Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Ляховська (Скалецька) Олена ВасилівнаЛяховська (Скалецька) Олена Василівна
Ляховская (Скалецкая) Елена Васильевна
Lyakhovska (Skaletska) Olena Vasylivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів, к. 201

Контакти:

skalecka.olena@ukr.net

Сторінки:

Народилась

25.01.1986.

Освіта:

ПВНЗ «Європейський університет» (2007, спеціальність – банківська справа, кваліфікація – магістр з банківської справи);
аспірантура – ПВНЗ «Європейський університет» (2014).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2014, спеціальність – гроші, фінанси і кредит, установа: ПВНЗ «Європейський університет», науковий керівник кандидат фізико-математичних наук, доцент Домрачев Володимир Миколайович, тема: «Управління банківським кредитуванням сільськогосподарських підприємств»).

Трудова діяльність:

аспірант (2014) кафедри фінансів та банківської справи ВПНЗ «Європейський університет»;
старший викладач (2009), доцент (2014) Львівської філії ВПНЗ «Європейський університет»;
молодший науковий співробітник (02.2018), науковий співробітник (02.2019) відділу проблем реального сектору економіки регіонів (до 01.02.2019 відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Монографії

2020Файл Adobe Reader УДК 338.45.001.73(477.8)
Переробна промисловість регіонів України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред.: С. О. Іщук. Львів, 2020. 341 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200002.pdf (повний текст)

Джерел: 107

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження переробної промисловості України та її регіонів. Зокрема сформовано систему пріоритетів імпортозаміщення на внутрішньому ринку промислових товарів та окреслено базові напрямки розвитку імпортозаміщувальних виробництв. Встановлено особливості функціонування хімічної промисловості в Україні на підставі порівняльного аналізу тісноти міжсекторальних зв’язків та рівня витратності вітчизняних і європейських хімічних виробництв. Побудовано мезорівневу матрицю економічного і ресурсного потенціалу хімічних виробництв. Обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку перспективних хімічних виробництв у Західному регіоні. Визначено проблеми розвитку легкої промисловості в Україні за результатами оцінки рівня функціонування переробних виробництв, зокрема їх імпортозалежності та експортоорієнтованості. Розроблено організаційний механізм відновлення сировинної бази текстильних та інших виробництв. Окреслено ключові напрямки розвитку деревообробної промисловості в областях Західного регіону (у розрізі виробництв) і визначено базові стратегії та механізми їх практичної реалізації. Здійснено групування регіонів України за обсягами виробництва сировини (зернових, м’яса і молока) та продуктів їх промислової переробки. Обґрунтовано перспективи розвитку вітчизняних агропереробних виробництв, виходячи з поточних і прогнозних трендів кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту продукції. Досліджено ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівнювання, що пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації.
Автори: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Ю. В. Полякова, Л. П. Коваль, Я. В. Кудря, О. В. Ляховська, В. В. Косовська,Н. О. Ривак , О. С. Процевят.
Ключові слова: переробна промисловість, Україна, регіон, розвиток, проблеми, перспективи

Наукові видання

2020Файл Adobe Reader УДК [633.11+633.14]:664.71:338.439.4:637.5:338.43:637.1(477)
Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток агропереробних виробництв у регіонах України: сировинні аспекти: наукове видання / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; [наук. ред.: С. О. Іщук]. Львів, 2020. 51 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200034.pdf (повний текст)

Джерел: 31

Наукове видання комплексно охоплює проблематику функціонування в Україні агропереробних виробництв крізь призму їх ресурсного забезпечення у регіональному розрізі. Проведено оцінку динаміки і структури вітчизняного виробництва борошняної, м’ясної і молочної продукції на макро і мезо рівнях. Здійснено групування регіонів України за обсягами виробництва сировини (зернових, м’яса і молока) та продуктів їх промислової переробки. Досліджено трансформацію товарної і географічної структур українського експорту продукції харчової промисловості. Окреслено ключові проблеми та обґрунтовано перспективні напрямки і форми реалізації потенціалу розвитку основних агропереробних виробництв в Україні.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів агропереробних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Ключові слова: агропереробне виробництво, розвиток, регіон, Україна, сировинні аспекти

2019Файл Adobe Reader УДК 338.45:674:332.122
Потенціал розвитку деревообробних виробництв у регіонах України: наукове видання / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; [наук. ред. С. О. Іщук]. Львів, 2019. 109 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190037.pdf (повний текст)

