Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Давимука Степан АнтоновичДавимука Степан Антонович
Davymuka Stepan Antonovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 218

Контакти:

davymuka.s@gmail.com, ird_kozoriz@i.ua

Сторінки:

0 10

Народився

08.02.1947 в с. Чернелиця Городенківського р-ну Івано-Франківської області.

Освіта:

Львівський політехнічний інститут (1969, спеціальність – математичні та лічильно-розв'язуючі прилади та пристрої).

Здобутки:

кандидат технічних наук (1987, установа: Ленінградський електротехнічний інститут),
доктор економічних наук (1998, спеціальність – підприємництво, менеджмент та маркетинг, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант Козоріз Марія Андріївна, тема: «Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні»),
старший науковий співробітник (2002, спеціальність – підприємництво, менеджмент та маркетинг),
професор (2004).

Досвід роботи:

начальник Львівського регіонального відділення Фонду державного майна України (ЛРВ ФДМУ) (1994);
народний депутат України 4, 5, 6-го скликань;
провідний науковий співробітник (2012) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

розробка концептуальних теоретичних, методологічних та практичних аспектів приватизації в Україні;
основи оцінки результатів і наслідків приватизації на промислових підприємствах;
соціально-економічні проблеми приватизації об'єктів та шляхи їх вирішення;
механізми управління акціонерною власністю;
регіональні моделі реструктуризації приватизованих об'єктів.

Досягнення:

Заслужений економіст України,
лауреат премії імені академіка Вавілова,
нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Опубліковано:

понад 170 наукових публікацій, серед них 23 монографії, 22 винаходи (станом на поч. 2017 р.).

2019Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.021:[339.923:061.1EU]; JEL F42, O18, O52, R58
Давимука С. А., Куйбіда В. С., Федулова Л. І. Тенденції розвитку нової регіональної політики ЄС. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 76-87. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-1-9.

Літер.: 22

2018УДК 330.34.014-026.23:316.42; JEL O14, I31
Давимука С. А., Федулова Л. І. Соціальний імператив нової промислової революції. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 3-13. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.013_u.

Літер.: 29


Розкрито роль та місце людини у розвитку постіндустріального суспільства та визначено особливості формування нового типу взаємовідносин з техносферою, обумовлені соціалізацією технологій й впровадженням результатів четвертої промислової революції. Підкреслюється, що соціалізація сучасного технологічного розвитку суттєво впливає на свідомість та поведінку людини, ставить її перед серйозними викликами, що вимагає формування новітніх моделей поведінки й відповідних компетенцій. Показана роль керівних органів у розробці політики цифровізації та прогнозуванні ризиків впливу новітніх технологій. 
четверта промислова революція, суспільство, людина, соціальний розвиток, соціалізація, технології Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341:332.021.8-048.77(477); JEL L86, O18, R58
Давимука С. А., Федулова Л. І. Цифрова трансформація регіонів України. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 110-121. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.110_u.php.Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Давимука С. А. Реформи в Україні: політичні та соціально-економічні наслідки. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 157. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.000_u.php.
Літер.: 1Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:332.1; JEL O18, O31, R11, R58
Давимука С. А., Федулова Л. І. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 5-16. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.005_u.php.

Літер.: 29

2017

2016


Веб-майстер П. Попадюк