Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Бідак Володимир ЯрославовичБідак Володимир Ярославович
Bidak Volodymyr Yaroslavovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 317

Контакти:

vbidak1@gmail.com, (050)155-0545, (032)270-6445

Сторінки:

8

Народився

01.05.1955.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1977, спеціальність 7.050102 – економічна кібернетика), аспірантура Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України (1996).

Здобутки:

кандидат економічних наук (05.2004, спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Бондар Інтерна Касянівна, тема: «Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання»), старший науковий співробітник (2009, спеціальність 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

Досвід роботи:

інженер-економіст (1980) відділу соціально-психологічних проблем праці та управління, молодший науковий співробітник (1988) відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління, науковий співробітник (2009), старший науковий співробітник (06.2015) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України).

Наукові інтереси:

пов'язані з розробкою теоретичних, методологічних та практичних аспектів соціогуманістичної спрямованості розвитку регіональних суспільних систем, з інноваційною діяльністю як елементом управління суспільними процесами в умовах модернізації соціально-економічних, трудових відносин, необхідністю посилення соціально-захисної функції та функції розвитку національної та регіональної соціальної політики. Досліджуються проблеми, що стосуються міграційних процесів та механізмів їх регулювання, соціально-економічної захищеності мігрантів в загальнонаціональному та регіональному вимірі, ризикогенності міграції, оцінки міграційної активності населення, формування середовища освітньої міграції населення, структурних змін прикордонних ринків праці, інноваційного вектора трудоресурсного забезпечення суспільних систем різних рівнів організації, стратегій регіонального соціального розвитку, державних економічних механізмів та важелів гуманізації громадянського суспільства.

Основні публікації:

тут.

2012Вовканич С. Й. Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї / С. Й. Вовканич, В. Я. Бідак, О. О. Левицька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). Модернізація економічного розвитку регіону. – 448 с. – С. 241-249.Бидак В. Я. Проблемы управления трудомиграционными процессами в социальной политике Украины / В. Я. Бидак // Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 22 ноября 2012 г.) / Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере. – 2012. – 456 с. – С. 72-77. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=21903305

2011

2010

2009


Веб-майстер П. Попадюк