Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Риндзак Ольга ТадеївнаРиндзак Ольга Тадеївна
Ryndzak Olha Tadeyivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, к. 316

Контакти:

olichkar@yahoo.com, (050)101-0846

Сторінки:

1 8

Народилась

09.02.1977.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет (1999, диплом з відзнакою, спеціальність – соціолог, викладач соціології),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (1999-2002),
докторантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2013-2016, спеціальність – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, науковий керівник доктор економічних наук, професор Садова Уляна Ярославівна).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2003, спеціальність – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий керівник доктор економічних наук, професор Вовканич Степан Йосипович, тема: «Мотиваційні механізми активізації політики зайнятості в Україні (на прикладі Львівської області)»), доктор економічних наук (08.2020, спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Донецький національний університет імені Василя Стуса, науковий консультант д.е.н, професор Садова Уляна Ярославівна, тема: «Міграційна політика в системі інтеграційних процесів України»).

Досвід роботи:

молодший науковий співробітник (04.2002), науковий співробітник, старший науковий співробітник, докторант (2013-2016), старший науковий співробітник (09.2016-12.2022) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (до 01.02.2019 відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, до 2009 відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України);
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

Наукові інтереси:

міграційна політика, міграційні й інтеграційні процеси, потенційна міграція, ринок праці, мотиваційні механізми регулювання праці, зайнятості та міграції населення.

Досягнення:

2003–2004 рр. – стипендіат Президента України для молодих вчених;
2005 р. – володар гранту Президента України для обдарованої молоді;
2006 р. – лауреат іменної премії Голови облдержадміністрації та голови обласної ради для працівників наукових установ НАН України Львівщини;
2020 р. - лауреат премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області.

Життєве кредо:

"Навіть серед найбільш несприятливих обставин нам не треба складати рук чи то впадати в зневіру" (Євген Коновалець).

Опубліковано:

понад 130 наукових праць, з них 3 колективні монографії, 40 у фахових виданнях, 4 у зарубіжних виданнях.

Основні публікації:

тут.Риндзак О. Т. Дослідження складових соціального капіталу в системі суспільних відносин / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей IX науково-практичної конференції, 15-20 квітня 2013 р. / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету "Львівська політехніка". – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 557 с. – Ч. 3. – С. 435-438.Риндзак О. Т. Социальный капитал Карпатского региона в социологическом измерении / О. Т. Риндзак, О. В. Махонюк // Европейский научный журнал «European Applied Sciences» / АНО Премьер (Краснодар). – Штутгарт, 2013. – Вып. 3. – С. 149-153.Вовканич С. Й. Духовно-інформаційна мобільність як система формування трансферних структур буття людини і нації / С. Й. Вовканич, О. Т. Риндзак // Донецький вісник Наукового товариства імені Шевченка / Донецьке відділення Наукового товариства імені Шевченка. – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2013. – Том 38. – С. 34-46.
Джерел: 9 

У статті розглядаються основні форми соціального руху інформації, знань, соціальних благ в системі підвищення духовно-інформаційної мобільності людини і нації. Запропоновано класифікацію міжпоколінних трансфертів, що слугуватиме основою формування теоретико-методологічної бази для подальшого комплексного їх вивчення та емпіричних досліджень. 
міжпоколінєві (міжпоколінні) трансферти, духовно-інформаційна мобільність, сталість і тяглість (спадковість, безперервність) розвитку, середовищеспроможність 


Веб-майстер П. Попадюк