Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Ляховська (Скалецька) Олена ВасилівнаЛяховська (Скалецька) Олена Василівна
Ляховская (Скалецкая) Елена Васильевна
Lyakhovska (Skaletska) Olena Vasylivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 201

Контакти:

skalecka.olena@ukr.net

Сторінки:

Народилась

25.01.1986.

Освіта:

ПВНЗ «Європейський університет» (2007, спеціальність – банківська справа, кваліфікація – магістр з банківської справи);
аспірантура – ПВНЗ «Європейський університет» (2014).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2014, спеціальність – гроші, фінанси і кредит, установа: ПВНЗ «Європейський університет», науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Домрачев Володимир Миколайович, тема: «Управління банківським кредитуванням сільськогосподарських підприємств»).

Трудова діяльність:

аспірант (2014) кафедри фінансів та банківської справи ВПНЗ «Європейський університет»;
старший викладач (2009), доцент (2014) Львівської філії ВПНЗ «Європейський університет»;
молодший науковий співробітник (02.2018), науковий співробітник (02.2019) відділу проблем реального сектору економіки регіонів (до 01.02.2019 відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

2018УДК 332.1:658; JEL D20, R13
Ляховська О. В. Оцінка показників діяльності хімічних підприємств Західного регіону України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 33-36. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.036_u.

Літер.: 13


Наведено загальну характеристику хімічних підприємств Західного регіону. Виявлено, що ключову частину займають підприємства з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (40%). Найбільшими з них є: ТОВ «Карпатнафтохім» та ПрАТ «Рівнеазот». Частка зазначених підприємств в обсязі реалізованих хімічних речовин і хімічної продукції регіону становить близько 87%. Наведено загальну характеристику діяльності цих підприємств. Охарактеризовано хімічні підприємства регіону, що розвиваються: ТОВ «Карпатсмоли», ТзОВ «Поліком», ТзОВ «Полікем», ТзОВ «Живиця плюс» і ПАТ «Львівський хімічний завод». Виявлено проблеми розвитку хімічних підприємств Західного регіону, зокрема: екологічні проблеми, необхідність сприяння розробленню сировинних ресурсів, організація нових виробництв та інші, а також, запропоновано шляхи їх вирішення. 
хімічна промисловість, хімічні підприємства, хімічне виробництво, обсяг реалізованих хімічних речовин і хімічної продукції УДК 330.3;658.1;JELС42,О30,L80,R11
Ляховська О. В. Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 55-59. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.059_u.

Літер.: 5


У статті досліджено сучасний стан запровадження інновацій на промислових підприємствах у регіонах України. Проаналізовано тенденції розвитку промислових інновацій. Встановлено, що для регіонів України характерно переважне впровадження промислових інновацій нових для підприємств, оскільки такі проекти потребують меншого фінансування. В результаті дослідження виділено основні причини низького розвитку промислових інновацій у регіонах (висока затратність наукових розробок, нестача професійних кадрів, доступність кредитування, інформаційна необізнаність тощо) і виявлено, що більшість з них ґрунтуються на відсутності фінансування. Запропоновано шляхи стимулювання фінансування промислових інновацій у регіонах, зокрема: збільшити самофінансування інноваційних проектів за допомогою створення фондів розвитку; стимулювати залучення іноземних інвестицій в промислові інновації на макро- та мікрорівнях; розвивати інформаційне забезпечення щодо впровадження інновацій у промисловості регіонів. 
інновації у промисловості, інноваційна продукція промислових підприємств, частка промислових інновацій, джерела фінансування інновацій, самофінансування промислових інновацій 


Веб-майстер П. Попадюк