Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Мельник Мар'яна ІванівнаМельник Мар'яна Іванівна
Мельник Марьяна Ивановна
Melnyk Maryana Ivanivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

завідувач відділу

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 207

Контакти:

mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:

Народилась

24.12.1975, м. Львів.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2001, економічний факультет, спеціальність – фінанси і кредит),
докторантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2010).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2005, спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник академік НАН України, доктор економічних наук, професор Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Теоретико-методологічні засади оцінки та моделювання інвестиційного клімату регіону»),
старший науковий співробітник (2011, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка),
доктор економічних наук (2013, спеціальність – економіка та управління національним господарством, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант доктор економічних наук, професор Мокій Анатолій Іванович, тема: «Формування і пріоритети розвитку бізнес-середовища України в процесі інституційних трансформацій»),
професор (2016, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка).

Досвід роботи:

старший науковий співробітник (04.2007), в.о. завідувача (2013) відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, завідувач (04.2014) відділу просторового розвитку (до 02.2019 сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

 • дослідження теоретико-методологічних і прикладних проблем формування сприятливого інвестиційного клімату та ефективного бізнес-середовища в Україні;
 • вивчення питань інституційних та фінансових механізмів стимулювання підприємницької діяльності в Україні, проблем та перспектив розвитку соціальної відповідальності бізнесу і соціального партнерства;
 • розробка теоретико-методологічних основ дослідження соціально-економічних проблем розвитку територіально-суспільних систем (міст, районів, регіонів) та перспективних напрямів їх просторового розвитку;
 • дослідження ринкових інститутів та чинників просторової організації суспільства і економіки, конкурентного позиціонування регіонів з врахуванням закономірностей постіндустріального розвитку та глобалізаційних викликів, просторових структурно-функціональних трансформацій та дисбалансів;
 • вивчення сучасних тенденцій розвитку урбаністичних процесів, зокрема, формування метрополійних регіонів, центро-периферійних взаємодій, впливу метрополізаційних та агломераційних процесів на якість життя населення територіально-суспільних систем;
 • обґрунтування стратегічних пріоритетів просторового розвитку регіонів в контексті їх інтеграції в світовий економічний простір, пошук форм і методів удосконалення управління територіально-суспільними системами.

Досягнення:

 1. Медаль Української федерації вчених за перспективні наукові дослідження в галузі гуманітарних наук в рамках проекту «Інтелектуальне майбутнє України» (2006) – тут.
 2. Володар грантів від Президії НАН України для молодих вчених (2006-2008).
 3. Стипендіат премії Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих вчених і спеціалістів наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівської області.
 4. Подяка «За багаторічну сумлінну працю і вагомі наукові здобутки» з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014).
 5. Подяка Міського голови м. Львова за вагомий внесок у наукове забезпечення розробки програмних і стратегічних документів розвитку м. Львова та з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України. (2014).
 6. Грамота Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки (2015) – тут.

Опубліковано:

понад 130 наукових праць, з них 11 монографій, 6 навчальних посібників.

2016Файл Adobe Reader УДК 336.225.3
Мельник М. І. Інституційні деформації фіскального середовища діяльності великих платників податків в Україні: вплив на розвиток бізнесу / М. І. Мельник, Н. Р. Олійник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 3-8.

Літер.: 11


У статті представлено результати проведеного експертного дослідження інституційних бар’єрів та деформацій фіскального середовища діяльності великих платників податків в Україні (бюрократія та корумпованість у системі економічних відносин країни, значний фіскальний тиск на бізнес, жорсткий податковий контроль; відсутність в країні політичної волі до проведення змін; непрозорість процедур справляння податків; недосконале і громіздке законодавство загалом; нівелювання морально-етичними нормами; несформованість інститутів громадянського суспільства; адаптація більшості підприємців до діючих умов ведення бізнесу і небажання змін). Обґрунтовано необхідність використання такого ефективного інструменту боротьби податкових органів з контрабандою та фіктивним податковим кредитом як операції «легальний товар» – дозволяє на основі поєднання функцій митного та податкового аудиту створити об’єднану інформаційну базу для координації дій, моніторингу фактичного переміщення товарів від кордону до споживача у режимі реального часу, контролю за обігом ввезених на митну територію України товарів (робіт, послуг); виступає запобіжником накопичення імпортного ПДВ і його подальшої реалізації підприємствам реального сектора економіки. 
інституційні деформації, фіскальне середовище, фіскальне регулювання, великі платники податків, ведення бізнесу в Україні Файл Adobe Reader УДК 334.722:[330.34:330.837](477)
Мельник М. І. Економетрична оцінка впливу чинників формування підприємницького середовища на розвиток машинобудівних підприємств в Україні / М. І. Мельник, У. З. Ватаманюк-Зелінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С. 105-110.

