Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ


Синюра-Ростун Надія Романівна
Synyura-Rostun Nadiya Romanivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

старший науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ просторового розвитку, к. 206

Контакти:

s-rnadia@ukr.net

Сторінки:

1 6

Народилась

04.10.1984.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2007, географічний факультет, спеціальність – економічна і соціальна географія, кваліфікація – магістр географії, економіко-географ);
аспірантура – Інститут регіональних досліджень НАН України (2014).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2018, спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, установа: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», науковий керівник доктор економічних наук, професор Шевчук Любов Теодорівна, тема: «Територіальна організація дошкільної та шкільної освіти регіону в умовах сучасних реформ»).

Досвід роботи:

аспірант (2011-2014), молодший науковий співробітник (11.2014), науковий співробітник (02.2019), старший науковий співробітник (06.2022) відділу просторового розвитку (до 01.02.2019 сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики, до 01.04.2014 відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. — Інституту регіональних досліджень НАН України).

Наукові інтереси:

  • особливості інституційного забезпечення функціонування підприємництва;
  • секторально-динамічні аспекти просторового розвитку економіки регіонів.

Монографії

2016Файл Adobe Reader УДК 332.15:330.3
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / наук. ред. М. І. Мельник ; ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 552 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 535, 714 посилань

Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад активізації розвитку метрополійних функцій великих міст та розробці практичних рекомендацій щодо політики підвищення їх метрополійного потенціалу. З цією метою систематизовано домінантні ознаки метрополізації та основні критеріїв, що детермінують наявність метрополійних функцій великих міст. Розроблено методичні підходи до інтегральної оцінки метрополійних функцій великих міст, відповідно до яких проведене дослідження на прикладі регіональних метрополій України. Запропонований інструментарій оцінювання інтенсивності впливу метрополійного центру на соціально-економічний розвиток адміністративних районів регіону, враховуючи критерій їх територіальної близькості. Проведено кореляційно-регресійне моделювання взаємозалежностей між розвитком окремих метрополійних функцій великого міста та чинниками, які впливають на підвищення потенціалу їх реалізації. Вивчено зарубіжний досвід організаційно-інституційного забезпечення та стратегічного управління розвитком метрополій. Розроблено пріоритетні напрями та інструменти підвищення метрополійного потенціалу великих міст України; обґрунтовано стратегічні пріоритети та заходи політики просторового розвитку на основі використання потенціалу регіональних метрополій.
Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями метрополізації.
Авторський колектив: М. І. Мельник, О. М. Синютка, С. Д. Щеглюк, О. В. Кушнірецька, І. В. Лещух, Р. Є. Яремчук, Л. П. Казьмір, М. М. Габрель, С. Й. Вовканич, Б. Бартосєвич, А. В. Колодійчук, Н. Р. Синюра-Ростун, О. І. Мацьків.
Ключові слова: метрополійні функції, великі міста, Україна, потенціал розвитку, перспективи реалізації

2015Файл Adobe Reader УДК 330.3:332.02(477)
Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2015 : наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред.: В. С. Кравців ; наук. координатор: С. Л. Шульц. – Львів, 2015. – 204 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 121 посилання

Проаналізовано стан, сучасні тенденції та окреслено проблеми розвитку економіки регіонів України. Досліджено особливості формування та використання фінансово-кредитного потенціалу українських регіонів та специфіку урбанізаційних процесів в системі просторового розвитку держави. Здійснено оцінку розвитку сільських територій та транскордонного співробітництва України. Розкрито суть, визначено завдання та проведено аналіз сучасної регіональної екологічної політики. Визначено стратегічні пріоритети модернізації регіональної політики та територіального розвитку в Україні.
Для керівників органів державної та регіональної влади, органів місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів.
Авторський колектив: Бараняк І.Є., Бачинська М.В., Беновська Л.Я., Бідак В.Я., Біль М.М., Бородіна О.М., Борщевський В.В., Вовканич С.Й., Габрель М.С., Григоренко О.В., Гулич О.І., Гусєва М.О., Жук П.В., Залуцький І.Р., Заяць Т.А., Іщук С.О., Колодійчук І.А., Колодійчук А.В., Куліш І.М., Кушнірецька О.В., Лещух І.В., Луцків О.М., Максимчук М.В., Махонюк О.В., Мельник М.І., Музика І.С., Мульска О.П., Остафійчук Я.В., Попадинець Н.М., Попова О.Л., Притула Х.Р., Садова У.Я., Синюра-Ростун Н.Р., Сторонянська І.З., Теслюк Р.Т., Ткач С.М., Тимечко І.Р., Цапок С.О., Цибульська Ю.О., Цимбаліста Н.А., Цісінська О.Б., Цюп’як О.З., Шевчук А.В., Чемерис В.А., Черторижський В.М., Шульц С.Л., Щеглюк С.Д., Яремчук Р.Є.

