Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Доктор економічних наук, професор.

Народився 8 березня 1944 р. у с. Тучапи Городоцького району Львівської області. Помер 8 червня 2007 р. у віці 63 роки.

Закінчив у 1968 році Львівський національний університет ім. І. Франка, механіко-математичний факультет.

У 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування завдань виробничим виконавцям (на прикладі підприємств деревообробки)”.

У 1993 році захистив докторську дисертацію на тему “Виробничий потенціал: проблеми формування і розвитку”.

У Інституті регіональних досліджень НАН України (раніше Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР) за неповні 39 років пропрацював на таких посадах: інженер (1968-1972 рр.), завідувач групи (1972-1976 рр.) відділу підготовки виробництва Обчислювального центру, в.о. молодшого наукового співробітника (з 12.04.1976 р.), молодший науковий співробітник (з 1.06.1976 р.), старший науковий співробітник (з 1.12.1977 р.) відділу проблем управління процесами виробництва, старший науковий співробітник відділу управління і моделювання територіально-виробничими комплексами і об’єднаннями (з 1981 р.), старший науковий співробітник відділу управління міжгалузевими виробничими зв’язками (з 1981 р.), завідувач сектору ефективності нової техніки відділу управління розвитку територіально-виробничих комплексів і об’єднань (з 1984 р.), завідувач відділу проблем управління використанням виробничих потужностей (з 1986 р.), завідувач відділу комплексних науково-технічних програм (з 1989 р.), завідувач відділу регіональних програм міжгалузевих балансів (з 1994 р.), завідувач міжвідомчого відділу методології регіональної та транскордонної статистики Інституту регіональних досліджень НАН України та НДІ статистики Держкомстату України (з 1997 до 2004 р.), завідувач (з 2004 р.) та в.о. завідувача (з 02.07.2004 р.) відділу методології регіональної та транскордонної статистики.

Основні сфери наукових інтересів:

 • Економіко-математичне моделювання задач календарного планування.
 • Економічне прогнозування розвитку регіону.
 • Розробка теорії та методології кількісного оцінювання соціально-економічного розвитку території і регіонів.
 • Наукові основи вдосконалення регіональної статистики.

Підготував 11 кандидатів наук.

Всього опублікував понад 100 наукових праць, у т.ч. 2 монографії: «Статистика соціально-економічного розвитку території і регіонів» і «Основи організації регіональної статистики».

Організував щоквартальне видання додатку до журналу “Регіональна економіка” “Регіони України. Економіко-статистичні порівняння”.

Основні доробки:

 1. Економіко-математичні моделі розв'язку задач календарного планування (Загрузки–вигрузки сушильних камер дерево­обробного цеху; Відгрузки продукції багатономенкла­турного деревообробного виробництва; Графіку планових ремонтів устаткування великого підпри­ємства).
 2. Методичні рекомендації щодо розробки комплексних програм соціально-економічного і науково-технічного розвитку регіону.
 3. Методологія розрахунку інтегральних статистичних показників оцінки соціально-економічних явищ і процесів.
 4. Методологія комплексної оцінки соціально-економічного стану регіону.
 5. Математико-статистична модель розподілу бюджетних ресурсів, що формуються на території, між регіонами.
 6. Методологія комплексної оцінки темпів економічного зростання регіону.
 7. Методологія комплексної оцінки рівня економічного стану регіону.
 8. Методологія комплексної оцінки розподілу результативності економічної діяльності по регіонах України (регіонів адміністративної області).
 9. Методологія оцінки рівномірності економічного розвитку регіонів України (регіонів адміністративної області).

