Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Синюра-Ростун Надія Романівна
Synyura-Rostun Nadiya Romanivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 206

Контакти:

s-rnadia@ukr.net

Сторінки:

1 6

Народилась

04.10.1984.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2007, географічний факультет, спеціальність – економічна і соціальна географія, кваліфікація – магістр географії, економіко-географ);
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2014).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2018, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, тема: «Територіальна організація дошкільної та шкільної освіти регіону в умовах сучасних реформ»).

Досвід роботи:

аспірант (2011-2014), молодший науковий співробітник (11.2014), науковий співробітник (02.2019), старший науковий співробітник (06.2022) відділу просторового розвитку (до 01.02.2019 сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики, до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

  • особливості інституційного забезпечення функціонування підприємництва;
  • секторально-динамічні аспекти просторового розвитку економіки регіонів.Синюра-Ростун Н. Р. Особливості кадрового забезпечення мережі закладів дошкільної освіти у малих містах Львівської області / Н. Р. Синюра-Ростун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В. С. Кравців (відпов. ред.). – 2011. – Вип. 4(90). Малі міста регіону: діагностика соціально-економічного стану, посткризові завдання розвитку. – Львів, 2011. – С. 111-119.

2010Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Синюра-Ростун Н. Р. Особливості територіальної організації закладів дошкільної освіти у Львівській області / Н. Р. Синюра-Ростун // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 208-215. 

Здійснено аналіз розвитку мережі дошкільних закладів регіону. Охарактеризовано територіальну організацію дошкільних установ та рівень їх матеріально-технічного забезпечення. Особлива увага звертається на рівень охоплення дошкільним вихованням як на основу для забезпечення наступності в освіті. Показано дефіцит у забезпеченості населення місцями у дошкільних закладах, що порушує право громадян на освіту. Визначено основні проблеми функціонування дошкільних закладів освіти. Запропоновано основні шляхи покращення ситуації. 
дошкільний навчальний заклад (ДНЗ), дошкільна освіта, забезпеченість ДНЗ 


Веб-майстер П. Попадюк