Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Жовтанецький Всеволод Іванович

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Заслужений економіст України.

Народився 26 вересня 1950 р. у с. Добрівляни Жидачівського району Львівської області в родині вчителів. Помер 11 квітня 2014 р. у віці 63 роки.

У 1967-1972 рр. навчався на економічному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка, після закінчення якого отримав кваліфікацію економіста.

У 1972 р. розпочав трудову діяльність на Львівському заводі електронних приладів (ВО «Полярон») на посаді інженера-економіста.

З 1973 р. пов’язав свою науково-дослідну діяльність з Інститутом регіональних досліджень НАН України (на той час – Львівським відділенням Інституту економіки АН УРСР), де пройшов шлях від інженера (жовтень 1973 р.), молодшого наукового співробітника відділу проблем управління процесами виробництва (березень 1976 р.), відділу економічних проблем управління (грудень 1980 р.), відділу ефективності трудових ресурсів і підвищення продуктивності праці (січень 1981 р.) до вченого секретаря Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР (липень 1982 р.) та Інституту регіональних досліджень НАН України (жовтень 1994 р.-лютий 2013 р.). З лютого 2013 р. - старший науковий співробітник відділу розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні.

У 1977-1980 рр. навчався в стаціонарній аспірантурі при Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР, після закінчення якої у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення органічної будови виробничих фондів у системі факторів підвищення ефективності виробництва (машинобудівна промисловість)». У 1990 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника.

Як науковець відомий своїми працями у сфері дослідження проблем фондозабезпечення підприємств і трудових ресурсів, брав активну участь у впровадженні результатів наукових досліджень у практику, зокрема у рамках цільових державних програм розвитку Карпатського регіону та Поділля.

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю у 2010 р. йому було присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

Як учений секретар Інституту та спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій проводив значну роботу із забезпечення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для наукових установ і вищих навчальних закладів, здійснював координацію наукових досліджень з економічних проблем на державному та міжрегіональному рівнях. Був організатором та учасником цілої низки міжнародних конференцій, семінарів і нарад.


Веб-майстер П. Попадюк