Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Хмєліньска (Квасниця) Марта ВолодимирівнаХмєліньска (Квасниця) Марта Володимирівна
Хмелиньска (Квасниця) Марта Владимировна
Khmyelinska (Kvasnytsya) Marta Volodymyrivna

Посада:

аспірант

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики

Контакти:

kvasnecjamarta1993@gmail.com

Сторінки:

Народилась

1993.

Освіта:

ВНЗ (2015, спеціальність – назва).

Здобутки:

.

Трудова діяльність:

аспірант (11.2015-10.2019, спеціальність – назва, науковий керівник доктор економічних наук, професор Шульц С.Л.) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».

Статті

2018УДК 339.13:332.1; JEL O16, O18
Хмєліньска М. В. Теоретичні засади розвитку регіональних ринків як об’єкта регіональної економіки. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 6(134). С. 71-74. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.06.074_u.

Літер.: 4


Акцентовано увагу на визначенні регіональних ринків як об’єкта регіональної економіки в умовах забезпечення конкурентоспроможності економіки України. Досліджено наукові підходи західних і вітчизняних вчених до визначення та теорії функціонування регіональних ринків. Серед теорій функціонування регіональних ринків виділено: теорію розміщення виробництва і сфери обігу; теорію ринкових потенціалів і просторової взаємодії; концепцію геомаркетингу; інституційну концепцію регіонального розвитку; теорію економіки ринків М.-Ф.-Ш. Алле. Наведено власне визначення поняття «регіональний ринок» на основі проведеного дослідження та здійснених узагальнень. Визначено основні функції регіональних ринків, які згруповані в дві групи: опосередковані та безпосередні. Запропоновано класифікацію регіональних ринків за визначеними критеріями. Обґрунтовано особливості регіональних ринків послуг порівняно з іншими визначеними видами регіональних ринків. 
регіональний ринок, функції регіональних ринків, регіональний ринок послуг, класифікація регіональних ринків, послуга 


Веб-майстер П. Попадюк