Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Пелехатий Андрій ОлеговичПелехатий Андрій Олегович
Пелехатый Андрей Олегович
Pelekhatyy Andriy Olehovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник; доцент

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 214; ЛНУ, факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та публічного управління

Контакти:

milan1899@meta.ua, pelechatyj_a@i.ua

Сторінки:

Народився

08.02.1988 в м. Львів.

Освіта:

Львівська державна фінансова академія (2010, магістратура, спеціальність – фінанси), аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2010-2013).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2014, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад»).

Трудова діяльність:

аспірант (2010-2013), молодший науковий співробітник (11.2013), науковий співробітник (10.2015-08.2017) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
докторант (09.2017-08.2019), доцент (09.2019-09.2020-) кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Пелехатий А. О. Засідання координаційної ради науково-навчального комплексу "Економосвіта" імені академіка Мар'яна Долішнього (30 жовтня 2015 р.) / А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2015. – №4(78). – С. 186-186.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Пелехатий А. О. Молоді науковці обговорюють проблеми розвитку економіки України в умовах сучасних геополітичних трансформацій / А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 183-184.Файл Adobe Reader Krupin V. Financial self-sufficiency of rural communities in Ukraine in the context of administrative-territorial reform (on the example of Lviv oblast) / V. Krupin, A. Pelehatyy // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistow Rolnictwa i Agrobiznesu [Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists]. – Poznan, 2015. – Vol. 17. – Iss. 4. – P. 136-141.
Джерел: 9 

The paper aims at assessment of revenues of local budgets of rural communities in Ukraine under conditions of current administrative-territorial division. In order to perform an in-depth analysis on the local level the case of Lviv province (oblast) and its districts (rayons) is used, showing revenues of local budgets, aggregated at the level of rayons. Since the financial support of rural development is found insufficient, an analysis of current flaws in financing is conducted. Recommendations toward improvement of financial self-sufficiency of rural communities are offered, as well as for increase of their financial resources and development abilities in the process of upcoming administrative-territorial reform. 
rural communities, financial self-sufficiency, administrative-territorial reform, local budgets, Ukraine Файл Adobe Reader Сторонянська І. З. Забезпечення розвитку України в умовах військової агресії на сході країни: пошук фінансових ресурсів / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Global World: Scientific Anthology / National University "Ostroh Academy" (Ostroh, Ukraine), Sokhumi State University (Tbilisi, Georgia). – 2015. – Vol. 1 (1). – P. 82-87. – Режим доступу: http://elibrary.sou.edu.ge/ru/books/global-world-scientific-anthology-i/341Пелехатий А. О. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / А. О. Пелехатий // Молодий вчений. – 2015. – №2(6) (17). – С. 1294-1297.

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.133.6:[332.122:338.43](477.83)
Крупін В. Є. Перспективи кластеризації на сільських територіях Львівської області в контексті реалізації регіональної політики розвитку / В. Є. Крупін, А. О. Пелехатий // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 5(109). Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – С. 390-399.

Літер.: 3


У статті окреслено можливості формування кластерів на сільських територіях Львівської області. На основі розглянутих факторів виділено агропромисловий, лісопромисловий та туристично-рекреаційний кластери. Проаналізовано особливості та можливі проблеми кластеризації на сільських територіях регіону. Визначено основні засади, на яких повинно здійснюватися формування кластерів на сільських територіях Львівської області. 
сільські території, кластеризація, соціально-економічний розвиток, Львівська область Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 352/354:336
Пелехатий А. О. Адміністративно-територіальна реформа як інструмент децентралізації фінансових ресурсів / А. О. Пелехатий, О. Р. Західна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. – С. 167-175.

Літер.: 2


Розглядаються питання зміни адміністративно-територіального устрою держави в напрямку його приведення у відповідність до єдиної європейської системи класифікації NUTS. Визначено низку функцій, які необхідно передати територіальним громадам базового рівня. Запропоновано схему реалізації управлінської діяльності на основі проведення АТР. Проаналізовано вплив змін податкового законодавства на фінансове становище сільських територіальних громад. Обґрунтовано необхідність досягнення фінансової спроможності територіальних громад, що забезпечить перенесення основної ваги управлінського процесу на місцевий рівень. 
адміністративно-територіальна реформа, фінансові ресурси, децентралізація, територіальна громада, NUTS (номенклатура територіальних одиниць для статистики), податки та збори Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:332.1:338.24.021.8
Сторонянська І. З. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад у контексті адміністративно-територіальної реформи / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 228-238.