Літер.: 5


У статті запропоновано методичний інструментарій оцінки причинно-наслідкових взаємозалежностей між інституційними параметрами формування підприємницького середовища країни (інвестиційна, інноваційна, регуляторна, корупційна, податкова, інфраструктурна та інші складові) та основними результуючими соціально-економічними характеристиками розвитку машинобудівних підприємств в Україні, що виступає базисом для виявлення основних інституційних проблем ефективності та сприятливості вітчизняного підприємницького клімату, прогнозування активності машинобудівних підприємств в коротко та середньотривалому періоді, а також для коректування регуляторних механізмів розвитку підприємницького потенціалу країни. 
машинобудівні підприємства, розвиток машинобудівних підприємств, підприємницьке середовище, інституційні характеристики підприємницького середовища УДК 332.15:771.432
Melnyk M. I. Spatial policy of regional metropolis development in Ukraine: conceptual principles of formation [Просторова політика розвитку регіональних метрополій в Україні: концептуальні засади формування] / M. I. Melnyk, O. M. Synyutka, O. V. Kushniretska // Economic Annals-XXI [Економічний часопис-ХХІ]. – 2016. – №159 (5-6). – С. 43-47. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/

Джерел: 19 

У статті проаналізовано основні передумови та детермінанти просторового розвитку регіональних міст- метрополій. Обґрунтовано необхідність розробки та охарактеризовано концептуальні засади просторової політики розвитку регіональних метрополій. Представлено пріоритетні напрямки, стратегічні пріоритети та завдання просторової політики розвитку регіональних метрополій як вузлів концентрації потенціалів розвитку та ядер економічного зростання. 
метрополізація; просторова політика; місто-метрополія; регіональна метрополія; метрополійний ареал; розвиток 

2015

2014Мельник М. І. Пріоритети розвитку бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій / М. І. Мельник // / М. І. Мельник // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Хмельницький, 2014. – №8. – C. 265-275. 

Обґрунтовано стратегічні пріоритети та рекомендації щодо формування і розвитку бізнес-середовища України; здійснено компаративний аналіз компонентної структури бізнес-середовища; проведено аналіз процесів та явищ, що зумовлюють інституційні деформації бізнес-середовища; обґрунтовано пріоритети удосконалення системи державного регулювання підприємництва в контексті зниження адміністративного навантаження на бізнес. 
бізнес-середовище, інституційні трансформації, корупція, рейдерство, регуляторна політика у сфері господарської діяльності Мельник М. І. Концептуальні підходи дослідження метрополізації: просторовий аспект / М. І. Мельник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 9. – С. 63-68.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332:330.341.42:711.432 (477.8)
Мельник М. І. Структурна трансформація економіки обласних центрів Західного регіону України в контексті метрополізації / М. І. Мельник, О. І. Мацьків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 231-243.

Літер.: 7


Виявлено залежність між структурою економіки та метрополізаційними процесами. Проаналізовано характер та обґрунтовано перспективи процесу трансформації структури економіки Західного регіону в контексті метрополізації. Проведено інтегральне оцінювання розвитку економічної метрополійної функції на прикладі обласних центрів Західного регіону України. 
метрополія, метрополізація, метрополійні функції, постіндустріальне суспільство, структура економіки, трансформація структури економіки 


Веб-майстер П. Попадюк