Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Монографії

1999Файл Adobe Reader УДК 502.7:331.024.21
Стан навколишнього середовища і його вплив на трудові ресурси Львівської області : монографія / М. І. Долішній, В. М. Трегобчук, Г. Д. Гуцуляк та ін. ; наук. ред. Г. Д. Гуцуляк. - Чернівці : Прут, 1999. - 156 с. (фрагмент)

Джерел: 89

У монографії всебічно розглядається сучасний стан навколишнього середовища Львівської області. Багато уваги приділено аналізові основних джерел і характеристиці антропотехногенних забруднень різних складових частин довкілля, зокрема грунтів, водойм, атмосферного повітря, а також оцінці комплексного впливу зазначених забруднень на здоров’я людини, трудові ресурси та найважливіші демографічні показники розвитку суспільства.
Розрахована на керівників, фахівців місцевих органів державного управління, підприємств різних галузей економіки, зокрема, агропромислового комплексу, медичних працівників, біологів. Може бути використана викладачами і студентами вузів.Стадницький Ю. І. Економічні основи управління оздоровленням довкілля (методологія і практика) / Ю. І. Стадницький. – Львів : ДУ "Львівська політехніка", 1999. – 260 с.Файл Adobe Reader Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) / наук. ред.: М. І. Долішній, В. С. Кравців ; Ю. І. Стадницький, І. А. Колодійчук, М. В. Копач та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1999. – 243 с. (фрагмент)
Джерел: 243

Колективна монографія присвячена актуальним проблемам охорони довкілля. В ній висвітлені сучасні теоретико-методологічні підходи до питань екологічної безпеки, її особливостей та соціально-економічного змісту. Розглядаються концептуальні засади формування екологічної політики та механізми її реалізації в умовах трансформації економічних відносин. Значна увага приділена регіональним аспектам забезпечення екологічної безпеки, обгрунтовані принципи та критерії вибору ефективних природоохоронних стратегій, викладені науково-методичні основи розробки та реалізації обласних програм охорони навколишнього середовища.
Для науковців, керівників та спеціалістів управлінських структур і природоохоронних органів, аспірантів, студентів вищих учбових закладів.
Автори: М. І. Долішній, В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький, С. К. Харічков, В. М. Степанов, Л. Г. Мельник, М. Д. Янків, І. А. Колодійчук, О. І. Мельник, В. В. Сабадаш, Г. І. Рудько, І. П. Ковальчук, Ю. А. Коміссарчук, І. З. Зінько, М. В. КопачФайл Adobe Reader Вовканич С. Й. Інформація, інтелект, нація : монографія / С. Й. Вовканич ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 1999. – 416 с. (фрагмент)
Джерел: 42

Аналізуються багатоаспектні процеси націо- і державотворення в Україні, чинники духовно-інтелектуального її розвитку, елітаризації суспільства та його трансформації на шляху інтеграції в світове співтовариство.


Веб-майстер П. Попадюк