Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Назаркевич Ігор БогдановичНазаркевич Ігор Богданович
Назаркевич Игорь Богданович
Nazarkevych Ihor Bohdanovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук, доцент

Посада:

доцент

Місце роботи:

ЛНУ, економічний факультет, кафедра економіки України імені М. Туган-Барановського

Контакти:

nazarkevich@ukr.net, (032)270-7089, (067)609-5039

Сторінки:

Народився

22.06.1980, смт. Красне Буського р-ну Львівської області.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2003, магістратура з відзнакою, спеціальність – фінанси і кредит).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2007, спеціальність – економічна теорія та історія економічної думки, установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, наукові керівники доктор економічних наук, професор Злупко Степан Миколайович, доктор економічних наук, професор Гринів Лідія Святославівна, тема: «Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні»),
доцент.

Трудова діяльність:

молодший науковий співробітник (), науковий співробітник (2009) відділу регіональної економічної політики (до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
доцент кафедри економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси:

регіональна інноваційна політика;
національні інноваційні системи;
структурні трансформації національної економіки;
історія економіки та економічної думки України.

Досягнення:

Одержувач гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2011 рік (згідно з Указом Президента України від 20.05.2011 р. №592/2011. Тема "Розвиток міжрегіональних інноваційних систем в контексті формування єдиного економічного простору України").

Опубліковано:

понад 40 наукових публікацій, серед них 5 монографій.

Монографії

2016Файл Adobe Reader УДК 332.021:330.341.4:316.422
Регіональна структурна політика: сучасні тенденції та нові виклики : монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. С. Л. Шульц ; С. Л. Шульц, С. Й. Вовканич, С. М. Писаренко, М. В. Максимчук, О. М. Луцків, та ін.. – Львів, 2016. – 328 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). – Режим доступу: http://ird.gov.ua/irdp/p20160103.pdf (повний текст)

Джерел: 162 дж., 332 пос.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної структурної політики. Проведено оцінку структурних пропорцій в економіці України та проаналізовано динаміку та особливості структурних змін в економіці областей Західного регіону України. Визначено пріоритети інституційного регулювання структурних диспропорцій та запропоновано шляхи удосконалення регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки.
Розраховано на широке коло науковців, державних управлінців та фахівців у сфері формування та реалізації регіональної структурної політики.
Авторський колектив: С. Л. Шульц, С. Й. Вовканич, С. М. Писаренко, М. В. Максимчук, О. М. Луцків, М. С. Габрель, І. Б. Назаркевич, Н. М. Попадинець, М. О. Гусєва
Ключові слова: регіональна політика, структурна політика, сучасні тенденції, нові виклики

2013Файл Adobe Reader УДК 332:122(477.8):336
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 3. Промисловий потенціал / відп. ред. С. Л. Шульц. – Львів, 2013. – 292 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 150

У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади модернізації промисловості та проведено оцінку сучасного стану і тенденції розвитку промисловості Карпатського регіону, а також висвітлено особливості її структурно-інституційних трансформацій. Акцентується увага на проблемі інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку промисловості та особливостях формування внутрішнього ринку промислової продукції регіону. Визначено напрями та пріоритети модернізації промисловості регіону, обґрунтовано шляхи підвищення ефективності виробництва.
Ключові слова: Карпатський регіон, проблеми та перспективи розвитку, промисловий потенціал

2011Файл Adobe Reader УДК 338.45 (477.8)
Макроекономічне районування України: історичні витоки, сучасність та перспективи : монографія / відп. ред. С. Л. Шульц ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 268 с. (фрагмент)

Джерел: 244

В монографії розкрито науково-методичні основи районування економічного простору України, проведено аналіз історичної ретроспективи і досвіду економічного районування, а також обґрунтовано сутність модернізації парадигми районування в умовах трансформації просторової організації економіки. Зроблено акцент на чинниках, критеріях і методологічних підходах до структуризації економічного простору Обґрунтовано концепцію глобалізованих економічних районів і модель інтегральних економічних районів. Подано пропозиції щодо впровадження сучасної моделі районування, формування нових інституцій реалізації регіональної політики на макрорегіональному рівні.
Розраховано на широке коло науковців, державних управлінців та фахівців, які займаються питаннями формування та реалізації регіональної політики в Україні.
Авторський колектив: С. Л. Шульц, С. Й. Вовканич, С. М. Писаренко, І. З. Сторонянська, М. В. Максимчук, О. М. Луцків, І. Б. Назаркевич, М. С. Габрель, С. Т. Пухир, Л. В. Слободян.
Ключові слова: макроекономічне районування, історичні витоки, сучасність, перспективи, Україна

2009Файл Adobe Reader УДК 332.13:330
Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроінтеграції : монографія / наук. ред. Л. К. Семів ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2009. – 483 с. (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»). (фрагмент)

