Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Стельмах Христина ПетрівнаСтельмах Христина Петрівна
Стельмах Кристина Петровна
Stelmakh Khrystyna Petrivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, сектор транскордонного співробітництва, к. 212

Контакти:

stelmakhkristina@gmail.com, (097)470-9363

Сторінки:

Народилась

07.02.1990.

Здобутки:

кандидат економічних наук (2019, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), установа: Національний університет «Львівська політехніка», науковий керівник д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна, тема: «Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку»).

Досвід роботи:

науковий співробітник (10.2019) сектору транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Наукові інтереси:

реальне та портфельне інвестування, економіка підприємства, дослідження модернізації машинобудівних підприємств, міжнародні економічні відносини.

Опубліковано:

32 публікації, серед яких 1 колективна монографія, 11 статей у наукових фахових виданнях України, з яких 5 статей у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, 19 тез доповідей на конференціях.


Веб-майстер П. Попадюк