Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Новини Ради молодих вчених26-27 жовтня 2021 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» відбувся науково-практичний семінар для аспірантів, докторантів і молодих вчених «Інноваційна емпірика наукових досліджень: реалії та виклики». Ментор, к.е.н., доц. (НУ «Львівська політехніка»), коуч IPS Іванюк У. В. представила доповідь «Time management як ефективний інструмент управління часом молодого науковця», ознайомила молодих вчених із основними принципами й механізмами ефективної організації робочого часу задля досягнення цілей, представила авторську архітектоніку балансування робочого дня і фокусування на довгострокових завданнях. [...]

27.10.2021

08.04.2021. Львів, Університет банківської справи. ХХІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи»
8 квітня 2021 року на базі Університету банківської справи відбулася ХХІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи» (в онлайн форматі). У роботі конференції взяла участь к.е.н., старший науковий співробітник відділу просторового розвитку Інституту Лещух Ірина Володимирівна, яка представила дослідження на тему «Вплив пандемії COVID-19 та карантинних обмежень на економічну динаміку в Україні». У виступі науковиця закцентувала увагу слухачів на ключових проблемах розвитку національної економіки та бізнесу, які поглибилися в умовах пандемії: зниження темпів макроекономічного розвитку, падіння промислового виробництва, зниження економічної мобільності суб’єктів економіки, зниженні прибутковості ведення бізнесу та ін.
Загалом у роботі конференції в он-лайн режимі прийняли участь понад 50 осіб, в тому числі здобувачі вищої освіти, аспіранти та молоді учені із закладів вищої освіти і наукових установ Львова, Києва, Дніпра, Харкова, а також студенти та дослідники із Білорусі, Литви та ін.
Фото з події:

08.04.2021

8 квітня 2021 року відбувся Міжнародний науковий семінар для молодих учених та аспірантів «Проблеми розвитку реального сектора економіки в умовах глобальних змін» в режимі он-лайн на платформі ZOOM. Організаторами та учасниками семінару були: відділ проблем реального сектора економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» і кафедра підприємництва та промислової політики Лодзького університету (Республіка Польща). У підготовці семінару брала участь Мищишин І. Р. – науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування. [...]

08.04.2021

02.03.2021. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України». Тренінг «Формування цілеспрямованості у молодих науковців»
2 березня 2021 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» Радою молодих вчених Інституту організовано тренінг «Формування цілеспрямованості у молодих науковців», ментором якого була сертифікований коуч IPS, ментор IPACT, к.е.н. Іванюк Уляна Володимирівна.
Під час тренінгу доповідач ознайомила молодих вчених із основними принципами й механізмами цілепокладання (формування мети та розгортання її у часі), представила авторську архітектоніку процесу досягнення цілей. Ментор провела діагностику актуалізації уявлень учасників щодо труднощів у постановці цілей і конкретизації відповідних завдань і запитів. Цікаві вправи та інструменти, які були реалізовані під час тренінгу, сприяли в усвідомленні учасниками структурованого алгоритму постановки та досягнення цілей.
Велика кількість запитань і жвава дискусія підтвердили зацікавлення молодих вчених у важливості формування цілеспрямованості як інструменту забезпечення наукових результатів.

02.03.2021

24.11.2020. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України». Науково-практичний семінар «Scopus, WoS та інші світові наукометричні бази – алгоритм опублікування результатів наукових досліджень»
24 листопада 2020 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» за сприяння Ради молодих вчених Інституту відбувся науково-практичний семінар «Scopus, WoS та інші світові наукометричні бази – алгоритм опублікування результатів наукових досліджень». Доповідачем виступив старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, к.е.н. Попадинець Назарій Миколайович.
Під час семінару учасникам наголошено на основних критеріях рецензування наукових публікацій у виданнях, що входять до авторитетних світових наукометричних баз, –новизна й актуальність теми, використання сучасних методів досліджень, логічність викладення матеріалу, коректність обробки результатів, академічна мова та сучасні літературні джерела. Актуальні акценти були поставлені на аспектах підбору тематичних наукових журналів, використання можливостей референс-систем для створення бази публікацій за темою дослідження й оформлення статей за форматом конкретного видання. На семінарі також були розглянуті питання щодо безпеки науковців, зокрема як не стати жертвою шахраїв, журналів-клонів і «хижацьких видань».
Велика кількість поставлених запитань та жвава дискусія підтвердили зацікавлення учасників у можливостях опублікування власних наукових результатів у журналах, які входять до міжнародних систем цитування.
Фото з події:

24.11.2020

19 листопада 2020 року на базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України» (в режимі он-лайн на платформі Zoom). Співорганізатором заходу, окрім інших, виступила Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». [...]

