Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Сектор проблем транскордонного співробітництва

Історія сектору-відділу

Відділ був створений у жовтні 1975 року. Першим керівником відділу був відомий науковець д.е.н., проф. Бєлєнький П.Ю., який очолював його понад 30 років. Під його науковим керівництвом і за безпосередньої участі виконані науково-дослідні і методичні розробки з питань розвитку систем управління якістю, регулювання виробничої діяльності, ефективного вирішення територіально-галузевих проблем управління, розвитку ринкової інфраструктури у регіоні.

Впродовж 2006 – 2013 рр. керівником відділу була д.е.н., проф. Мікула Н.А., знаний науковець з проблем розвитку транскордонного співробітництва. Під її науковим керівництвом здійснено ґрунтовні дослідження з проблем розвитку транскордонного співробітництва.

У 1975 – 1988 рр. основним напрямом досліджень відділу були економічні проблеми управління якістю продукції та ефективністю виробництва. Високий рівень наукових досліджень, обумовили визнання відділу провідним підрозділом Академії наук України з відповідного профілю.

Період 1989-1993 рр. співпав з часом активних пошуків нових методів управління, які б могли активізувати застійну радянську економіку і формування ринкових економік колишніх радянських республік, в тому числі України. Одночасно здійснювалась переорієнтація Інституту на дослідження регіональних проблем розвитку економіки. Зусилля науковців відділу у цей період були зосереджені на дослідженні і розробці шляхів ефективного вирішення територіально-галузевих проблем управління та приватизації виробничих комплексів.

Період з 1994 р. до 2006 р. припав на час активної розбудови державності України. Протягом цього періоду науковці відділу П.Ю. Бєлєнький, Н.А. Мікула, В.І. Шевченко-Марсель, Н.І. Гомольська, О.О. Другов, Є.Е. Матвєєв та інші, зосереджували увагу на основних проблемах становлення та розвитку ринкової інфраструктури в регіонах держави.

У кінці 1990-х – на початку 2000-х рр. відбувається також поступова переорієнтація досліджень відділу на проблеми розвитку транскордонного співробітництва.

У рамках цього напрямку відділом було здійснено дослідження організаційно-економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій та транскордонної конвергенції конкурентоспроможності регіонів, розвитку нових форм транскордонного співробітництва України, інфраструктурного забезпечення розвитку транскордонних ринків України та оцінка їх кон’юнктури, підготовлено та впроваджено методичні рекомендації щодо виявлення транскордонних кластерів та кластерних ініціатив, методичні рекомендації з питань організації прикордонної торгівлі тощо. Лише за останні 5 років (2010-2014рр.) відділом виконано 10 науково-дослідних тем (у т.ч 4 - госпдоговірні), опубліковано 11 монографій, 4 брошури, 211 статей. Найвагоміші здобутки відділу представлені у монографіях: «Clusters and global economy (international aspect)» (2010), «Конвергенція регіонів у транскордонному просторі» (2012 р.), «Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – Том 8. Транскордонне співробітництво» (2013 р.), «Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні» (2013 р.), «Poland-Ukraine: Border Regions Development and Gross-Border Cooperation» (2013).

На даний час працівники сектору І.Р. Тимечко, С.О. Матковський, О.І. Пастернак, О.А. Соболь, В.М. Черторижський, О.П. Демедюк, Ю.О. Цибульська, О.З. Федоришин, О.Б. Цісінська, здійснюють дослідження механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин в транскордонному просторі.

Працівники сектору здійснюють дослідження проблем взаємодії суб’єктів економічних відносин в транскордонному просторі з метою обґрунтування теоретико-методичних основ транскордонної взаємодії та розробки рекомендацій щодо розвитку механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин в транскордонному просторі.

 

Відділ у 2014 р.

 

Відділ у 2009 р.

 

У секторі-відділі працювали:

Бандура Тетяна Іванівна

Бєлєнький Петро Юхимович, доктор економічних наук, професор

Гоблик Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент

Гомольська Вікторія Віталіївна, кандидат економічних наук

Гомольська Наталія Іванівна, кандидат економічних наук

Другов Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор

Колодійчук Анатолій Володимирович, кандидат економічних наук

Матвєєв Євгеній Едуардович, кандидат економічних наук

Матковський Семен Олексійович, доктор економічних наук, професор

Мікула Надія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор

Оксанич Олександр Емануїлович, доктор економічних наук, професор

Пастернак (Дейнека) Олена Іванівна, кандидат економічних наук

Полякова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент

Соболь Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук

Стадницький Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор

Тимечко Ірина Романівна, к.е.н., с.н.с.

Цибульська Юлія Орестівна, кандидат економічних наук

Шевченко-Марсель Вікторія Іванівна, кандидат економічних наук

Цісінська Оксана Богданівна

 


Веб-майстер П. Попадюк