Джерел: 44

Наукове видання комплексно охоплює проблематику функціонування лісопромислового сектору економіки України на мезо рівні крізь призму двох основних складових – природно-ресурсного та економічного потенціалу деревообробних виробництв. У цьому контексті визначено особливості функціонування деревообробної промисловості, зокрема, проведено аналіз тісноти міжсекторальних зв’язків та рівня витратності вітчизняних і європейських деревообробних виробництв. Здійснено порівняльну оцінку сировинного потенціалу деревообробної промисловості України і держав-членів ЄС, а також діагностику структурних змін у сировинному потенціалі деревообробних виробництв на регіональному рівні. Проведено розподіл підприємств, розміщених на території областей Західного регіону, за стадіями первинної і вторинної обробки деревини. Окреслено ключові проблеми та обґрунтовано перспективні напрямки і форми реалізації потенціалу розвитку деревообробної промисловості в Україні.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів деревообробних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Ключові слова: Потенціал розвитку, деревообробне виробництво, регіон, Україна

2018Файл Adobe Reader УДК [338.45:66]:332.1(477)
Виклики та перспективи розвитку хімічних виробництв у регіонах України : наукове видання / С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська ; наук. ред. С. О. Іщук ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2018. – 91 с. (Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі”). (повний текст)

Джерел: 72

У науковому виданні висвітлено результати комплексного аналітичного дослідження хімічної промисловості України та її регіонів. Встановлено місце України у світовій хімічній індустрії і, зокрема, на ринку хімічної продукції країн Європейського Союзу. Визначено проблеми, стан, динаміку та ключові тенденції розвитку хімічних виробництв в Україні; проведено аналіз показників діяльності найпотужніших вітчизняних хімічних підприємств. Здійснено групування регіонів України за рівнем економічного і ресурсного потенціалу хімічних виробництв та ефективністю їх функціонування. Оцінено наявність і тісноту міжсекторальних зв’язків хімічної промисловості України у сегменті проміжного споживання хімічної продукції. Обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку основних хімічних виробництв у регіонах України.
Для наукових працівників, представників органів влади, керівників профільних організацій та відомств, менеджерів хімічних підприємств, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Л. П. Коваль, О. В. Ляховська
Ключові слова: хімічні виробництва, регіони, розвиток, виклики, перспективи, Україна

Статті

2021

2020Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.43:637.1(477); JEL F14, L66, Q13
Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 42-51. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-5.

Літер.: 7

2019УДК 332.1; 633.1; JEL E23, L16, L60, L66, Q11, R11
Ляховська О. В. Тенденції виробництва та переробки зерна в регіонах України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 57-61. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-9.

Літер.: 5


Проаналізовано обсяги виробництва та переробки зерна в Україні. Визначено, що високий рівень виробництва зерна спричинив перенасичення внутрішнього ринку та зростання експорту цього продукту. Водночас знизились обсяги виробництва борошна пшеничного та пшенично-житнього, яке є основою глибинної переробки, а також, інших продуктів, частка яких у хлібному виробництві найвагоміша (хліба та продуктів хлібобулочних нетривалого використання, печива солодкого, вафель та вафельних облаток, макаронних виробів). Відповідно до характеристики регіонів виділено перспективні напрями розвитку виробництва та переробки зерна. Встановлено, що ключовим фактором збільшення ефективності виробництва зерна в Україні є забезпечення його максимальної переробки. Для забезпечення розвитку виробництва хлібних продуктів запропоновано: стимулювати залучення інвестиційних ресурсів у створення технічних можливостей виробництва конкурентної продукції для міжнародного ринку; розширювати асортимент хлібних продуктів, щоб задовольнити внутрішній попит тощо. 
виробництво зерна, переробка зерна, борошномельне виробництво, хлібні продукти, експорт зерна 

2018УДК 332.1:658; JEL D20, R13
Ляховська О. В. Оцінка показників діяльності хімічних підприємств Західного регіону України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 5(133). С. 33-36. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.05.036_u.

Літер.: 13


Наведено загальну характеристику хімічних підприємств Західного регіону. Виявлено, що ключову частину займають підприємства з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (40%). Найбільшими з них є: ТОВ «Карпатнафтохім» та ПрАТ «Рівнеазот». Частка зазначених підприємств в обсязі реалізованих хімічних речовин і хімічної продукції регіону становить близько 87%. Наведено загальну характеристику діяльності цих підприємств. Охарактеризовано хімічні підприємства регіону, що розвиваються: ТОВ «Карпатсмоли», ТзОВ «Поліком», ТзОВ «Полікем», ТзОВ «Живиця плюс» і ПАТ «Львівський хімічний завод». Виявлено проблеми розвитку хімічних підприємств Західного регіону, зокрема: екологічні проблеми, необхідність сприяння розробленню сировинних ресурсів, організація нових виробництв та інші, а також, запропоновано шляхи їх вирішення. 
хімічна промисловість, хімічні підприємства, хімічне виробництво, обсяг реалізованих хімічних речовин і хімічної продукції 


Веб-майстер П. Попадюк