19.11.2020

16 листопада 2020 року у приміщенні Львівського Будинку вчених відбулося вручення премій обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області за значні наукові досягнення та з метою підтримки і стимулювання проведення ними наукових досліджень. Серед лауреатів премії є 4 співробітники ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». [...]

16.11.2020

3 листопада 2020 року відбулася V Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Перспективи розвитку підприємництва в глобальній перспективі» (в режимі он-лайн на платформі Microsoft Teams).
Головними організаторами конференції виступили: кафедра підприємництва та промислової політики факультету управління Лодзького університету, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», SKN Globalni, Центр підприємництва ФУЛУ, Рада молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», ГО «Інститут регіоналістики», Львівський національний університет ім. Івана Франка.
Метою конференції було обговорення актуальних проблем підприємництва та інновацій через обмін думками та досвідом молодих вчених, а також інтеграції та співпраці в міжнародних командах в галузі підприємництва та форм його розвитку, підтримки підприємств у часи глобальних проблем, а також питань, пов’язаних із підприємницькою поведінкою та бізнес-середовищем.
Програма конференції – тут. [...]

03.11.2020

29.09.2020. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України». Науково-практичний семінар «Результативна організація виконання дисертаційного дослідження»
29 вересня 2020 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» Радою молодих вчених Інституту проведено науково-практичний семінар «Результативна організація виконання дисертаційного дослідження» з ключовою доповіддю Біль Мар’яни Михайлівни, д.е.н., старшого наукового співробітника відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів.
Ментор заходу, молодий доктор економічних наук, наголосила на окремих важливих аспектах успішного завершення аспірантури і докторантури, зокрема виділила важливість мотивації, ефективної організації процесу написання дисертаційної роботи. Семінар мав практичну цінність особливо для тих науковців, які вже здійснюють чи готуються до виконання наукового дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Під час семінару учасники ознайомилися з алгоритмом написання і захисту роботи, правильного планування витрат часу. Наголошено на важливості формулювання актуальної наукової теми, постановці мети, диференціації завдань і використанні сучасних методів дослідження. Акцентовано увагу на особливостях роботи з літературними джерелами, підготовці публікацій, плануванні місця можливого захисту й вибору опонентів згідно нових вимог.

29.09.2020

10.03.2020. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України». Тренінг «Управління стресом в сучасних умовах»
10 березня 2020 року в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» Радою молодих вчених Інституту організовано тренінг «Управління стресом в сучасних умовах». Ментор – сертифікований коуч IPS, ментор IPACT, член Міжнародної Професійної Асоціації коучів і тренерів, к.е.н. Іванюк Уляна Володимирівна.
Під час тренінгу учасники ознайомилися з алгоритмом, основними інструментами та засобами профілактики стресових ситуацій, мінімізації негативних наслідків стресових подій, а також отримали практичні навики з підбору індивідуальної системи стрес-менеджменту. Ментором наголошено на необхідність формування «подушки» безпеки від стресу і розкрито значення різних видів ресурсів, сну та дихальних практик у повсякденному житті.
Учасники тренінгу освоїли навички управління енергетичними станами, позитивним оцінюванням життєвих ситуацій, розвитком особистої відповідальності. Виділено ключові елементи стрес-менеджменту відомих лідерів у різноманітних сферах бізнес й ефективні способи подолання стресу в мінливих сучасних умовах.
Підготувала О. П. Мульска
Фото з події:

10.03.2020

12.02.2020. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.  М. І. Долішнього НАН України». Вітаємо лауреатів премії НАН України для молодих учених!
За підсумками конкурсу 2019 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України, відповідно до Постанови Президії НАН України № 48 від 12.02.2020 р., премії НАН України для молодих учених за цикл праць «Дослідження факторів міграції населення в умовах посилення соціально-демографічних загроз України» присуджено:

  • Левицькій Ользі Олександрівні, кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»;
  • Мульскій Ользі Петрівні, кандидату економічних наук, науковому співробітнику Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Вітаємо лауреатів премії НАН України для молодих учених!


