Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Давимука Степан Антонович
Давимука Степан Антонович
Davymuka Stepan Antonovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 218

Контакти:

davymuka.s@gmail.com, ird_kozoriz@i.ua

Сторінки:

Народився

08.02.1947 в с. Чернелиця Городенківського р-ну Івано-Франківської області.

Освіта:

Львівський політехнічний інститут (1969, спеціальність – математичні та лічильно-розв'язуючі прилади та пристрої).

Здобутки:

кандидат технічних наук (1987, установа: Ленінградський електротехнічний інститут),
доктор економічних наук (1998, спеціальність – підприємництво, менеджмент та маркетинг, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант Козоріз Марія Андріївна, тема: «Теоретико-методологічні аспекти приватизації і механізми її реалізації в Україні»),
старший науковий співробітник (2002, спеціальність – підприємництво, менеджмент та маркетинг),
професор (2004).

Трудова діяльність:

начальник Львівського регіонального відділення Фонду державного майна України (ЛРВ ФДМУ) (1994);
народний депутат України 4, 5, 6-го скликань;
провідний науковий співробітник (2012) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

розробка концептуальних теоретичних, методологічних та практичних аспектів приватизації в Україні;
основи оцінки результатів і наслідків приватизації на промислових підприємствах;
соціально-економічні проблеми приватизації об'єктів та шляхи їх вирішення;
механізми управління акціонерною власністю;
регіональні моделі реструктуризації приватизованих об'єктів.

Досягнення:

заслужений економіст України,
лауреат премії імені академіка Вавілова,
нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Опубліковано:

понад 170 наукових публікацій, серед них 23 монографії, 22 винаходи (станом на поч. 2017 р.).

2001Файл Adobe Reader УДК 332
Регіональна політика: методологія, методи, практика : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України; редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів, 2001. – 720 с. (фрагмент)

Джерел: 429 посилань

У монографії з позицій сучасного рівня економічної науки та суміжних з нею знань досліджено теоретичні і методичні основи регіональної політики. На підставі дослідницького досвіду Львівської економічної школи в монографії висвітлено наукові основи регіональної соціально-економічної політики, зарубіжний досвід формування регіональної політики, принципи і методи державного регулювання та місцевого самоврядування, регіональні аспекти розвитку підприємництва, формування регіональної фінансово-кредитної та податкової політики, проблеми формування і реалізації регіональної науково-технічної політики, соціальні аспекти регіональної політики, принципи і методи управління розвитком великих міст, регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків.
Для вчених-економістів, викладачів і студентів, спеціалістів з економіки.
Авторський колектив: Долішній М. І., Бєлєнький П. Ю., Бідак В. Я., Бойко Є. І., Вовканич С. Й., Габрель М. М., Гадзало Я. М., Герасимчук З. В., Гладій М. В., Гоголь Г. Л., Горин М. П., Давимука С. А., Злупко С. М., Караванський О. В., Карпов В. І., Козоріз М. А., Кондратюк О. В., Копистянська Х. Р., Копитко В. І., Кравців В. С., Кривицький А. Ф., Куйбіда В. С., Куценко В. І., Лавейкін М. І., Максимчук М. В., Матковський С. О., Матюшко Є. М., Медведчук С. В., Мікула Н. А., Осауленко О. Г., Пак Н. Т., Палига Є. М., Панкевич Л. В., Патора Р., Пирожков С. І., Писаренко С. М., Побурко Я. О., Риндзак О. Т., Садова У. Я., Семів Л. К., Семів Р. А., Симоненко В. К., Сімків Л. Є., Соловей Л. С., Стельмах О. А., Фрис Р. Д., Фурдичко О. І., Цапок С. О., Шевчук А. В., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізації

Наукові видання

2015Файл Adobe Reader УДК [336.14:352]:110.891.7(477.83)
Місцеві бюджети Львівської області в умовах реформи місцевого самоврядування / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2015. – 223 с. (повний текст)

