Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Ривак Наталія ОрестівнаРивак Наталія Орестівна
Ривак Наталья Орестовна
Ryvak Nataliya Orestivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

молодший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем реального сектору економіки регіонів

Контакти:

ryvakn@gmail.com, (097)078-5154

Сторінки:

(Індекс Гірша (h-індекс) 1)

Народилась

26.11.1985.

Здобутки:

кандидат економічних наук (2014, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, науковий керівник доктор економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович, тема: «Непряме оподаткування в механізмі державного регулювання економіки України»).

Досвід роботи:

менеджер по роботі з клієнтами у банківській сфері (01.2007-08.2014);
керівник проектів і програм (09.2014-08.2015) відділу міжнародних академічних зв’язків Українського католицького університету (відповідальна за співпрацю з іноземними партнерами та стипендіальними програмами);
менеджер по роботі з незалежними постачальниками електроенергії ПАТ “Львівобленерго” (07.2016-07.2017);
аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка;
студентка (05.2018) Перд’ю університету в Індіанаполісі, штат Індіана, США за обмінною програмою зі здобуттям ступеня магістра з бухгалтерії;
проектний менеджер (08.2018-12.2019) в компаніях із розробки програмного забезпечення AVENGA та EPAM;
молодший науковий співробітник (01.2020) відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Наукові інтереси:

експорт
, промисловий розвиток
, фінанси
, непряме оподаткування.

Опубліковано:

понад 20 публікацій, серед яких 4 колективні монографії, 10 статей у фахових наукових виданнях.

Монографії

2020Файл Adobe Reader УДК 338.45.001.73(477.8)
Переробна промисловість регіонів України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред.: С. О. Іщук. Львів, 2020. 341 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200002.pdf (повний текст)

Джерел: 107

У монографії висвітлено результати комплексного дослідження переробної промисловості України та її регіонів. Зокрема сформовано систему пріоритетів імпортозаміщення на внутрішньому ринку промислових товарів та окреслено базові напрямки розвитку імпортозаміщувальних виробництв. Встановлено особливості функціонування хімічної промисловості в Україні на підставі порівняльного аналізу тісноти міжсекторальних зв’язків та рівня витратності вітчизняних і європейських хімічних виробництв. Побудовано мезорівневу матрицю економічного і ресурсного потенціалу хімічних виробництв. Обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку перспективних хімічних виробництв у Західному регіоні. Визначено проблеми розвитку легкої промисловості в Україні за результатами оцінки рівня функціонування переробних виробництв, зокрема їх імпортозалежності та експортоорієнтованості. Розроблено організаційний механізм відновлення сировинної бази текстильних та інших виробництв. Окреслено ключові напрямки розвитку деревообробної промисловості в областях Західного регіону (у розрізі виробництв) і визначено базові стратегії та механізми їх практичної реалізації. Здійснено групування регіонів України за обсягами виробництва сировини (зернових, м’яса і молока) та продуктів їх промислової переробки. Обґрунтовано перспективи розвитку вітчизняних агропереробних виробництв, виходячи з поточних і прогнозних трендів кон’юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту продукції. Досліджено ризики функціонування сучасної системи фінансового вирівнювання, що пов’язані з впровадженням бюджетної децентралізації.
Автори: С. О. Іщук, Л. Й. Созанський, Ю. В. Полякова, Л. П. Коваль, Я. В. Кудря, О. В. Ляховська, В. В. Косовська,Н. О. Ривак , О. С. Процевят.
Ключові слова: переробна промисловість, Україна, регіон, розвиток, проблеми, перспективи

Статті

2020


Веб-майстер П. Попадюк