Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Музика Ірина СтаніславівнаМузика Ірина Станіславівна
Музыка Ирина Станиславовна
Muzyka Iryna Stanislavivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 209

Контакти:

i.s.muzyka@gmail.com (Ірина Музика)

Сторінки:

Народилась

01.10.1971 в м. Львів.

Освіта:

Національний університет «Львівська політехніка» (2001, спеціальність 7.050205 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2012, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Козоріз Марія Андріївна, тема: «Управління кредитним потенціалом регіону»).

Трудова діяльність:

провідний інженер (01.2005), молодший науковий співробітник (10.2012), науковий співробітник (02.2015-02.2017) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.146:[336:352/354]
Музика І. С. Управління місцевим боргом як механізм забезпечення регіонального розвитку / І. С. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1(105). – С. 98-108.

Літер.: 14


Розглянуто зарубіжний досвід і стан ринку муніципальних запозичень. Наголошено на основних проблемах, пов’язаних із забезпеченням ефективності використання муніципальних запозичень. Визначено, що муніципальний борг виступає механізмом забезпечення регіонального розвитку. Запропоновано механізм управління муніципальним боргом, реалізація якого відбувається в межах боргової політики муніципальної влади і кінцева мета якого спрямована на забезпечення регіонального розвитку. 
муніципальні запозичення, борги муніципалітетів, механізм, управління, ефективність використання муніципальних запозичень Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:[338.45:61](477.83)
Музика І. С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров’я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 111-120.

Літер.: 5


Здійснено аналіз стану бюджетного забезпечення та означено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я на прикладі Львівської області. Досліджено стан та тенденції видатків за функціональною та економічною класифікацію видатків бюджету. Проаналізовано мережу закладів охорони здоров’я та їх ліжкову мережу. Визначено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я. 
видатки бюджету, галузь охорони здоров’я, фінансування галузі, місцеві бюджети 

2013Музика І. С. Детермінанти взаємодії банківського та реального секторів регіональної економіки / І. С. Музика, Г. В. Возняк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013.- №2(17). – С. 87-93.Сторонянська І. З. Вибір інтеграційного вектору України: перспективи та ризики для банківської системи / І. З. Сторонянська, І. С. Музика // Стратегічні пріоритети. – 2013. – №3. – С. 30-37.Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.14:004.89:332.1(447.62)
Возняк Г. В. Використання бюджетних ресурсів регіонів: проблеми і способи їх розв’язання / Г. В. Возняк, І. С. Музика // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 42-52.

Літер.: 7


Систематизовано наявні проблеми, пов’язані з неефективним використанням бюджетних коштів регіонів України. Запропоновано та обґрунтовано напрями зміцнення ресурсної бази регіонів у цілях забезпечення їхнього соціально-економічного розвитку. 
регіон, бюджет регіону, доходи, видатки, трансферти, використання коштів Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77:330.131(477.8)
Музика І. С. Особливості кредитного забезпечення розвитку Карпатського регіону України / І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 24-32.

Літер.: 3


Здійснено аналіз стану та тенденцій кредитного забезпечення областей Карпатського макрорегіону. Визначено динаміку показників, які характеризують ресурсну базу комерційних банків регіону загалом та в розрізі областей, які входять до його складу. Визначено основні проблеми забезпечення регіону банківськими кредитними ресурсами. 
макрорегіон, банківська система, банки, ресурсна база, кредитне забезпечення УДК – JEL H61, H74
Сторонянська І. З. Проблеми організації та ефективність використання муніципальних запозичень / І. З. Сторонянська, І. С. Музика // Фінанси України. – 2013. – №11. – С. 45–55.

Джерел: 23 

Розглянуто зарубіжний досвід і стан ринку муніципальних запозичень в Україні. Проаналізовано структуру запозичень м. Львова як одного з активних учасників цього ринку. Наголошено на ключових проблемах, пов’язаних із забезпеченням ефективності використання муніципальних запозичень та запропоновано основні напрями вдосконалення управління муніципальним боргом. 
муніципальні запозичення, муніципальні цінні папери, борги муніципалітетів, ефективність використання муніципальних запозичень 

2012Музика І. С. Напрямки підвищення ефективності управління кредитним потенціалом регіону / І. С. Музика // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – №1(13). – С. 101-105.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77:332.1
Козоріз М. А. Механізм управління кредитним потенціалом регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 98-106.

Літер.: 4


Розраховано рівень забезпеченості регіону кредитними ресурсами. Розроблено модель відтворення кредитного потенціалу регіону та запропоновано механізм управління його кредитним потенціалом. 
кредитний потенціал, регіон, рівні управління, модель відтворення, механізм управління Музика І. С. Капіталізація як критерій досягнення ефективності управління кредитним потенціалом регіону / І. С. Музика // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2012. – Вип. 2(36). – С. 242-249.


Веб-майстер П. Попадюк