталовкладень у різні галузі промисловості; проблеми організації виробництва і планування на промисловому підприємстві.

Підготував 4 кандидати наук.

Опублікував за час роботи у відділенні близько 40 наукових праць, в т.ч. 3 монографії.

Основні публікації:

  1. Плоткін Я. Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві : навч. посібн. для вузів / Яків Данилович Плоткін, Олег Костянтинович Янушкевич. – Львів : Світ, 1996. – 352 с.
  2. Плоткин Я. Д. Организация и планирование приборостроительного производства : учебное пособие для студентов приборостроит. спец. вузов / Яков Данилович Плоткин, Олег Константинович Янушкевич. – Львов : Свит, 1992. – 324 с.
  3. Домарадзская Г. С. Развитие экономических рычагов и стимулов в новых условиях хозяйствования : [Учеб. пособие для спец. "Экономика и орг. машиностроит. пром-сти"] / Г. С. Домарадзская, О. Е. Кузьмин, О. К. Янушкевич; Львов. политехн. ин-т. – Киев : УМКВО, 1988. – 68 с.
  4. Проблемы повышения эффективности производственных объединений в промышленности региона : темат. сб. / Ин-т экономики АН УССР; [Редкол.: О. К. Янушкевич (науч. ред.) и др.]. – Киев, 1979. – 95 с.


Веб-майстер П. Попадюк