Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Пелехатий Андрій Олегович
Пелехатый Андрей Олегович
Pelekhatyy Andriy Olehovych

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної фінансової політики, к. 214

Контакти:

milan1899@meta.ua, pelechatyj_a@i.ua

Сторінки:

Народився

08.02.1988 в м. Львів.

Освіта:

Львівська державна фінансова академія (2010, магістратура, спеціальність – фінанси), аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2010-2013).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2014, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, тема: «Фінансове забезпечення розвитку сільських територіальних громад»).

Трудова діяльність:

аспірант (2010-2013), молодший науковий співробітник (11.2013), науковий співробітник (10.2015-08.2017) відділу регіональної фінансової політики (до 01.04.2014 відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Монографії

2016Файл Adobe Reader УДК 338.24.021.8:[911.6+352](477)
Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування : монографія / ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. В.С. Кравців. – Львів, 2016. – 264 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 310 посилань

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти побудови сучасних систем адміністративно-територіального устрою. Розглянуто вплив просторово-економічних та історичних чинників на формування і трансформацію адміністративного поділу території України. Висвітлено європейський досвід реформування адміністративно-територіального устрою та можливості його застосування в Україні. Здійснено аналіз концептуальних підходів до проведення вітчизняної адміністративно-територіальної реформи та практики її реалізації. Акцентовано увагу на проблематиці фінансової спроможності територіальних громад. Розкрито проблеми реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні та обґрунтовано шляхи їх вирішення.
Для науковців, працівників центральних, регіональних і місцевих органів влади, аспірантів.
Авторський колектив: В. С. Кравців, І. З. Сторонянська, П. В. Жук, Л. Я. Беновська, В. В. Борщевський, С. Й. Вовканич, Г. В. Возняк, К. Куцаб-Бонк, М. Р. Литвин, О. М. Луцків, М. І. Мельник, А. О. Пелехатий, О. М. Піх, З. О. Сірик, Б. О. Федірко, І. П. Чорновол, С. Л. Шульц, С. Д. Щеглюк, Р. Є. Яремчук.
Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, Україна, методологічні основи, практика реформування

Статті

2017Репозитарій ІРД НАНУ Павліха Н. В. Роль науки і освіти в забезпеченні сталого розвитку держави та її регіонів / Н. В. Павліха // Регіональна економіка. – 2017. – №2(84). – С. 171-172.

2014Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.92:338.27
Павліха Н. В. Управління проектами як інструмент активізації транскордонного співробітництва / Н. В. Павліха, І. В. Кицюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 3(107). Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – С. 189-199.

Літер.: 14


Обґрунтовано значення транскордонного співробітництва для соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, а також виявлено необхідність застосування управління проектами як інструмента активізації транскордонної співпраці. 
прикордонні регіони, транскордонне співробітництво, конкурентоспроможність, національна економіка, проект, управління проектами 

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338(477):330.341
Павліха Н. В. Роль інноваційної інфраструктури міст-метрополій в забезпеченні розвитку регіонів / Н. В. Павліха, Ю. В. Марчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 2(100). Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону. – С. 216-224.

Літер.: 9


Досліджено вплив інноваційної інфраструктури міст-метрополій на забезпечення розвитку регіонів та підвищення їх конкурентоспроможності. Розглянуто різноманітні форми інноваційної діяльності, проаналізовано теоретичні основи їх функціонування, досліджено інноваційну інфраструктуру України. 
інноваційна інфраструктура, міста-метрополії, метрополізація, регіональний розвиток, бізнес-інкубатор, технопарк, технополіс Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.5(477.8)
Павліха Н. В. Вплив ринкових трансформацій на міграційні процеси в Україні / Н. В. Павліха, І. В. Копач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 101-108.

Літер.: 10


Розглянуто вплив процесів ринкових трансформацій на міграційні процеси в Україні. Зазначається, що вирішенню міграційних проблем в умовах ринкових трансформацій, що постає одним з найважливіших завдань держави, сприятиме формування та ефективне функціонування регіональних ринків праці. 
ринкові трансформації, міграційні процеси, трудова міграція, регіональні ринки праці 


Веб-майстер П. Попадюк