2013Файл Adobe Reader УДК 332.122:911.375(477.8)
Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. – Том 5. Малі міста / відп. ред. Л. Т. Шевчук. – Львів, 2013. – 284 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 289

У монографії окреслено проблеми соціально-економічного розвитку малих міст Карпатського регіону. Розроблена та апробована методика діагностики таких проблем. Визначено особливості функціонування малих міст Карпатського регіону та трансформації їх економічної і соціальної сфери. Окреслено підходи до обґрунтування коригування прогнозно-планової документації щодо перспектив розвитку малих міст. Встановлено шляхи удосконалення соціально-економічного розвитку малих міст. Обґрунтовано антикризові заходи, спрямовані на поліпшення соціально-економічного розвитку малих міст, і розроблено рекомендації щодо активізації розвитку малих міст в структурі міської мережі регіону із залученням потенціалів середніх та великих міст.
Призначена для науковців, економістів, керівників та практичних працівників органів державного управління, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку малих міст.
Ключові слова: Карпатський регіон, проблеми та перспективи розвитку, малі міста

2011Файл Adobe Reader Просторовий розвиток регіону: соціально-економічні можливості, ризики і перспективи : монографія / Л. Т. Шевчук (наук. ред.) ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 256 с. (Сер. “Проблеми регіонального розвитку”). (повний текст)
Джерел: 141

У монографії висвітлено сучасні теоретичні проблеми й практичні завдання просторового розвитку регіону. Розкрито суть територіально-структурних процесів та показана їх роль у розвитку простору регіону. Проаналізовано особливості і ознаки територіально-структурних процесів у регіоні та розкрито специфіку їх впливу на формування середовища регіону.
Обґрунтовано концепцію удосконалення просторового розвитку регіону на основі врахування результатів вивчення динаміки і ознак територіально- структурних процесів у його межах.
Призначена для науковців, економістів, соціологів, інженерів, містобудівельників, управлінців, а також для всіх, хто цікавиться проблемами просторового розвитку економіки регіону та управління ним.
Авторський колектив: Л. Т. Шевчук, С. Д. Щеглюк, Л. П. Казьмір, В. І. Воськало, Ю. І. Гелетій, Н. Р. Синюра-Ростун, А. В. Шевчук, О. І. Шевчук, М. М. Вишиванюк, М. І. Мельник, Я. В. Шевчук, Р. Є. Яремчук, С. Л. Шульц, О. М. Демидюк, О. В. Кушнірецька, І. В. Гончаренко.

Наукові видання

2018Файл Adobe Reader УДК 332:[334.012.82]:[334.754](477)
Просторові форми організації бізнесу в Україні: тенденції, перспективи та механізми розвитку: наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М. І. Мельник. Львів, 2018. 107 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). (повний текст)

Джерел: 142 посилання

У науковій доповіді розглянуто тенденції розвитку пріоритетних просторових форм організації бізнесу в регіонах України з огляду на підвищення конкурентоспроможності регіональних та національної економік. Зокрема, вивчено сучасний стан, особливості інституційного забезпечення та перспективи розвитку індустріальних парків як просторової форми організації бізнесу. Проаналізовано розвиток регіональних ІТ-кластерів в Україні в контексті їх впливу на соціально-економічну динаміку, а також визначено стратегічні пріоритети та інструменти стимулювання розвитку ІТ-кластерів у формуванні інноваційної екосистеми країни. Оцінено економічний потенціал формування галузевих кластерів у регіонах України. Проведено аналіз форм просторової організації креативних індустрій, просторових освітніх систем та подано пропозиції щодо стимулювання іх розвитку. Розглянуто вітчизняний досвід розвитку агрохолдингів як інтегрованої форми агробізнесу, а саме оцінено основні переваги, загрози та напрями регулювання їх діяльності. Вивчено зарубіжний досвід інституційного забезпечення розвитку форм просторової організації бізнесу з огляду на можливі перспективи його застосування в Україні.
Видання може бути корисним при виробленні, прийнятті та реалізації рішень у сфері регіональної політики на різних рівнях управління, для науковців, студентів, практиків і тих, хто цікавиться питаннями місцевого і регіонального розвитку.
Авторський колектив: М. І. Мельник, С. Д. Щеглюк, О. В. Кушнірецька, С. М. Ткач, О. Й. Жабинець, І. В. Лещух, Т. В. Мединська, О. О. Ткаченко, Р. Є. Яремчук, Н. Р. Синюра-Ростун.
Ключові слова: організація бізнесу, просторові форми, Україна, тенденції, перспективи, механізми розвитку

Статті

2016Файл Adobe Reader УДК 332:[332.154]:373.2:371.61
Синюра-Ростун Н. Р. Територіальна організація дошкільної та шкільної освіти: регіональний аспект / Н. Р. Синюра-Ростун // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2016. – Вип. 3(119). – С. 144-148.

