Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Давимука Степан Антонович
Давимука Степан Антонович
Davymuka Stepan Antonovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 218

Контакти:

davymuka.s@gmail.com, ird_kozoriz@i.ua

Сторінки:

Народився

08.02.1947 в с. Чернелиця Городенківського р-ну Івано-Франківської області.

Освіта:

Львівський політехнічний інститут (1969, спеціальність – математичні та лічильно-розв'язуючі прилади та пристрої).

Здобутки:

кандидат технічних наук (1987, установа: Ленінградський електротехнічний інститут),
доктор економічних наук (1998, спеціальність – підприємництво, менеджмент та маркетинг, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант Козоріз Марія Андріївна, тема: «Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні»),
старший науковий співробітник (2002, спеціальність – підприємництво, менеджмент та маркетинг),
професор (2004).

Трудова діяльність:

начальник Львівського регіонального відділення Фонду державного майна України (ЛРВ ФДМУ) (1994);
народний депутат України 4, 5, 6-го скликань;
провідний науковий співробітник (2012) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

розробка концептуальних теоретичних, методологічних та практичних аспектів приватизації в Україні;
основи оцінки результатів і наслідків приватизації на промислових підприємствах;
соціально-економічні проблеми приватизації об'єктів та шляхи їх вирішення;
механізми управління акціонерною власністю;
регіональні моделі реструктуризації приватизованих об'єктів.

Досягнення:

заслужений економіст України,
лауреат премії імені академіка Вавілова,
нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Опубліковано:

понад 170 наукових публікацій, серед них 23 монографії, 22 винаходи (станом на поч. 2017 р.).Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:330.341.1:330.837,JELO17,O31,Q20,R58
Давимука С. А. Інституційні механізми формування регіональної інноваційної екосистеми / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 218-227.

Літер.: 11


Визначено сутність інституційних механізмів розбудови регіональних інноваційних екосистем (РІЕС) на основі принципів відкритих інновацій. Встановлено чинники функціонування регіональних інноваційних систем, що мають інституційну природу. Обґрунтовано, що інституційний механізм формування РІЕС в Україні має ґрунтуватися насамперед на становленні й посиленні ролі регіонального управління інноваційними процесами, що, своєю чергою, має стати одним з головних напрямів державної інноваційної політики щодо залучення науково-технологічного та інноваційного потенціалу регіонів у сталий економічний розвиток. Розроблено заходи щодо удосконалювання системи управління у сфері інноваційної діяльності, оптимізації оргструктур, методів та інтегративних функцій при розбудові регіональних інноваційних екосистем. Визначено базові елементи (інститути) регіональної інноваційної екосистеми та охарактеризовано їхню роль і функції у створенні інноваційного екосередовища, що дозволить забезпечити ефективне використання і розвиток науково-технологічного потенціалу регіонів. 
регіональна інноваційна політика, інституційні механізми, інноваційна екосистема регіону 

2015Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.45:7]:330.342.146
Андрощук Г. О. Арт-ринок і право слідування в ЄС та Україні: економіко-правовий аналіз / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 1(111). – С. 49-58.

Літер.: 12


У статті визначено арт-ринок як джерело альтернативних інвестицій та ринок, що не корелює з фондовим. Проаналізовано історичний аспект право слідування. Розглянуто право слідування як спосіб захисту інтересів автора твору образотворчого мистецтва за його життя та після смерті у країнах ЄС та Україні. Виокремлені основні недоліки право слідування в українському законодавстві. Наведені основні характеристики арт-ринку в Україні. Проаналізовано динаміку цін творів мистецтва. Визначено вплив директиви 2001/84/ЄС «Про право слідування на користь авторів оригінальних творів мистецтва» (Resale Rights Directive) на стан ринку творів мистецтва. 
арт-ринок, право слідування, образотворче мистецтво, фондовий ринок, арт-фонди, директива Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 378.125:331
Андрощук Г. О. Міграція інтелектуального капіталу: вплив на економіку та інноваційний розвиток / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 65-82.

Літер.: 19


На основі вивчення патентних даних заявок на винаходи за процедурою PCT (Договору про патентну кооперацію) дається аналіз міжнародної міграції інтелектуального капіталу (на прикладі фахівців, зайнятих у сфері знань – науковців і винахідників). Визначено вплив інтелектуального капіталу на економіку, інноваційний розвиток та економічну безпеку держави. Проаналізовано міграційні канали та потоки, виявлено міграційні коридори витоку вчених і інженерів-винахідників, визначено коефіцієнти еміграції, «витоку умів», міграції винахідників. Представлено географічну модель міграції висококваліфікованих працівників, аналіз міграції інтелектуального капіталу в Україні, запропоновано рекомендації щодо створення відповідного організаційно-економічного механізму регулювання у цій сфері. 
винахідник, виток умів, інтелектуальний капітал, інноваційний розвиток, людський капітал, міграція 


Веб-майстер П. Попадюк