Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Семів Любов КазимирівнаСемів Любов Казимирівна
Semiv Lyubov Kazymyrivna

Ступінь, звання:

доктор економічних наук, професор

Посада:

провідний науковий співробітник; професор; професор

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів; ЛІБС УБС, факультет фінансів та управління, кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін; УБС, навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин, кафедра менеджменту та соціального забезпечення

Контакти:

semivlubov@gmail.com, semivlk@rambler.ru

Сторінки:

1 12

Народилась

12.06.1950 в м. Нестерів Львівської області.

Освіта:

Львівський державний університет ім. І. Франка (1972, економічний факультет, спеціальність — економічна кібернетика),
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України,
докторантура — Інститут регіональних досліджень НАН України (2002).

Здобутки:

кандидат економічних наук (1987),
старший науковий співробітник (1996),
доцент (2004),
доктор економічних наук (2004, спеціальність – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, установа: Інститут регіональних досліджень НАН України, науковий консультант академік НАН України, доктор економічних наук, професор Долішній Мар’ян Іванович, тема: «Регіональна політика розвитку людських ресурсів в умовах трансформації економіки України»),
професор (2007).

Досвід роботи:

працівник (1972-2003), провідний науковий співробітник (2003) сектору соціогуманітарних проблем розвитку регіону відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління, провідний науковий співробітник (2009-2022) відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів (раніше відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України, до 1994 р. — Львівського відділення Інституту економіки АН України);
завідувач (2008-12.2016) кафедри економіки та управління персоналом, завідувач (01.2017), професор (-10.2018-) кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін факультету фінансів, економіки та обліку, професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін факультету фінансів та управління Львівського інституту ДВНЗ “Університет банківської справи” (до 08.2014 Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ);
професор (09.2020) кафедри менеджменту та соціального забезпечення навчально-наукового інституту економічних та соціальних відносин Університету банківської справи;
член редколегії збірника наукових праць "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України".

2013Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [331.556.4:37]:332.122(477)
Семів Л. К. Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 244-253.

Літер.: 13


З системних позицій визначено освітню міграцію як фактор розвитку територіальних міграційних систем;з’ясовано сучасні тенденції та особливості формування територіальних міграційних систем за освітнім фактором на українському та європейському рівнях; конкретизовано типи територіальних міграційних систем, які сформовані в Європейському освітньому просторі за критерієм привабливості освітніх систем. 
територіальна міграційна система, типи територіальних міграційних систем, освітня міграція, академічна мобільність, Болонський процес, Європейський освітній простір Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:37]:336(477)
Семів Л. К. Фінансові можливості українських вишів в інтеграції освіти і науки в регіоні / Л. К. Семів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. – Вип. 1(99). – С. 228-236.

Літер.: 10


Визначено сучасні тенденції фінансування ВНЗ України; охарактеризовано основні напрями диверсифікації фінансових джерел розвитку вишів; проаналізовано фінансові можливості українських дослідницьких університетів на шляху інтеграції освіти і науки в регіоні. 
вища освіта, фінансування, джерела фінансування, університет, науково-дослідні роботи 

2011

2010

2009

2008


Веб-майстер П. Попадюк