Науково-аналітичне видання присвячене висвітленню тенденцій та особливостей формування і використання фінансового ресурсу місцевих бюджетів Львівської області за 2013-2014 рр. в умовах податково-бюджетної децентралізації в державі. Значну увагу приділено виявленню проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в контексті передачі повноважень та фінансових ресурсів на місцевий рівень. Отримані результати щодо оцінювання фінансової спроможності органів місцевого самоврядування сприятимуть підвищенню рівня ефективності прийняття управлінських рішень в процесі формування об’єднаних територіальних громад.
Видання розраховане на керівників та працівників органів влади різних рівнів управління, науковців, економістів, фінансистів, які цікавляться проблемами управління місцевими бюджетами.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, С. А. Давимука, І. Ф. Коломієць, Л. Я. Беновська, Г. В. Возняк, І. М. Гринчишин, І. С. Музика, А. О. Пелехатий, У. А. Волинець, Л. В. Ключник, Т. С. Ключак
Ключові слова: місцеві бюджети, реформа місцевого самоврядування, Львівська область

2013Файл Adobe Reader Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини : проблеми та напрями підвищення ефективності : науково-аналітична доповідь / І. З. Сторонянська, М. А. Козоріз, С. А. Давимука, Г. В. Возняк та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів, 2013. – 93 с. (повний текст)

Науково-аналітична доповідь присвячена висвітленню проблем управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів та розробленню підходів до підвищення результативності їх використання. Основна увага сконцентрована на питаннях оцінювання ефективності видатків на такі соціальні сфери як освіта та охорона здоров’я. Отримані результати сприятимуть підвищенню рівня прийняття управлінських рішень в процесі розподілу бюджетних коштів на місцевому рівні.
Доповідь розрахована на науковців, економістів, фінансистів, керівників органів влади різних рівнів управління.

2008Файл Adobe Reader УДК 658.14:334.012.6:005
Оцінка рівня капіталізації суб’єктів господарювання : методичні рекомендації / відп. ред. М. А. Козоріз ; Інститут регіональних досліджень НАН України ; М. А. Козоріз, С. А. Давимука, О. М. Люткевич, Г. П. Федорова, Г. В. Возняк, Б. О. Долішня, Л. Я. Беновська, І. С. Музика, Л. П. Львова та ін. - Львів, 2008. - 112 с. (фрагмент)

Джерел: 49

На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду обґрунтовано методичні підходи до оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання та управління ними.
Методичні рекомендації розраховані на широке коло фахівців, які займаються проблемами підвищення рівня капіталізації суб’єктів господарювання національної економіки України.
Авторський колектив: М. А. Козоріз, С. А. Давимука, О. М. Люткевич, Г. П. Федорова, Г. В. Возняк, Б. О. Долішня, Л. Я. Беновська, І. С. Музика, Л. П. Львова, Н. Шевченко, Н. І. Ліповська-Маковецька.
Ключові слова: капіталізація суб’єктів господарювання, оцінка рівня капіталізації

Статті

2018Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:332.1; JEL O18, O31, R11, R58
Давимука С. А., Федулова Л. І. Теоретико-методологічний дискурс сучасного регіонального інноваційного розвитку // Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 5-16.

Літер.: 29


Визначено сутність сучасних теоретико-методологічних засад регіонального інноваційного розвитку. Розкрито особливості нового етапу реалізації концепцій сталого розвитку, регіональних інноваційних екосистем, «потрійної спіралі» та їх вплив на формування регіональних інноваційних ініціатив. Серед найбільш значимих сучасних розробок із зазначених питань особливо помітними є загальнометодологічні аспекти креативної економіки, механізми взаємодії креативної економіки і навколишнього середовища, зайнятість і динаміка просторового розміщення креативних індустрій, залежність якості життя від креативних професій; реалізація концепції інклюзивного розвитку. Обґрунтовано положення, що сьогодні реформування інноваційних процесів в Україні на рівні регіонів в умовах посилення процесів інтеграції має започатковуватися на позитивному досвіді розвинених європейських країн та імплементації європейських стандартів децентралізації з врахуванням власних національних особливостей («розумних спеціалізацій»), що дозволить уникнути багатьох помилок, скоротити матеріальні витрати й час, а також оптимізувати власний алгоритм впровадження реформ. 
методологія, наукові концепції, регіональна політика, інноваційна екосистема регіону, інноваційні процеси Репозитарій ІРД НАНУ Давимука С. А. Реформи в Україні: політичні та соціально-економічні наслідки // Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 157.
Літер.: 1

2017Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.102.344:332.122:330.34(477); JEL L20, L25, M21, J24, O34
Давимука С. А. Інтелектуальний ресурс – основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 5-16.

