Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Максимчук Максим ВіталійовичМаксимчук Максим Віталійович
Maksymchuk Maksym Vitaliyovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 306

Контакти:

regionmak@i.ua, (032)270-7089

Сторінки:

6

Народився

17.05.1967, м. Красноярськ.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1992, спеціальність – географія).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1998, спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: «Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних територій на прикладі Львівсько-Жешувського транскордонного регіону»),
старший науковий співробітник (2005, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),
доктор економічних наук (2017, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий консультант доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович, тема: «Інституціалізація структурно-просторових змін економіки регіонів України»).

Досвід роботи:

молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник (09.2008), провідний науковий співробітник (02.2019, суміс. 09.2019) відділу регіональної економічної політики (до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України);
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

дослідження інституційних основ регіональної політики та інституційного забезпечення регіонального розвитку України;
вивчення процесів макрорегіоналізації держави, інституціалізації економічного районування України.

Досягнення:

Стипендіат стипендії Президії НАН України (2001-2002 рр.).
Почесна грамота Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).

Опубліковано:

понад 120 наукових публікацій.

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.1:332.146
Сторонянська І. З. Фінанси регіону в контексті формування конвергентної моделі регіонального розвитку / І. З. Сторонянська, М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 302-309.

Літер.: 7


Здійснено обґрунтування теоретичних підходів до виокремлення такої категорії як «фінанси регіону» та визначення її цільового призначення в забезпеченні ефективного функціонування регіонів; визначення потенціальних і реальних можливостей регіонів в забезпеченні їх соціально-економічного розвитку на базі раціонального використання власного фінансового ресурсу; представлено критичний аналіз діючих на теперішній час механізмів управління фінансами регіонів та виявлення причин їх низької ефективності; обґрунтовано нові напрями забезпечення ефективного управління фінансами регіонів на основі врахування змін та можливостей, що створюються під впливом активізації інтеграційних процесів в Україні і в світовому економічному просторі. 
фінанси регіону управління, фінансова система регіону 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.722:330.837:330.341.4(477.83)
Максимчук М. В. Інституційно-структурні засади розвитку підприємницьких функцій міста Львова / М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 139-145.

Літер.: 5


Проаналізовані тенденції розвитку підприємницького сектора міста Львова та проведено трендові прогнозування його розвитку. Виявлені інституційні проблеми розвитку підприємництва великого міста та надано рекомендації з активізації метрополійних підприємницьких функцій. 
підприємництво, місто, регіон, тенденція, тренд, динаміка, інституційна підтримка, Львів Maksymchuk M. Institutional problems of entrepreneurship activity development in a region [Інституційні проблеми розвитку підприємницької діяльності в регіоні] / M. Maksymchuk // Determinants and sources of development of enterprises in the region / R. Fedan, K. Szara (Eds.). – Rzeszow : Wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego. – 2013. – 271 p. – С. 37-45.Максимчук М. В. До проблеми визначення базових складових понятійної системи «ресурс-потенціал» у регіональних дослідженнях / М. В. Максимчук // Кримський економічний вісник. – 2013. – №3(04). – С. 131-135.

2012Максимчук М. В. Інституційні зміни у промисловості регіону: проблеми та шляхи вирішення / М. В. Максимчук // Економічний форум. – 2012. – №1. – С. 150-156.

2010


Веб-майстер П. Попадюк