Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Максимчук Максим ВіталійовичМаксимчук Максим Віталійович
Maksymchuk Maksym Vitaliyovych

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посада:

провідний науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики, к. 306

Контакти:

regionmak@i.ua, (032)270-7089

Сторінки:

6

Народився

17.05.1967, м. Красноярськ.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка (1992, спеціальність – географія).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1998, спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, тема: «Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних територій на прикладі Львівсько-Жешувського транскордонного регіону»),
старший науковий співробітник (2005, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),
доктор економічних наук (2017, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий консультант доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович, тема: «Інституціалізація структурно-просторових змін економіки регіонів України»).

Досвід роботи:

молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник (09.2008), провідний науковий співробітник (02.2019, суміс. 09.2019) відділу регіональної економічної політики (до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України);
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

дослідження інституційних основ регіональної політики та інституційного забезпечення регіонального розвитку України;
вивчення процесів макрорегіоналізації держави, інституціалізації економічного районування України.

Досягнення:

Стипендіат стипендії Президії НАН України (2001-2002 рр.).
Почесна грамота Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).

Опубліковано:

понад 120 наукових публікацій.

Наукові видання

2022Файл Adobe Reader УДК 330.341.1:332.122
Продуктивна спроможність економіки регіонів: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: електрон. наукова доповідь / наук. ред.: С. Л. Шульц; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2022. 104 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220037.pdf (повний текст)

Джерел: 186 посилань

У науковій доповіді представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад продуктивної спроможності економіки регіонів. Основну увагу сфокусовано на дослідженні теоретичного базис концепції продуктивності економіки на національному та регіональному рівнях та визначено детермінанти продуктивної спроможності регіонів, які формують її багатофакторну модель. Досліджено проблематику продуктивності економіки в інституційних теоріях; проаналізовано соціальну складову продуктивної спроможності економіки регіонів; визначено структурно-секторальні та просторові детермінанти її зростання. Проаналізовано та узагальнено європейський та вітчизняний досвід оцінювання продуктивності ресурсів економіки країн та запропоновано шляхи його адаптації для України.
Доповідь може бути корисною при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень на різних рівнях управління, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. Л. Шульц, А. І. Мокій, М. В. Максимчук, Н. М. Лисяк, Н. М. Попадинець, О. М. Луцків, М. О. Карп’як, О. А. Войтенко, А. В. Янович
Ключові слова: економіка, регіон, продуктивна спроможність, теоретико-методологічні аспекти, прикладні аспекти

2021Файл Adobe Reader УДК 332.025.12
Чинники та наслідки ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіону: науково-аналітична доповідь / наук. ред. С. Л. Шульц; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 160 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20210036.pdf (повний текст)

Джерел: 193 посилання

У науково-аналітичній доповіді представлено результати дослідження проблем організаційно-ресурсного забезпечення управління соціально-економічного розвитку регіонів на основі аналізу проявів передумов, чинників та форм впливу ексклюзивності регулювання. Сфокусовано увагу проблемах ексклюзивності регулювання розвитку територіальних громад та дисфункційності бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Проаналізовано чинники і форми соціальної ексклюзії, причини і наслідки просторової ексклюзії, взаємозв’язки між ексклюзивністю регулювання та ефективністю підприємницької діяльності, а також фактори ексклюзивного регулювання споживчого ринку регіону.
Доповідь може бути корисною при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень на різних рівнях управління, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: О. А. Войтенко, М. О. Карп’як, О. М. Луцків, Н. М. Лисяк, М. В. Максимчук, А. І. Мокій, М. І. Флейчук, Н. М. Попадинець, С. Л. Шульц.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регулювання, регіон, ексклюзивність, чинники, наслідки

2020Файл Adobe Reader УДК 332.025.12
Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів: сутність, прояви та загрози: наукове видання / наук. ред.: С. Л. Шульц; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2020. 106 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200039.pdf (повний текст)

Джерел: 170 посилань

У науковому виданні представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Сфокусовано увагу на системних характеристиках та інституційному базисі еклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, теоретичних підходах до розуміння сутності ексклюзивних та інклюзивних інститутів регулювання суспільно-економічних процесів. Проаналізовано ознаки та прояви різних типів ексклюзії, які є наслідком ексклюзивності регулювання соціально-економічних процесів на державному, регіональному та місцевому рівнях.
Видання може бути корисним при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень на різних рівнях управління, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: О. М. Луцків, А. І. Мокій, С. Л. Шульц, М. В. Максимчук, М. О. Карп’як, Н. М. Попадинець, Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк, Н. М. Лисяк
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регіон, регулювання, ексклюзивність, сутність, прояви, загрози

2018Файл Adobe Reader УДК 330.342.146:352
Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. С. Л. Шульц. – Львів, 2018. – 140 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 154 посилання

