Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Луцків Олена МиколаївнаЛуцків Олена Миколаївна
Lutskiv Olena Mykolayivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 306

Контакти:

lutolen@i.ua, (032)270-7089

Сторінки:

1 12

Народилась

01.05.1977, м. Львів.

Освіта:

Українська академія друкарства (2000, спеціальність – економіка підприємства).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2007, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор географічних наук, професор Писаренко Світлана Марківна, тема: «Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону»),
старший науковий співробітник (2012, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Досвід роботи:

молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник (2011) відділу регіональної економічної політики (до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

інноваційний розвиток економіки регіону;
особливості інноваційних процесів в регіонах та пошук шляхів їх активізації;
регіональна інноваційна політика.

Досягнення:

Стипендіат стипендії Львівської облдержадміністрації (2007).
Стипендіат стипендії Президії НАН України (2008-2009).
Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2009).
Подяка «За сумлінне виконання службових обов’язків» з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014).Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4(477.83)
Луцків О. М. Структурні зрушення в економіці Львівської області: тенденції, закономірності та пріоритети / О. М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 96-105.

Літер.: 4


Оцінено структурні зміни в економіці Львівської області за видами економічної діяльності та галузями промисловості. Виявлено основі тенденції структурних змін в економіці області і на цій основі надано практичні рекомендації щодо вибору пріоритетних видів економічної діяльності області. 
структурні зміни, структура економіки, структурні пропорції, економічна діяльність, економічний розвиток Луцків О. М. Інноваційні орієнтири структурної трансформації економіки регіону / О. М. Луцків // Економіка ринкових відносин. – 2014. – №12. – С. 163-167.

2013Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:336(477)
Луцків О. М. Особливості та альтернативні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 153-160.

Літер.: 6


Проаналізовано сучасний стан і проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Визначено основні альтернативні форми розширення фінансових можливостей українських промислових підприємств. Окреслено переваги і недоліки залучених фінансових ресурсів. 
інноваційний розвиток, фінансові ресурси, форми фінансування, власні кошти, кредит, лізинг 

2012Луцкив Е. Н. Приоритетные пути обеспечения инновационного развития экономики Украины / Е. Н. Луцкив // Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (г. Краснодар, 22 ноября 2012 г.) / Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере. – 2012. – 456 с. – С. 14-19. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=21903225

2011


Веб-майстер П. Попадюк