Державна установа
УКР   ENG
Інститут регіональних досліджень
ім. М. І. Долішнього  НАН України
   

ПОПУЛЯРНІ РОЗДІЛИ


Конференції
Журнал «Регіональна економіка»
Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми ...
Історія інституту
Координація наукової діяльності
Сектор просторового розвитку
Загальна інформація
Інститут
Експертні та аналітичні матеріали
Долішній Мар'ян Іванович
Співпраця з ВНЗ
Монографії
Відділ регіональної фінансової політики
Загальна структура
Мелешкін Михайло Тимофійович
Оголошення про захисти
Злупко Степан Миколайович
Тематика наукових досліджень
Наукові видання
Відділ регіональної економічної політики
Відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва
Сектор проблем транскордонного співробітництва
Відділ розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій
Відділ регіональної екологічної політики та природокористування
Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону
НАШІ ПАРТНЕРИ
Войтенко Ольга Артурівна

Войтенко Ольга Артурівна
Войтенко Ольга Артуровна
Voytenko Olha Arturivna

Посада:

аспірант, провідний інженер

Місце роботи:

ІРД НАНУ, відділ регіональної економічної політики

Контакти:

voytenko1209@gmail.com

Сторінки:

Народилась

1997.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка (2015-2020, з відзнакою, спеціальність – туризм, освітня програма "Туристична діяльність", фах – професіонал з туристичної діяльності);
аспірантура ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (11.2021-10.2025, спеціальність 051 – економіка, науковий керівник Шульц Світлана Леонідівна).

Здобутки:

.

Досвід роботи:

ТзОВ "Кий Авіа Вест";
аспірант (2021-2025), інженер І категорії (04.2021), провідний інженер (01.2021) відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Монографії

2022Файл Adobe Reader УДК 332.025.12(477)
Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України: ґенеза та напрями протидії: монографія / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред.: С. Л. Шульц. Львів, 2022. 290 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220003.pdf (повний текст)

Джерел: 227

У монографії розглянуто теоретико-методологічні положення дослідження ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку в Україні. Проаналізовано чинники, прояви та наслідки ексклюзивного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Особливу увагу сконцентровано на дослідженні проблем інституційного забезпечення розвитку територіальних громад в умовах децентралізації та оцінці впливу ексклюзивного регулювання на підприємницький потенціал регіонів. Досліджено прояви дисфункційності системи бюджетного регулювання регіонального розвитку, яка ускладнює вирішення проблеми подолання міжрегіональної дивергенції, зменшує ефективність державної регіональної політики щодо мінімізації міжтериторіальних диспропорцій. Висвітлено особливості соціальної і просторової ексклюзії в регіонах та містах України та проаналізовано прояви ексклюзивного регулювання розвитку регіональних споживчих ринків.
Видання може бути корисним при виробленні, прийнятті та реалізації рішень у сфері регіональної політики на різних рівнях управління, для науковців, студентів, практиків і тих, хто цікавиться питаннями регіонального розвитку.
Авторський колектив: С. Л. Шульц, А. І. Мокій, М. В. Максимчук, Н. М. Лисяк, Н. М. Попадинець, О. М. Луцків, М. О. Карп’як, О. А. Войтенко, А. В. Янович.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регулювання, ексклюзивність, регіон, Україна, ґенеза, напрями протидії

Наукові видання

2022Файл Adobe Reader УДК 339.3:658.818:338.242:005
Попадинець Н. М., Войтенко О. А. Напрями та інструменти удосконалення регулювання регіональних ринків споживчих товарів в умовах пандемії COVID-2019: електрон. наукове видання / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2022. 52 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220040.pdf (повний текст)

Джерел: 99 посилань

Наукова доповідь присвячена узагальненню теоретико-методологічних засад регулювання розвитку регіональних ринків. У роботі виокремлено та систематизовано інструментарій регулювання регіональних ринків споживчих товарів, а також проаналізовано зарубіжний досвід регулювання споживчих ринків в контексті імплементації антикризових моделей їх регулювання. Проаналізовано стан регіональних споживчих ринків в Україні на основі даних щодо чинників їх розвитку: платоспроможний попит, ціни, виробництво та дистрибуція товарів і послуг в умовах зняття обмежень, направлених на подолання пандемії COVID-19. Обґрунтовано напрями та визначено інструменти удосконалення регулювання регіональних ринків споживчих товарів в умовах пандемії COVID-2019 та війни.
Результати дослідження є корисними для представників органів державної влади й місцевого самоврядування, науковців, експертів.
Ключові слова: регіональні ринки споживчих товарів, регулювання, пандемія COVID-2019, напрями удосконалення, інструменти удосконаленняФайл Adobe Reader УДК 330.341.1:332.122
Продуктивна спроможність економіки регіонів: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: електрон. наукова доповідь / наук. ред.: С. Л. Шульц; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. Львів, 2022. 104 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20220037.pdf (повний текст)

Джерел: 186 посилань

У науковій доповіді представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад продуктивної спроможності економіки регіонів. Основну увагу сфокусовано на дослідженні теоретичного базис концепції продуктивності економіки на національному та регіональному рівнях та визначено детермінанти продуктивної спроможності регіонів, які формують її багатофакторну модель. Досліджено проблематику продуктивності економіки в інституційних теоріях; проаналізовано соціальну складову продуктивної спроможності економіки регіонів; визначено структурно-секторальні та просторові детермінанти її зростання. Проаналізовано та узагальнено європейський та вітчизняний досвід оцінювання продуктивності ресурсів економіки країн та запропоновано шляхи його адаптації для України.
Доповідь може бути корисною при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень на різних рівнях управління, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: С. Л. Шульц, А. І. Мокій, М. В. Максимчук, Н. М. Лисяк, Н. М. Попадинець, О. М. Луцків, М. О. Карп’як, О. А. Войтенко, А. В. Янович
Ключові слова: економіка, регіон, продуктивна спроможність, теоретико-методологічні аспекти, прикладні аспекти

2021Файл Adobe Reader УДК 332.025.12
Чинники та наслідки ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіону: науково-аналітична доповідь / наук. ред. С. Л. Шульц; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2021. 160 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20210036.pdf (повний текст)

Джерел: 193 посилання

У науково-аналітичній доповіді представлено результати дослідження проблем організаційно-ресурсного забезпечення управління соціально-економічного розвитку регіонів на основі аналізу проявів передумов, чинників та форм впливу ексклюзивності регулювання. Сфокусовано увагу проблемах ексклюзивності регулювання розвитку територіальних громад та дисфункційності бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Проаналізовано чинники і форми соціальної ексклюзії, причини і наслідки просторової ексклюзії, взаємозв’язки між ексклюзивністю регулювання та ефективністю підприємницької діяльності, а також фактори ексклюзивного регулювання споживчого ринку регіону.
Доповідь може бути корисною при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень на різних рівнях управління, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів.
Авторський колектив: О. А. Войтенко, М. О. Карп’як, О. М. Луцків, Н. М. Лисяк, М. В. Максимчук, А. І. Мокій, М. І. Флейчук, Н. М. Попадинець, С. Л. Шульц.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, регулювання, регіон, ексклюзивність, чинники, наслідки

Статті

2023

2022Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.13:330.123.4; JEL L10, L11, L51, L81
Войтенко О. А., Попадинець Н. М. Зарубіжний досвід регулювання споживчих ринків в умовах соціально-економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Регіональна економіка. 2022. №1(103). С. 78-86. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-8.

Літер.: 25


Веб-майстер П. Попадюк