Літер.: 11


Розглянуто особливості формування територіальної структури у територіальній організації дошкільної та шкільної освіти. Виділено територіальні системи різних ієрархічних рангів у територіальній організації, використовуючи теорію центральних місць. Визначено структуру територіальної організації із виділенням системоформуючого центру, напівпериферійних, периферійних та «умовно чистих» територій. Охарактеризовано особливості територіальної організації дошкільної та шкільної освіти у різних територіальних локалізаціях. Показано, що формування диспропорцій у територіальній структурі територіальної організації дошкільної та шкільної освіти вимагає розробки диференційованих підходів для її оптимізації та забезпечення рівного доступу до освітніх послуг для усіх мешканців регіону. 
територіальна організація, територіальна структура, система, дошкільна та шкільна освіта 

2015Файл Adobe Reader УДК [332.122:911.375]:001.89:[338.46:37](477.8)
Кушнірецька О. В. Перспективи реалізації науково-освітньої метрополійної функції обласних центрів Західного регіону України / О. В. Кушнірецька, Н. Р. Синюра-Ростун // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 94. – С. 132-142.

Джерел: 17 

В даній статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку науково-освітньої метрополійної функції обласних центрів Західного регіону України. Запропоновано сутнісне розуміння метрополійної функції у науково-освітній сфері, включаючи її характеристики – метрополійний науково-освітній потенціал. Досліджено специфіку формування та розвитку науково-освітньої метрополійної функції у розрізі обласних центрів. Виділено регіональний центр дифузії та комунікації у сфері продукування суспільних інновацій та науково-технологічного досвіду– м. Львів. Показано, що метрополійний центр концентрує у собі не лише кількісні показники розвитку науково-освітнього потенціалу, але вже традиційно займає провідні позиції у якісних досягненнях. Здійснено ранжування обласних центрів Західного регіону України за місцями ВНЗ у рейтингах, що дало змогу виділити зони концентрації метрополійного освітнього потенціалу. Запропоновано стратегічні пріоритети розвитку науково-освітніх метрополійних функції обласних центрів з огляду на євроінтеграційні прагнення та зростаючу конкуренцію у науково-освітній сфері. 
метрополізаційні процеси, метрополійна функція, освіта, наука, науково-освітня сфера, регіон 

2013Файл Adobe Reader Сынюра-Ростун Н. Р. Материальное обеспечение сети школьных заведений Львовского региона (Украина): проблемы и вызовы современного образования / Н. Р. Сынюра-Ростун // Наука Красноярья. – 2013. – №2(07). – С. 157-171. 

Предметом исследования является анализ современного состояния материального обеспечения сети общеобразовательных учебных заведений региона. Тема: материальное обеспечение сети школьных заведений Львовского региона (Украина): проблемы и вызовы современного образования. Цель работы: исследовать особенности материального обеспечения общеобразовательных учебных заведений, раскрыть конкретные проблемы, мешающие полноценно осуществлять учебный и воспитательный процесс в учебных заведениях региона, существенно снижают качество получаемых знаний, отрицательно влияют на состояние здоровья школьников, препятствуют равному доступу к образовательным услугам для всех жителей региона. Основными методами, которые были использованы в работе, были статистические, метод сравнения и обобщения. В результате работы были отражены основные проблемы материального обеспечения учебных заведений региона, среди которых следует отметить отсутствие в большинстве школ современных специализированных кабинетов (физики, химии, биологии), централизованной канализации и водоснабжения, недостаточный уровень обеспечения автотранспортом для подвоза учеников, компьютерной техникой и мультимедийными средствами обучения, а также отсутствие полноценного доступа к сети Интернет. Областью применения результатов является сфера управления (государственно и местного) заведениями образования. Выводы: для обеспечения равного доступа к образовательным услугам и повышению качественного уровня общего образования необходимо постоянно совершенствовать материальное обеспечение общеобразовательных учебных заведений региона. К сожалению, на государственном уровне финансирования необходимых мероприятий происходит лишь частично, не носит систематического характера, что значительно снижает качество образовательных услуг. Получение неактуальных, устаревших знаний, значительно повышают стоимость обучения, которое не приносит ожидаемого положительного экономического эффекта, поскольку готовит неконкурентоспособного выпускника. 
материальное обеспечение учебных заведений; общеобразовательное учебное заведение; Интернет 

2012Синюра-Ростун Н. Р. Особливості дошкільної і шкільної освіти Європи у контексті розвитку територіальної організації закладів освіти Львівської області / Н. Р. Синюра-Ростун // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: Вид-во ЧДТУ, 2012. – Вип. 32 (у трьох ч.). – Ч. 3. – С. 141-145.

2011Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Синюра-Ростун Н. Р. Проблеми оптимізації територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Н. Р. Синюра-Ростун, Л. Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2011. – №1(59). – С. 140-147. 

Розглянуто актуальні питання оптимізації територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів у Львівській області. Досліджено два варіанти розвитку подій. У першому випадку передбачається збереження малокомплектних навчальних закладів як останнього соціокультурного осередку села. У другому випадку – розглянуто варіант закриття навчальних закладів та організації підвезення до опорних шкіл. Проаналізовано необхідну кількість фінансових ресурсів для реалізації обох варіантів. Показано позитивні та негативні сторони кожного напряму розвитку подій з удосконалення територіальної організації загальноосвітніх навчальних закладів. 
територіальна організація загальноосвітніх навчальних закладів, проблеми оптимізації, шкільний автобус, малокомплектні навчальні заклади 


Веб-майстер П. Попадюк