12.02.2020

12 грудня 2019 р. в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» відбувся науково-практичний семінар «Сучасні методи економічного моделювання», проведений д.е.н., проф. Львівського торговельно-економічного університету Флейчук Марією Ігорівною на запрошення Ради молодих вчених Інституту.
Під час семінару учасники отримали практичні навики використання програмного забезпечення OnFront і Statistica. Ментором продемонстровано процес оцінювання рівня ефективності чи продуктивності, у т. ч. за умови врахування багатьох незалежних та результативних змінних, за допомогою програми OnFront. Для побудови багатофакторної регресійної лінійної моделі було представлено інший методичний інструментарій, а саме програмне забезпечення Statistica. Робота по моделюванню економічних процесів почалася з логарифмування даних та відхилення гіпотези про існування автокореляції між показниками. Було показано, як коректно аналізувати основні показники регресійної моделі, наголошено на головних принципах перевірки моделі на адекватність. За допомогою програмного забезпечення кожен з учасників семінару виконав відповідне дослідження, здійснив додатково кластеризацію регіонів за рівнем ефективності використання ресурсів. [...]

13.12.2019

11.12.2019. Львів, Банк Готель. IV форум громадських організацій Львівщини «Партнерство та розвиток»
11 грудня 2019 року в приміщенні Банк Готелю (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 8) відбувся IV форум громадських організацій Львівщини «Партнерство та розвиток» за участі представників Департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА, громадських організацій Львівщини, представників ОТГ, експертів тощо, в якому взяли участь співробітники відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» к.е.н. Левицька О. О. і к.е.н. Мульска О. П.
Учасниками форуму була проведена дискусія «Ефективна взаємодія – успішне державотворення», розглянуто кращі практики співпраці влади і громадськості, а також лайфхаки від міжнародних донорів «як податися на конкурс і отримати кошти на розвиток проектів». Особливий інтерес викликала презентація «Проектний менеджмент від «А» до «Я» з чітким алгоритмом написання та структури грантової заявки, типовими помилками при її підготовці, ознаками неякісної заявки (нереалістичні цілі, необґрунтована організаційна спроможність, невідповідність технічним вимогам донора) та найпоширенішими причинами відмови (погана грантова історія або її відсутність, прихований конфлікт інтересів тощо).
Успішними інструментами у роботі з іноземними донорами поділилися представники Програми транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр., Українського культурного фонду та Західноукраїнського представництва Міжнародного фонду «Відродження».
Фото з події:

Підготувала О. П. Мульска

13.12.2019

21 листопада 2019 року на базі Львівського торговельно-економічного університету відбулася Х Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених на тему «Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України». Співорганізатором заходу, окрім інших, виступила Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» (відділ просторового розвитку та відділ регіональної фінансової політики). На пленарному засіданні виступили к.е.н., н.с. відділу просторового розвитку Ірина Лещух із доповіддю «Методичні підходи та результати оцінювання ендогенного інвестиційного потенціалу територіальних громад України», а також к.е.н., с.н.с. відділу регіональної фінансової політики Ірина Гринчишин із доповіддю «Фінансова спроможність територіальних громад як необхідна умова їх функціонування». [...]

11.12.2019

29 жовтня 2019 р. в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Радою молодих вчених Інституту організовано науково-практичний семінар «Картографічна тріада: знак, образ, інформація», який провів к.г.н., с.н.с. відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів Теслюк Роман Тадейович. [...]

05.12.2019

24 вересня 2019 р. в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» Радою молодих вчених Інституту організовано тренінг «Побудова раціонального Time-менеджменту для молодих науковців», ментором якого була сертифікований Коуч IPS, Ментор IPACT, член Міжнародної Професійної Асоціації коучів і тренерів, к.е.н. Іванюк Уляна Володимирівна. [...]

05.12.2019

11 листопада 2019 року у приміщенні Львівського Будинку вчених відбулося вручення премій обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області, призначених розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2019 року № 1176/0/5-1-19 «Про призначення обласних премій для працівників наукових установ та закладів вищої освіти у 2019 році». Премії отримали 150 працівників наукових установ та закладів вищої освіти. Нагороди науковцям вручив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко. Серед нагороджених науковців Львівщини – 6 співробітників ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України». [...]

22.11.2019Веб-майстер П. Попадюк