Літер.: 23


Визначено сутність і роль інтелектуальних ресурсів у розбудові регіонів у напрямі реалізації реформи децентралізації. Розглянуто досвід країн-членів ЄС щодо реалізації регіональних інноваційних стратегій і заходів у напрямі підтримки та популяризації інституту інтелектуальної власності як основного фактора сталого розвитку регіонів. На основі статистичного аналізу виявлено стан інтелектуальної власності у розрізі регіонів України та проаналізовано проблеми її формування та захисту у контексті загальнонаціональних проблем науково-технологічного розвитку. Обґрунтовано, що формування та реалізація інтелектуальних ресурсів в Україні має ґрунтуватися насамперед на становленні й посиленні ролі регіонального управління інноваційними процесами, що, своєю чергою, має стати одним з головних напрямів державної економічної політики щодо залучення науково-технологічного та інноваційного потенціалу регіонів у процес децентралізації. 
інтелектуальні ресурси, інтелектуальна власність, регіони, децентралізація Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:332.1; JEL O31, R11
Давимука С. А. Підходи до формування інноваційної екосистеми креативної економіки регіону / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2017. – №3(85). – С. 17-27.

Літер.: 23


Охарактеризовано теоретико-методологічні засади формування регіональної інноваційної екосистеми креативної економіки. Обґрунтовано сутність екосистемного підходу та інституційного середовища регіонального розвитку. Виявлено особливості виробництва креативного продукту у взаємозв’язку з учасниками ринку. Розроблено концептуальну модель інноваційної екосистеми формування креативного сектору економіки регіону та охарактеризовано умови її застосування при управлінні регіональним розвитком. Визначено базові елементи (інститути) регіональної інноваційної екосистеми креативної економіки та охарактеризовано їхню роль і функції у створенні креативного екосередовища, що дозволить забезпечити ефективне використання і розвиток інноваційного потенціалу регіонів. Обґрунтовано, що інституційний механізм формування креативного сектору в Україні має ґрунтуватися насамперед на становленні й посиленні ролі регіонального управління креативними процесами, що, своєю чергою, має стати одним з головних напрямів державної інноваційної політики щодо залучення науково-технологічного та інноваційного потенціалу регіонів у сталий економічний розвиток. 
креативна економіка, інноваційна екосистема регіону, просторовий розвиток, інноваційна екосистема регіону Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.8(477):929; JEL B31
Давимука С. А. Мар’ян Долішній: особистість, учений, громадянин / С. А. Давимука // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 150-156.

2016Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:339.166.5;JELO31,R11
Давимука С. А. Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів / С. А. Давимука, Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 12-21.

Літер.: 17


Розкрито сутність взаємозв’язку інноваційного розвитку з формуванням креативної економіки регіонів. Обґрунтовано і охарактеризовано передумови формування і розвитку креативної економіки регіонів з врахуванням досвіду ЄС. Проаналізовано стан інноваційності регіонів України за показником наукомісткості валового регіонального продукту. Визначено обмеження, які стримують формування сучасних регіональних інноваційних систем в Україні, серед яких компетенції, необхідні для розбудови креативного середовища економіки знань, скорочення винахідницької активності в регіонах через відсутність державної політики у сфері управління інтелектуальною власністю. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізмів реалізації регіональної економічної політики у напрямі становлення інноваційної екосистеми регіонів і посилення ролі креативного середовища. Обґрунтовано, що політика у галузі конкуренції має розглядатися як ефективний інструмент прискорення економічного розвитку регіонів, але вона має брати до уваги потенціал інноваційної діяльності і розвитку людських ресурсів. 
інноваційність, креативна економіка, інноваційні екосистеми, регіональна політика 


Веб-майстер П. Попадюк