Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Жовтанецький Всеволод ІвановичЖовтанецький Всеволод Іванович
Жовтанецкий Всеволод Иванович
Zhovtanetskyy Vsevolod Ivanovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 319 (до 2014 р.)

Сторінки:

Народився

26.09.1950. Помер 11.04.2014.

Здобутки:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Досвід роботи:

вчений секретар (-2012), старший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики (2012-2014) Інституту регіональних досліджень НАН України (до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Статті

2014Файл Adobe Reader Zablotsky M. Modeling and regulation of converged development of markets [Моделювання та регулювання конвергентного розвитку ринків] / M. Zablotsky, V. Zhovtanetsky // Устойчиво развитие [Sustainable Development] / Технический университет г. Варна (Болгария), Сумской государственный университет (Украина), Академия «Кокше» (Казахстан). – 2014. – №14. – С. 12-18. – Режим доступа: http://www.sd-journal.org/archive 

Grounded growing problem of money supply and money demand and solvency of individual governments and parts of the population in Eastern, Central and Southern Europe. Imbalance in production of real products and consumer demands are forcing governments of these countries to increase the money supply for increasing nominal incomes and budgets, causing inflation. The views of economists on stabilization, balance and convergent development of the economies of the individual countries are divided and defined two main positions: first, to increase aggregate demand through the growth of the money supply in circulation for recovery of consumption and investment in the economy, and secondly, to regulate the money supply, ie aggregate demand , in order to restrain inflation and holding the market in a state of relative equilibrium.
In this paper are proposed a general models of financial, commodity and labor markets, which have identical properties, namely, two factor and two resulting variables; offers, such as the number of product and unit product price and demand – the amount of money and the rate of turnover, equal sign expressing the equilibrium of markets, etc. Properties market models argue that correlation and dynamics of key factor variables can cause two states trade, financial and labor markets: balanced and not balanced at which the resulting variables will vary in accordance with direct or inverse dependence. The relationship of markets through the system of distribution of national product on accumulation and consumption is established. Since the production of the product, its accumulation and consumption takes place directly in the time it proposed a dynamic markets model in the form of correlation indices. Justification of relationship the dynamic motion indexes of national product and price with the coefficients of the distribution product on accumulation and consumption makes it impossible to set priorities to the regulation of markets on convergent development. 
financial capital, investment, labor, natural product, money, balance of supply and demand 

2013Файл Adobe Reader Vazhynsky F. A. Agrarian transformations in the countries of EU: Experience for Ukraine [Аграрні перетворення в країнах ЄС: досвід для України] / F. A. Vazhynsky, V. I. Zhovtanetsky // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunkow Miedzynarodowych. – Rzeszow, 2013. – Zeszyt Nr 34. Kryzys finansow publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spojnosci spoleczno-ekonomicznej. – S. 418-427. – Retrieved from http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczyРепозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [330.322+331.5]:332.122
Жовтанецький В. І. Політика інвестицій і зайнятості в системі конвергентного розвитку економіки регіону / В. І. Жовтанецький, Б. Ф. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 66-72.

Літер.: 5


Розглядаються основи формування політики інвестування і зайнятості з погляду конвергентного (збалансованого) розвитку регіону. Обґрунтовано регіон як рівноправний суб’єкт ринку поряд з державою і підприємствами. Висвітлено значення системи формування інвестиційного фонду регіону в піднесенні рівня його фінансово-економічної самодостатності. Розкрито причини інфляції і безробіття та напрямки покращення політики інвестицій і зайнятості. 
регіон, інвестиції, зайнятість, валовий регіональний продукт, економічна політика, конвергенція 


Веб-майстер П. Попадюк