Монографії

2003Файл Adobe Reader УДК 332
Регіональна політика та механізми її реалізації : монографія / М. І. Долішній, С. М. Злупко, С. Й. Вовканич та ін. ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – К. : Наукова думка, 2003. – 504 с. (фрагмент)

Джерел: 346

У книзі висвітлюється механізм реалізації регіональної політики, який охоплює широкий спектр процесів регіонального розвитку і зорієнтований на активну державну регіональну політику щодо зміцнення економічного потенціалу регіонів, забезпечення фінансово-економічної самостійності регіональних та локальних територіальних систем. Аналізуються сучасні проблеми територіального управління та місцевого самоврядування у західних регіонах України, запропоновані напрями та інструментарій їхнього вирішення.
Для вчених-економістів, викладачів та студентів, спеціалістів з питань регіональної економіки.
Авторський колектив: Долішній М. І., Безносюк В. Д., Бережна І. В., Бєлєнький П. Ю., Бідак В. Я., Буряк П. Ю., Вовканич С. Й., Гнатюк І. Р., Даниленко О. А., Демченко В. В., Жук М. В., Злупко С. М., Караванський О. В., Карпов В. І., Козоріз М. А., Кондратюк С. В., Копистянська Х. Р., Кравців В. С., Кривицький А. Ф., Куйбіда В. С., Луцишин І. Я., Луцишин Н. П., Луцків О. М., Матковський С. О., Мельник М. І., Мікула Н. А., Мошинець О. С., Ноджак Л. С., Писаренко С. М., , Побурко Я. О., Риндзак О. Т., Садова У. Я., Сімків Л. Є., Смовженко Т. С., Соловей Л. С., Стадницький Ю. І., Сторонянська І. З., Фурдичко Л. Є., Цапок С. О., Семів Л. К., Фрис Р. Д., Шевчук А. В., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л., Шевчук Я. В.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізації

2001Файл Adobe Reader УДК 332
Регіональна політика: методологія, методи, практика : монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України; редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів, 2001. – 720 с. (фрагмент)

Джерел: 429 посилань

У монографії з позицій сучасного рівня економічної науки та суміжних з нею знань досліджено теоретичні і методичні основи регіональної політики. На підставі дослідницького досвіду Львівської економічної школи в монографії висвітлено наукові основи регіональної соціально-економічної політики, зарубіжний досвід формування регіональної політики, принципи і методи державного регулювання та місцевого самоврядування, регіональні аспекти розвитку підприємництва, формування регіональної фінансово-кредитної та податкової політики, проблеми формування і реалізації регіональної науково-технічної політики, соціальні аспекти регіональної політики, принципи і методи управління розвитком великих міст, регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків.
Для вчених-економістів, викладачів і студентів, спеціалістів з економіки.
Авторський колектив: Долішній М. І., Бєлєнький П. Ю., Бідак В. Я., Бойко Є. І., Вовканич С. Й., Габрель М. М., Гадзало Я. М., Герасимчук З. В., Гладій М. В., Гоголь Г. Л., Горин М. П., Давимука С. А., Злупко С. М., Караванський О. В., Карпов В. І., Козоріз М. А., Кондратюк О. В., Копистянська Х. Р., Копитко В. І., Кравців В. С., Кривицький А. Ф., Куйбіда В. С., Куценко В. І., Лавейкін М. І., Максимчук М. В., Матковський С. О., Матюшко Є. М., Медведчук С. В., Мікула Н. А., Осауленко О. Г., Пак Н. Т., Палига Є. М., Панкевич Л. В., Патора Р., Пирожков С. І., Писаренко С. М., Побурко Я. О., Риндзак О. Т., Садова У. Я., Семів Л. К., Семів Р. А., Симоненко В. К., Сімків Л. Є., Соловей Л. С., Стельмах О. А., Фрис Р. Д., Фурдичко О. І., Цапок С. О., Шевчук А. В., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л.
Ключові слова: регіональна політика, механізми реалізації

Наукові видання

2007Файл Adobe Reader УДК 332.1:630*6:001.891.7 (477.82)
Побурко Я. О. Моніторинг конкурентних переваг лісогосподарських систем (на прикладі Волинської області) / Я. О. Побурко, О. М. Шубалий, М. Ф. Семерак ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2007. – 105 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). (фрагмент)

Джерел: 37

Розглянуто теоретико-методологічні підходи моніторингу конкурентних переваг господарських систем районного рівня. Проведено моніторинг конкурентних переваг лісогосподарських систем Волинської області та запропоновано базові положення конкурентних стратегій їх поведінки на ринку.
Ключові слова: моніторинг, конкурентні переваги, лісогосподарські системи, Волинська область


Веб-майстер П. Попадюк