Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


 Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Цимбаліста Наталія АндріївнаЦимбаліста Наталія Андріївна
Цимбалиста Наталья Андреевна
Tsymbalista Nataliya Andriyivna

Ступінь, звання:

кандидат економічних наук

Посада:

науковий співробітник

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва, к. 225

Контакти:

cimbal.natalya@gmail.com

Сторінки:

Народилась

31.05.1986, м. Львів.

Освіта:

Національний університет «Львівська політехніка» (2003-2008, Інститут економіки і менеджменту, спеціальність – менеджмент інноваційної діяльності),
аспірантура – Львівський національний аграрний університет (2009-2012).

Здобутки:

кандидат економічних наук (2012, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, установа: Львівський національний аграрний університет, науковий керівник доктор економічних наук, професор Костирко Ігор Григорович, тема: «Інвестиційне забезпечення зернових обслуговуючих кооперативів»).

Трудова діяльність:

асистент кафедри менеджменту організацій Львівського національного аграрного університету (2011);
економіст-аналітик у ТзОВ ТВК «Львівхолод» (2012);
молодший науковий співробітник (2014), науковий співробітник (2016-11.2017) відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439:[332.122:338.43]
Цимбаліста Н. А. Проблеми реалізації агровиробничого потенціалу сільських територій / Н. А. Цимбаліста // Регіональна економіка. – 2015. – №2(76). – С. 115-123.

Літер.: 16


Досліджено сучасні тенденції розвитку аграрного сектору економіки України з позиції ефективності використання агровиробничого потенціалу сільських територій. В основу визначення рівня використання агровиробничого потенціалу покладено методику оцінки економічного потенціалу регіону шляхом порівняння обсягів виробництва у періоди підйому та спаду. Доведено, що потенціал не є статичною величиною, а динамічно змінюється у часі залежно від умов його відтворення, ефективності та раціональності використання. Виявлено низку взаємопов’язаних проблем у галузі, серед яких: недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення; нераціональне землекористування, що призводить до виснажування та зниження родючості ґрунтів; неконтрольований розвиток вертикально-інтегрованих агропромислових формувань; значна частка господарств населення у виробництві окремих, як правило, трудомістких та економічно непривабливих видів сільськогосподарської продукції; перманентне погіршення демографічної ситуації на сільських територіях. Тому для відновлення та подальшого нарощування агровиробничого потенціалу сільських територій важливе значення має застосування комплексного підходу до вирішення зазначених проблем та орієнтація на збалансований розвиток аграрного сектору економіки. 
потенціал агровиробництва, сільські території, розвиток аграрного сектору економіки 

2014Костирко І. Г. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як чинник сприяння розвитку сільських територій / І. Г. Костирко, Н. А. Цимбаліста // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – №2 (68). – С. 268-274.Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.9:338.43:339.924(477)(438)
Цимбаліста Н. А. Українсько-польське транскордонне співробітництво в аграрній сфері у контексті європейської інтеграції: сучасний стан та перспективи розвитку / Н. А. Цимбаліста // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 2(106). Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. – С. 240-247.

Літер.: 18


Проведено аналіз спільних для українсько-польського транскордонного регіону проблем розвитку аграрного сектора економіки. Досліджено сучасний стан та окреслено перспективні напрями активізації українсько-польського транскордонного співробітництва у галузі сільського господарства. 
транскордонне співробітництво, польсько-український транскордонний регіон, розвиток сільських територій, сільське господарство 

2011Цимбаліста Н. А. Лізинг як інструмент інвестиційного забезпечення зернових обслуговуючих кооперативів / Н. А. Цимбаліста // Інноваційна економіка. – 2011. – №2. – С. 259-263.Цимбаліста Н. А. Лізинг як інструмент інвестиційного забезпечення зернових обслуговуючих кооперативів / Н. А. Цимбаліста // Інноваційна економіка. – 2011. – №2. – С. 259-263.

2010Цимбаліста Н. А. Сучасний стан та перспективи розвитку обслуговуючої кооперації в зерновому підкомплексі АПК / Н. А. Цимбаліста // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2010. – №1 (55). – С. 293-298.


Веб-майстер П. Попадюк