Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Кльоба Соломія МихайлівнаКльоба Соломія Михайлівна
Klyoba Solomiya Mykhaylivna

Ступінь, звання:

доктор філософії

Посада:

аспірант

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики

Контакти:

solya007@gmail.com

Сторінки:

1 1

Народилась

1991.

Освіта:

ВНЗ (2015, спеціальність – назва).

Здобутки:

доктор філософії (2021, спеціальність 051 - Економіка, установа: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", науковий керівник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Максимчук Максим Віталійович, тема: "Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності територіальних громад регіону").

Досвід роботи:

аспірант (11.2017-10.2021, спеціальність – економіка, науковий керівник доктор економічних наук, старший науковий співробітник Максимчук М.В.) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».

Статті

2022Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.246.025.2:06.07]:[002.54:[339.923:061.1]](477); JEL H76, O18, R58
Belya A. R., Kloba S. M., Lapishko Z. Ya. European experience as a tool for solving problems of public control in Ukraine [Європейський досвід як інструмент вирішення проблем громадського контролю в Україні]. Rehional'na ekonomika - Regional Economy. 2022. №3(105). P. 126-134. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-3-14

Літер.: 18

20192018УДК 332.122.64; JEL O18, R10, R58
Кльоба С. М. Сучасний стан розвитку територіальних громад: нормативно-правове та інституційно-організаційне забезпечення. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 39-45. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.045_u.

Літер.: 21


У статті теоретично обґрунтовані засади організаційного та ресурсного забезпечення сучасного розвитку територіальних громад. Проаналізовано різні підходи щодо сутності розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та визначено всі їх особливості. Досліджено ряд перешкод, які існують у процесі досягнення цілей щодо розвитку ОТГ. Розглянуто проблеми функціонування нормативно-правового забезпечення територіальних громад, а саме проаналізовано велику частину нормативно-правових актів щодо їх впливу на функціонування об’єднаних територіальних громад. Показано шляхи фінансової підтримки розвитку регіонів та сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення функціонування місцевого самоврядування за рахунок підвищення рівня нормативно-правового забезпечення розвитку територіальних громад. 
децентралізація, територіальна громада, місцеве самоврядування, соціально-економічний розвиток, нормативно-правове забезпечення, законодавство, адміністративно-територіальна реформа, інституційно-організаційне забезпечення Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.025.12:339.137.006; JEL O18, R58, R59
Кльоба С. М. Соціально-економічна сутність критеріїв конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 36-43. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.036_u.php.

Літер.: 10


Веб-майстер П. Попадюк