Джерел: 441 посилання

У монографії висвітлено сучасні теоретичні, методологічні та прикладні основи досліджень інтелектуально-інноваційного розвитку регіону. На основі системного підходу до інтелектуально-інноваційного розвитку в контексті євроінтеграції України та її регіонів опрацьовано такі питання: понятійний апарат та визначення концептуальних парадигм інтелектуально-інноваційного розвитку регіону; інноваційна складова підвищення конкурентоспроможності регіону та економічні чинники активізації інноваційної діяльності; економіко-просторові аспекти інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів України; соціально- демографічні перспективи використання інтелектуальних ресурсів в інноваційному розвитку регіональних систем; соціальні детермінанти інтелектуально-інноваційного розвитку регіону; роль освіти та науки в забезпеченні інтелектуально-інноваційного розвитку регіону; європейські орієнтири та передумови інтелектуально- інноваційного розвитку регіону (інституційне забезпечення, розвиток освіти і науки, охорони здоров'я тощо), проблеми забезпечення економіки регіону професійними робітничими кадрами в системі інноваційної моделі розвитку (на прикладі Львівської області).
Розраховано на науковців, економістів, керівників та практичних працівників органів державного та регіонального управління різних рівнів.
Авторський колектив: Л. К. Семів, С. Й. Вовканич, М. В. Максимчук, С. М. Писаренко, У. Я. Садова, З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська, І. В. Бакушевич, М. І. Мельник, І. Б. Назаркевич, Б. Ф. Заблоцький, О. Б. Мних, О. М. Луцків, С. Л. Шульц, І. З. Сторонянська, С. О. Цапок, В. Я. Бідак, А. Й. Ваврик, Р. А. Семів, С. Т. Пухир, О. В. Караванський, Г. Ю. Міщук, М. Б. Заблоцький, Т. В. Панчишин, Н. І. Данко, О. Р. Західна, Н. І. Андрусишин, І. Я. Луцишин, М. В. Булій, М. Ю. Лалакулич, О. І. Яйко, С. М. Шевченко, М. М. Біль, Л. В. Михайлюк, М. Я. Сорока.
Ключові слова: інтелектуально-інноваційний розвиток, регіон, євроінтеграціяЕкономіка України: національна стратегія розвитку : монографія / відп. ред. Л. С. Гринів ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – 444 с.

Авторський колектив: Л. С. Гринів, О. В. Стефанишин, Ю. М. Гончар, О. С. Ривак, М. В. Кічурчак, І. Б. Назаркевич та ін.
Ключові слова: економіка України, національна стратегія, стратегія розвитку

2007Файл Adobe Reader УДК 332.133.6:316.42
Регіональні суспільні системи : монографія / наук. ред. Л. К. Семів ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – 496 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (фрагмент)

Джерел: 562 посилання

Висвітлені сучасні теоретичні та методологічні основи дослідження регіональних суспільних систем (РСС). Розкриті особливості та інноваційні передумови розвитку ресурсного потенціалу РСС в Україні. Досліджено конкурентоспроможність суспільно-територіальних систем в умовах формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Проаналізовані регіональні відтворювальні системи та визначено їх місце в стратегії соціально-економічного розвитку України. З’ясовано особливості розвитку регіональних соціальних систем в Україні (соціально-трудових, соціально-культурних, соціально-екістичних, освітніх). Розкрито традиційний та інноваційний підходи до оцінки рівня життя населення як важливого індикатора розвитку регіональних суспільних систем. Розкрито європейський, національний та регіональний контекст розвитку регіональних освітніх систем. Розкрито інноваційно-інтелектуальний потенціал РСС. Обґрунтовано концепцію, інституційне забезпечення та сучасні форми й інструменти управління розвитком РСС.
Авторський колектив: М. І. Долішній, С. М. Злупко, Л. К. Семів, Л. Т. Шевчук, С. М. Писаренко, С. Й. Вовканич, У. Я. Садова, С. Л. Шульц, І. З. Сторонянська, М. В Максимчук, О. Т. Риндзак, А. В. Шевчук, Р. А. Семів, С. Р. Семів, С. Т. Пухир, Х. Р. Копистянська, В. Я. Бідак, О. С. Гринькевич, Л. С. Ноджак, І. Ю. Ходикіна, С. О. Цапок, О. М. Луцків, А. Й. Ваврик, О. Ф. Половинко, М. Ю. Лалакулич, Н. І. Андрусишин, Н. Ю. Федоришин, С. Д. Щеглюк, І. Б. Шевчук, І. Б. Назаркевич, В. В. Папп.
Ключові слова: регіональні системи, суспільні системи

Статті

2020

2018УДК 352/354-1; JEL O18, H71, R10
Корицька О. І., Назаркевич О. Б., Кіндзюр О. С., Назаркевич І. Б. Особливості формування та розвитку об’єднаних територіальних громад у Львівській області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 53-57. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.057_u.

Літер.: 4


Досліджено особливості реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Визначено чинники формування економічно самодостатніх об’єднаних територіальних громада, зокрема підприємницької активності. Побудовано алгоритм формування потенціалу створення нових об’єднаних територіальних громад у Львівській області та ступеня залежності діючих від різноманітних факторів на основі регресійної моделі. Виділено вплив прибуткових підприємств та молодого населення на розвиток та створення нових об’єднаних територіальних громадах. Встановлено, що каталізаторами для формування нових об’єднаних територіальних громад у Львівській області є низький рівень життя населення, яке приймає рішення об’єднатися у нові громади заради покращення соціального та економічного становища на їхній території. Запропоновано розгляд соціальних чинників для подальших досліджень формування нових об’єднаних громад у Львівській області. 
децентралізація, об’єднані територіальні громади, сталий розвиток, підприємницький потенціал, органи місцевого самоврядування, середньомісячна номінальна заробітна плата 

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.4:338.2
Назаркевич І. Б. Моніторинг структурних змін у Волинській області / І. Б. Назаркевич, О. Б. Назаркевич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 106-115.

Літер.: 4


Проаналізовано структурні зміни в економіці Волинської області у 2006-2013 рр. та виявлені тенденції у зміні економічної динаміки. Визначено інтегральні коефіцієнти структурних зрушень за базовими економічними показниками. Досліджено вплив ендогенних чинників на зміну економічної кон’юнктури регіону. Виявлено основні дестабілізуючі чинники формування якісної структури Волинської економіки Запропоновано напрями удосконалення структурної політики Волинської області. 
структурні зміни, економічна система регіону, регіональна структурна політика, циклічність економічних процесів, інноваційність економіки 


Веб-майстер П. Попадюк