Наукове видання присвячене висвітленню проблем розвитку соціальної сфери в умовах адміністративно-фінансової децентралізації та розробленню пропозицій з удосконалення її функціонування на рівні територіальних громад. Основна увага зосереджена на організаційно-інституційних особливостях реформування соціальної сфери, а саме освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту, проблемах оптимізації мереж об’єктів соціальної інфраструктури та фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери територіальних громад.
Наукове видання розраховане на науковців, економістів, фінансистів, керівників органів влади різних рівнів управління.
Авторський колектив: Шульц С. Л., Сторонянська І. З., Максимчук М. В., Луцків О. М., Дуб А. Р., Габрель М. С., Карп’як М. О., Попадинець Н. М., Беновська Л. Я., Гринчишин І. М.
Ключові слова: соціальна сфера, територіальні громади, адміністративно-фінансова децентралізація

2008Файл Adobe Reader УДК 332.146.2:001.895:316.334.2
Максимчук М. В. Проблеми інституційного забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону / М. В. Максимчук ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – 61 с. (фрагмент)

У науковому виданні розглянуто науково-теоретичні, методологічні та прикладні проблеми забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України на основі використання діяльнісно-інституційного підходу, визначення ролі та місця інститутів у формуванні основних типів діяльності людини, як процесу структуризації простору та формування структур, що виникають внаслідок такої діяльності - регіонів.
Основною ідеєю дослідження є побудова моделей інституційного забезпечення розвитку регіонів на засадах економіки знань, визначення основних інститутів управління на регіональному та національному рівнях, які б були основою механізму інтелектуально-інноваційного розвитку територій, формували його інституційне середовище.
Для науковців, управлінців, працівників освіти, студентів, аспірантів, а також усіх фахівців, які цікавляться проблемами інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України та роллю у цьому процесі економічних та соціальних інститутів.
Ключові слова: інтелектуально-інноваційний розвиток, регіон, інституційне забезпечення

Статті

20192018УДК 334.722:332.1:330.837; JEL O20, R58
Максимчук М. В. Інструменти підтримки бізнесу в регіоні: проблеми формування та перспективи інституціалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 33-38. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.038_u.

Літер.: 8


В статті досліджено особливості формування та функціонування інструментів підтримки бізнесу регіону в умовах децентралізації влади. Запропоновано схему класифікації інструментів підтримки бізнесу, виділено чотири базові групи інструментів, зокрема: адміністративно-правові, фінансово-економічні, інформаційно-консалтингові, соціально-культурні. Проаналізовано основні показники розвитку підприємницького сектору на рівні регіонів України, виокремлено організаційно-управлінські, бюджетно-фінансові та соціокультурні проблеми формування інструментарію підтримки бізнесу в сучасних умовах та окреслено перспективи його інституціалізації на регіональному рівні. 
бізнес, підприємництво, економічні інструменти, підтримка бізнесу, інституціалізація, регіон, Україна УДК 332.8:332.4(477);JELR21,R31
Максимчук М. В. Конкурентна політика як фактор стимулювання ринку первинного житлового фонду в регіонах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 43-48. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.048_u.

Літер.: 9


В статті досліджено особливості процесів регулювання та стимулювання первинних ринків житла в регіонах України. Наведено визначення регіональних ринків житла та конкурентної політики в сфері регулювання первинних ринків житлової нерухомості. Проаналізовано основні показники функціонування первинних ринків житла в регіонах України в контексті проблемно-орієнтованого підходу та визначення шляхів використання інструментів конкурентної політики з метою підвищення ефективності функціонування первинних ринків житлової нерухомості в регіонах, в першу чергу за рахунок зменшення їх монополізації на основі запровадження сумлінної та регульованої конкуренції. 
конкурентна політика, житло, житловий фонд, первинний ринок житла, стимулювання, фактор, ринок, регіон, Україна УДК 332.8:005.332.4(477); JEL R21, R31
Максимчук М. В. Інституціалізація регіональних ринків житла в Україні . Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 58-63. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.063_u.

Літер.: 9


У статті досліджено особливості процесів інституціалізації ринків житла в регіонах України. Наведено схему класифікації секторальної структури ринків житла за різними критеріальними ознаками. Проаналізовано основні етапи розвитку ринків житлової нерухомості регіонів України в контексті формування їх інституційних структур, виокремлено організаційно-управлінські, бюджетно-фінансові та соціокультурні проблеми інституціалізації регіональних ринків житла в державі та окреслено перспективи їх розв’язання на основі формування ефективного інституційного середовища функціонування ринку житла на регіональному рівні. 
нерухомість, житло, житлова нерухомість, регіональні ринки житла, будівництво, інституціалізація, ринок, регіон, Україна 

2015


Веб-майстер П. Попадюк