Літер.: 4


Розглянуто питання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад крізь призму реалізації адміністративно-територіальної реформи. Визначено основні перешкоди для досягнення ефективності фінансового забезпечення розвитку територіальних громад. Досліджено структуру доходів місцевих бюджетів Львівської області за 2001-2013 рр. Визначено засадничі положення концепції забезпечення фінансової спроможності територіальних громад. Розглянуто запропоновані урядом України кроки щодо зміни податкової системи та міжбюджетних відносин, спрямованих на децентралізацію державних фінансів. Обґрунтовано необхідність досягнення фінансової спроможності територіальних громад, що забезпечить перенесення основної ваги управлінського процесу на місцевий рівень. Запропоновано нарощення обсягів небюджетних фінансових ресурсів, що впливатимуть на підвищення інвестиційної активності територіальної громади. Визначено першочергові завдання парламенту, що створять підґрунтя до більш якісного і обґрунтованого планування розвитку територій. 
фінансове забезпечення розвитку територіальних громад, адміністративно-територіальна реформа, міжбюджетні трансферти, децентралізація, місцеві фінанси Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Storonyanska I. Z., Pelekhatyy A. O. Ways of ensuring financial self-sufficiency of rural territorial communities [Шляхи забезпечення фінансової самодостатності сільських територіальних громад] / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Регіональна економіка. – 2014. – №1(71). – С. 87-93.
Літер.: 7


Досліджуються можливості удосконалення механізму фінансового забезпечення розвитку територіальних громад українських сіл. Обґрунтовано доцільність поширення практики використання такої форми фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад як самооподаткування, як одного з альтернативних джерел фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру. Розроблено алгоритм практичної реалізації самооподаткування на рівні територіальної громади, який дозволить створити підґрунтя для активної участі мешканців у розвитку сільських населених пунктів. Наголошено на необхідності поступового розширення джерел та нарощенні обсягів небюджетних фінансових ресурсів, що впливають на підвищення інвестиційної активності територіальної громади на сільських територіях. Запропоновано основні аспекти формування транскордонного співробітництва із сільськими соціально-просторовими утвореннями. 
сільські територіальні громади, механізм фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад, самооподаткування, імпакт-фактори розвитку сільської громади, політика розвитку сільських районів Файл Adobe Reader УДК 336:332.1:338.24.021.8
Сторонянська І. З. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий // Фінанси України. – 2014. – №12. – С. 97-108.

Джерел: 13 

У статті досліджуються питання фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у процесі реалізації адміністративно-територіальної реформи. Визначено пріоритети та сформовано методологічне підґрунтя розвитку сільських територіальних громад в Україні на основі засадничих принципів концепцій сталого розвитку, соціально-орієнтованого розвитку, поліфункціонального розвитку та бюджетної децентралізації. Розроблено концептуальну модель фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад. Визначено основні проблеми формування й виконання місцевих бюджетів сільських населених пунктів. Проведено комплексний аналіз показників бюджетного забезпечення сільських територіальних громад Львівської області в розрізі районів і сільських територіальних громад різних типів. Визначено засадничі положення концепції забезпечення фінансової спроможності територіальних громад. Розглянуто використання такої форми фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад, як самооподаткування. Запропоновано поступово розширити джерела та збільшити обсяги небюджетних фінансових ресурсів, що впливають на підвищення інвестиційної активності територіальної громади на сільських територіях. Конкретизовано напрями соціально-економічного розвитку територіальних громад залежно від типів сільських утворень. 
фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад, адміністративно-територіальна реформа, міжбюджетні трансферти, децентралізація, місцеві фінанси 


Веб-майстер П. Попадюк