Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Карп’як (Гусєва) Марія ОлександрівнаКарп’як (Гусєва) Марія Олександрівна
Karpyak (Husyeva) Mariya Oleksandrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 313

Контакти:

marimusic@meta.ua

Сторінки:

4

Народилась

26.09.1986.

Освіта:

Національний лісотехнічний університет України (2008, спеціальність – 8.03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності), аспірантура Інституту регіональних досліджень НАН України (2011).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2013, спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Мікула Надія Анатоліївна, тема: «Інфраструктурне забезпечення функціонування та розвитку транскордонних ринків»).

Досвід роботи:

інженер першої категорії відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, (11.2011-2013-), молодший науковий співробітник відділу (-2014-2015), науковий співробітник (06.2015), старший науковий співробітник (05.2018) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).Репозитарій ІРД НАНУ УДК 316(477); JEL I30, I31
Карп’як М. О. Соціальна ексклюзія в Україні: ознаки та форми прояву в сучасному суспільстві. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 144-152. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-12.

Літер.: 7

2018УДК 336.143:338.24.021.8:339.92(477+4-672ЄС); JEL М40, E23, Q18, R58
Карп’як М. О. Механізм секторальної бюджетної підтримки ЄС у сфері регіональної політики: досвід реалізації в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 64-69. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.069_u.

Літер.: 3


У статті здійснено аналітичну оцінку вітчизняного досвіду реалізації механізму секторальної бюджетної підтримки ЄС у сфері регіональної політики. Зокрема, визначено основні напрями реалізації цього механізму відповідно до затверджених урядом програм регіонального розвитку, здійснено аналіз нормативно-правової бази для реалізації програм секторальної бюджетної підтримки в Україні, проаналізовано активність регіонів у підготовці та поданні проектів на конкурс за програмами секторальної бюджетної підтримки у 2017 р. Основну увагу зосереджено на оцінці структури проектів за кількістю, обсягом фінансування та напрямами секторальної бюджетної підтримки у 2017 р. на прикладі Львівської області, оскільки вона є лідером за кількістю поданих і виграних проектів серед усіх регіонів України. Виявлено основні проблеми реалізації механізму, які потребують удосконалення, з метою більшої адаптації та ширших можливостей застосування для України. 
секторальна бюджетна підтримка ЄС, механізм співпраці, державна регіональна політика, фінансова допомога ЄС УДК 338.439.5(477); JEL
Карп’як М. О. Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зовнішньоекономічні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 18-21. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.021_u.

Літер.: 5


У статті здійснено аналіз тенденцій розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів в Україні, а також основних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних експортоорієнтованих аграрних підприємств з метою визначення можливостей збуту ними м’ясної продукції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, а також організаційних аспектів їх підготовки до інтеграції у європейські ринки. Проаналізовано динаміку експорту м’ясної продукції по роках та країнах на основі офіційних статистичних даних. Основну увагу зосереджено на інтересах європейського ринку та адаптаційних механізмах вітчизняного м’ясного птахівництва до вимог європейського економічного простору. 
ринок м’яса, тваринництво, м’ясна продукція, євроінтеграція УДК 338.439.5(477); JEL Q13
Карп’як М. О. Особливості функціонування ринку м’яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 77-80. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.080_u.

Літер.: 5


У статті здійснено аналіз особливостей функціонування ринку м’яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів. Проаналізовано тенденції розвитку галузі тваринництва у різних формах господарювання та зосереджено увагу на виробництві продукції фермерськими господарствами. Встановлено регіональні особливості розвитку ринку м’яса в Україні. Сформовані пріоритетні напрямки розвитку м’ясної продукції в Україні.. Підкреслюється, що ефективний розвиток м’ясного ринку сприятиме сталому розвитку аграрної сфери в Україні та підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Враховуючи позитивні тенденції розвитку ринку птахівництва та його концентрацію у кількох великих бізнес-групах пропонується провести комплекс організаційних, економічних та регуляторних заходів, які сприятимуть розвитку малих та середніх аграрних підприємств, а також розвитку експортної мережі м’ясних продуктів. 
ринок м’яса, тваринництво, м’ясна продукція, державна підтримка 

2017УДК 336.143:338.24.021.8:339.92(477+4-672ЄС)
Карп’як М. О. Секторальна бюджетна підтримка як ключовий механізм співпраці України з Європейським Союзом в умовах сучасних реформ. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 169-173. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.173_u.

Літер.: 5


У статті розглянуто механізм секторальної бюджетної підтримки ЄС, визначено його сутність, структурні елементи, конкурентні переваги, а також законодавче підґрунтя для його функціонування в Україні в умовах сучасних реформ. Крім цього, досліджено статистику секторальної бюджетної підтримки в Україні та її фінансові складові. Визначено проблемні місця та можливості вдосконалення функціонування механізму секторальної бюджетної підтримки в Україні в умовах реформ. 
секторальна бюджетна підтримка, механізм, співробітництво, державна політика, фінансова допомога ЄС УДК 330.341:332.133.6:168.4:005.591.3(1-24)
Пастернак О. І., Карп’як М. О. Креативні екосистеми у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад . Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 20-23. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.023_u.

Літер.: 6


У статті досліджено сутність креативних екосистем, визначено чинники їх формування в Україні і у світі, здійснено аналіз їх розвитку на базі територіальних громад України та світу, а також обґрунтовано роль креативних екосистем у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад. Виявлено напрями стимулювання розвитку креативних екосистем та загалом культурних креативних індустрій в Україні та їх значення для соціально-економічного розвитку територіальних громад. 
креативні екосистеми, креативні індустрії, креативні простори, регіональний розвиток, креативне підприємництво 

2016

2015

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.021:330.341.4
Гусєва М. О. Регіональна структурна політика: суть, роль та напрями реалізації / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 11-20.

Літер.: 9


У статті розглянуто, проаналізовано та визначено суть поняття регіональної структурної політики та її місце серед складових державної політики. Здійснено порівняння функцій регіональної економічної політики та регіональної структурної політики. Визначено основні завдання та пріоритетні цілі регіональної структурної політики, а також виявлено напрями її здійснення. Проаналізовано механізм реалізації регіональної структурної політики, його інструменти та методи. 
регіональна структурна політика, регіональна соціально-економічна система, структурні зміни, структурні диспропорції, структурні процеси. 


Веб-майстер П. Попадюк