Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Нестор Ольга ЮріївнаНестор Ольга Юріївна
Nestor Olha Yuriyivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики

Контакти:

olhanestor@gmail.com, (+38098)543-2885

Сторінки:

3

Освіта:

Новороздільський політехнічний технікум (2005–2008, напрямок “Економіка і підприємництво”, спеціальність “Комерційна діяльність”, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, диплом з відзнакою, на другому курсі була стипендіаткою академічної стипендії Президента України);
Львівський національний університет імені Івана Франка (2008-2012, економічний факультет, спеціальність “фінанси і кредит”, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, диплом з відзнакою);
Львівський національний університет імені Івана Франка (2012-2013, економічний факультет, спеціальність “фінанси і кредит”, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, диплом із відзнакою);
аспірантура – Львівський національний університет імені Івана Франка (2013-2017, кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2018, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Тесля Софія Миколаївна, тема: «Стратегічне фінансове планування в діяльності суб'єктів господарювання України»).

Досвід роботи:

бухгалтер ТзОВ “Тигрове око” (2013-2014);
заступник головного бухгалтера ДП “НДГХП “Сірка” (2014-2015);
головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти виконкому Новороздільської міської ради (2016);
начальник відділу обліку і звітності – головний бухгалтер фінансового управління Новороздільської міської ради (2017-2018);
аспірантка кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка (2013-2017);
молодший науковий співробітник (02.2021), науковий співробітник (06.2022) відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»;
відповідальний секретар збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України" (2021);
Інший релевантний досвід:
2014-2018 – заступник голови Асоціації аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка (організовувала та координувала лекції та майстер-класи, спрямовані на підвищення компетентності молодих вчених);
2016 – волонтер Ювілейного форуму з нагоди 40-ліття Української Гельсінської групи та ІІ Кримського форуму (Львів, Український католицький університет);
2015, 2016 - доповідач, волонтер та учасник літньої школи “Соціальна думка Митрополита Андрея Шептицького” Інституту Релігії та Суспільства Українського католицького університету.

Наукові інтереси:

стратегічне фінансове планування, фінансова стратегія, управління активами територіальних громад, управлінський актив територіальних громад, публічно-приватне інвестування (державно-приватне інвестування), асиметрична конкуренція.

Опубліковано:

близько 30 публікацій, серед них 9 статей у наукових фахових виданнях України;
1 стаття в іноземному виданні;
17 тез доповідей на конференціях.

Наукові видання

2022Файл Adobe Reader УДК 332:338.24:336.764.1
Виклики та пріоритети управління активами територіальних громад в умовах війни: науково-аналітична доповідь / наук. ред. І. З. Сторонянська; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 79 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220034.pdf (повний текст)

Джерел: 116 посилань

Науково-аналітична доповідь присвячена питанням ідентифікації та оцінювання викликів та загроз управління активами територіальних громад України в умовах російсько-української війни, зокрема після масштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року. У виданні висвітлено деструктивні чинники забезпечення життєдіяльності територіальних громад у воєнний час, які істотно ускладнюють життєдіяльність, виживання та розвиток усіх регіонів та територіальних громад, як у тилу, так і в зоні бойових дій чи на прифронтовій території, а їх вирішення прямо вплине на напрямки трансформації моделі просторового розвитку України у воєнний та повоєнний період.
Встановлено, що здатність територіальних громад до розвитку в умовах сучасних викликів прямо залежить від: здатності територіальних громад ідентифікувати активи їх розвитку; задіяння (поряд з активами, які знаходяться в управлінні територіальними громадами) активів підприємницького сектора, домогосподарств та організацій громадянського суспільства до процесів розвитку громади; капіталізації активів територіальних громад на засадах досягнення стійкості в умовах сучасних викликів; імплементації безпекового підходу систему забезпечення життєдіяльності та розвитку територіальних громад. Означене акцентує увагу на проблематиці ідентифікації та управління активами територіальних громад у контексті домінування їх власного фінансово-економічного потенціалу як основи фінансування потреб членів та забезпечення економічного зростання, що зобов’язує до оновлення концептуальних основ управління активами територіальних громад.
Для представників органів влади та місцевого самоврядування, науковців, дослідників проблем соціально-економічного розвитку територіальних громад, регіонів, регіональної політики.
Авторський колектив: І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська, Г. В. Возняк, І. М. Гринчишин, С. А. Давимука, А. Р. Дуб, Л. В. Ключник, О. Ю. Нестор, Х. О. Патицька, І. Р. Тимечко.
Ключові слова: управління активами, територіальні громади, виклики, пріоритети, війна

Статті

2023

2022

2021Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332/354: 332.142.4; JEL E22, H54, L32, O16, R53
Нестор О. Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління активами територіальних громад: зарубіжний досвід. Регіональна економіка. 2021. №3(101). С. 99-109. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-10.

Літер.: 22


Веб-майстер П. Попадюк